İş görememe raporumunun parası


Yazan: Metin Haliloğlu - 17.8.2009 10:59:41

4 günlük raporumun parasını alabilirmiyim


Sponsor Reklam


Cevaplayan: Demirali Demir - 30.12.2009 18:11:29
ilk 2 gününüz kesilir 2 günlük brüt ücretinizin %65 ALABİLİRSİN

Cevaplayan: Serdarcakır - 23.1.2010 19:21:43
bir hafta iş goremez raporu aldım 2aydır paramı alamıyorum nasıl alırım ssk ya kimlik numarayla girdim fakat uygun kayıt bulunamadi diyor yardımcı olursunuz şu an cevap bekliyorum

Cevaplayan: Ersin Öztürk - 25.3.2010 18:54:54
HASTA OLDUĞUM DÖNEM ÖDEMESİNİNİ DİREKT POSTAHANEDEN 1 AY İÇİNDE ALABİLİRMİYİM? YATTIĞINI İNTERNETTEN NASIL KONTUROL EDEBİLİRİM.39451546300 TC. NO

Cevaplayan: Savaş Burgucu - 30.4.2010 23:52:29
06.04.2010-11.04.2010 tarihleri arasında iş göremez raporu aldım.İstiraat parası ne zaman yatar

Cevaplayan: Sevgi Erol - 19.11.2010 13:10:42
iş göremez raporumun ssk ya ulaşması ve ücretini alabilmem için vizite gereklimi muayene olurken çıkarttırmamıştım. ileriki bir tarihe ait vizitede geçerli olurmu??
Sigortalılar, geçici iş göremezlik ödeneklerine ait ödemeleri kuruma gitmeden alabilmektedirler. Ancak bunun için çok basit birkaç eylemin gerçekleşmesi gerekiyor.

Bunun için uygulama aşamalarını sırasıyla görelim:
· Sigortalılar; tedavi amacıyla iş yerlerinden alacakları vizite kağıtları ( ücretleri yazılı, kaşeli ve onaylı) ile sağlık kuruluşlarına başvuracaklar.
· Kendilerine istirahat verilmesi durumunda; sağlık kuruluşundan kendilerine verilecek iş göremezlik belgesi veya heyet raporunun asıl nüshaları sağlık kuruluşu tarafından SGK ya gönderilecektir.
· Sağlık kuruluşundan, SGK ya ulaşacak olan iş göremezlik belgeleri ile heyet raporları ve sair belgeler kurum tarafından kontrol edilecektir. Uygunlukları onaylandıktan sonra tespit edilecek iş göremezlik ödeneği hak sahibi sigortalıya ödenmek üzere PTT Bank şubelerine gönderilecektir.
· Hak sahibi sigortalı, iş göremezlik ödeneğini kuruma gitmeden PTT Bank ın herhangi bir şubesinden alabilecektir.
Evet görüleceği üzere iş göremezlik ödeneği almak sigortalıların artık kuruma gitmesine gerek yok. Doğal olarak bu uygulama ile SGK da belirgin bir verimlilik sağlanacak.
İşte bu noktada SGK yetkililerinin yaptıkları bazı tespitler var. Önce bu tespitlere bir bakalım ve her tespitleri ile ilgili görüşlerimizi de beraberinde söyleyelim.
1. Sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmek için kuruma giderek harcayacağı zamandan tasarruf sağlanacak ve iş yerinden ayrı kalması engelleneceğinden iş gücü tasarrufu sağlanacaktır.
* ( Kurumun bu tespitine katılmamak mümkün mü? Hiç kuşkusuz işveren, sigortalı ve kurum için çok yararlı bir uygulamadır. )
2. Kurum çalışmaları daha rantabl yürütülecek.
* ( Bu konuda da tespitin doğruluğuna diyecek bir şey olamaz doğrusu.)
3. Kurum İçerisinde insan sirkülasyonu önlenecektir.
( Kuşkusuz bu tür bir faydadan da söz etmek mümkündür.)
Uygulamanın yararları bu şekilde sıralandıktan sonra aksayan yönlere de oranlar verilerek değiniliyor. Bir çok neden sıralanıyor.
1) Rapor süresinin bitmemesinden dolayı işlem yapılamaması,
2) Sağlık tesislerinden gelen iş göremezlik evrakları ekindeki vizite kağıtlarında
eksiklikler nedeniyle işlem yapılamaması,
3) Verilen raporda rapor sonu hasta kontrolü gerektiğinden işlem yapılamaması,
4) Hak sahibi olmayan sigortalıların aldıkları raporlara ödeme yapılamaması ve
diğer nedenler gibi. Aksaklıklara neden olduğu belirtilen tüm bu tespitlere katıldığımı ve onayladığımı belirtiyorum. Ancak, uygulamada aksamalara neden olan asıl sebep olarak ise kuruma göre iş yeri muhasebecileri gösterilmekte. Sigortalıların iş göremezlik ödeneklerinin doğrudan hastaneden gelen evraklara istinaden ödeme yapılamamasının en büyük nedeni iş yerleri muhasebelerinin, sigortalıların rapor girişlerini zamanında e- bildirge ile bildirmemeleridir kanaati hakim olmuş durumda gibi bir ifade kullanılmaktadır. İşte bu tespit ve kanaate katılmadığımın altını çizerek meslek mensuplarımın günah keçisi olarak gösterilmesine itiraz ediyorum.
Kurum bu noktada gereken ölçüde araştırma yapmadan gelen şikayetler doğrultusunda oluşan bir kanaatle tespitte bulunmaktadır ki bu doğru bir tespit olmamıştır. Olaya meslek mensubumuz açısından bakıldığında gerçeğin tamamen farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Öncelikle belirtmemiz gereken husus şudur. Artık bordrolar, bildirgeler, bildirimler elde kişilerin kendi bilgileri doğrultusunda yapılmamaktadır. Çok gelişmiş ve muhasebe işlemleri ile entegre bordro programları vardır. Yani sigortalının bilgileri bu programlara yüklendiğinde sonuç hataya yer bırakmayacak biçimde e- bildirge ile SGK ya aktarılmaktadır.
Peki söz konusu noksanlık ve aksamalar neden olmaktadır?
Bu aksamaların nedeni doğrudan sigortalının kendisidir çoğunlukla. Sigortalıların çok önemli bir bölümü, kendisine sağlık kurumları tarafından verilen istirahat raporu ve diğer evrakları işverene veya muhasebeye intikal ettirmemekte uhdesinde saklamakta, rapor süresi bitiminde de iş göremezlik ödeneği almak için doğrudan Kuruma ya da bankaya gitmektedir. Karşısına noksanlık nedeni ile engel çıkınca da en kolay yolu seçmekte, yani muhasebeyi suçlamaktadır.
Esas itibarıyla meslek örgütümüz ile SGK arasında tesis edilmiş olan en üst düzeydeki işbirliği ve beraberliğe böylesine basit ve tutarsız bir suçlama, gölge düşürmemelidir.
Meslek örgütümüz hiç kuşkusuz yine de tüm üyelerini bu noktada uyarma görevini yapacaktır. Ancak, SGK dan beklentilerinin de böylesine basit suçlamaya muhatap kılınmamak olduğunun altını özellikle çiziyorum.

Cevaplayan: Mithat Odabaşı - 17.1.2011 22:51:07
işsizlik maaşı alıyordum işe girdim ne yapmalıyımİşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilecektir?

İşsizlik ödeneği; Kurum tarafından mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde teklif edilen bir işin haklı bir neden olmaksızın reddedilmesi,

Gelir getirici bir işte çalışıldığının tespit edilmesi, hallerinde kesilir ve kalan işsizlik ödeneği hak sahipliği kaybedilir.

Haklı bir neden olmadan, Kurum tarafından önerilen bir meslek eğitim tedbirine iştirak edilmemesi veya tedbirin yarıda bırakılması ya i da Kurumun çağrılarına zamanında icabet ‘ edilmemesi hallerinde işsizlik ödeneği kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınanlarla hastalık ve analık .nedeniyle geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazananların ödenekleri bu durumlarının devamı süresince durdurulur. *

Sistem gereği muvazzaf askerlik nedeniyle işinden ayrılan kişi işsizlik ödeneğinden faydalanmayacaktır. Zira sistem, işsizin gösterilen işi her an almaya hazır olmasını zorunlu kılmaktadır.Konu İle Alakalı Soru veya Görüşlerinizi Buraya Yazın
Adınız Soyadınız

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşleriniz

Resimdeki kodu kutuya yazın

Etiketler :