1994 yılında dikilen tütün koçanından nasıl emekli olunur


Yazan: Elmas Çalışır - 22.7.2013 10:00:19

annemin 1994 yılından üzerine kayıtlı tütün koçanı var ama bu kayıt manisa salihli akviren köyü muhtarlığında kayıtlıymış annem bu tütün koçanından emekli olabilir mi ve olabilirse biz bu konuda kimden detaylı bilgi alabiliriz.


Sponsor Reklam


Cevaplayan: Yaşar Gönenç - 22.7.2013 10:25:24
Sayın Elmas Çalışır
2926 sayılı tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar kanununa tabi sigortalıların prim borçlarının ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilmesini öngören 08.01.1994 tarihli ve 94 / 5173 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 01.04.1994 tarihinde başlatılmıştır. Bu uygulama tüm tarım ürünleri gibi tütünde de başlamış ve halen uygulanmaktadır. Kesintinin uygulandığı ilk yıllarda tütün üreticileri tarafından pek beğenilmeyen bu uygulama, emekli olmak için özellikle yaş sınırını doldurmuş olan üreticiler tarafından, emekli olmak için kullanılmaya başlanmıştır. Tekel ve tütün şirketleri üreticilerinden aldıkları tütünlerin bedellerinden %1 olarak kestikleri bağ-kur primlerini, kesintiyi takip eden ayın sonunda ilgili şehrin Bağ-kur İl Müdürlüğü hesabına aktarmakta ve isim listelerini göndermektedir. Bu uygulama 1994 yılından bu yana devam etmektedir.

2002 yılında uygulanmaya başlayan 4733 sayılı tütün yasasına kadar, özel sektör tütün hareketlerini kayıt altına alma ve kontrol etme yetkisi Tekel’de idi. 2002 tarihine kadar Tekel hem kendi kayıtlarını, hem de tütün şirketlerinin kayıtlarını sağlıklı bir biçimde tutmuştur. Yapılan özel çalışmalar ile Denizli Bölgesi bağ-kur kesintileri bilgisayar ortamına aktarılmış olup Denizli Bağ-kur Müdürlüğü kesinti bilgilerine sahiptir. 1994 ve 2002 yılları arası Tekel ve Tüccar bilgileri Tekel kayıtlarında bulunmaktadır. 2002 yılından sonra ilgili kesinti belgesi almak için, tütün şirketlerine müracaat edilmektedir. Ülke genelindeki verilerin girişi aşağıda adresi verilen tta Genel Müdürlüğünde tamamlanmakta olup, girişi tamamlanmış olanlardan sadece Tekel kendi aldığı tütünlerin belgesini vermektedir.

Erkeklerde kesinti yapılan yıl veya yıllar borçlanılabilmektedir. Boş olan yıllar için ziraat odası kaydı, tarımsal kooperatif kaydı gibi kayıtlar bulunabilirse o yıllar da borçlanılabilmektedir. Aile reisi olmayan bayanlar ise aşağıdaki bağ-kur müdürlüğünün örnek yazısında belirtildiği gibi 2003 öncesi kesintileri kabul edilmemektedir. Kabul edilmesi için iş mahkemesine müracaat edilmelidir. Kazanılmış davalarda bayanlar da kesinti yapılan yılları borçlanabilmekte ve boş olan yıllar için de ziraat odası, tarımsal kooperatif gibi kayıtları bulunursa, o yılları da borçlanılabilmektedirler.

Güncel olması ve tütün üreticilerine faydalı olabileceğini düşünerek Resul Kurt`un yazısını aşağıdaki linkle dikkatinize sunuyorum. http://www.haber7.com/haber/20110404/Ciftciler-emeklilik-firsatini-kacirmasin.php

Aile reisi olmayan bayanlara yönelik olarak Bağkur İl Müdürlükleri aşağıda örneği sunulan yazı ile cevap vermekte olup, sözkonusu bayanların 2003 tarihinden itibaren sigortalı sayılabileceğine dair yazısı bilgilendirme için sunulmuştur.

"01.01.1986 tarihinde ilimizde uygulamasına başlanılan 2926 sayılı kanunun kapsamı başlıklı 2.maddesinin b bendinde 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar Bağkur sigortalısı sayılırlar denmektedir. (Bu madde hükmü 02.08.2003 tarihinden geçerli olarak 4956 sayılı kanun ile uygulamadan kaldırılmıştır.)
Kurumumuz (Bağkur), evli olan kadınları 2926 sayılı kanuna tabi tarımsal faaliyette bulunsalar bile aile reisi olmadıkları için Mecburi Tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak değerlendirmemiştir.
Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan ancak Bağ-Kur`lu olmayan evli bayanların satmış oldukları ürün bedellerinden Bağ-Kur adına yersiz tevkifat kesintisi yapılmaması amacıyla da Bağkur İl Müdürlüklerine müracaat eden kadınlardan evli olanlara süresiz geçerli TEVKİFAT MUAFİYET BELGESİ verilmiştir.( 4 seri no`lu tebliğ )
Sizinde Bağkur İl Müdürlüğümüze müracaat etmeniz halinde tarafınıza Tevkifat Muafiyet Belgesi verilmesi mümkün olacaktı. Ancak Müdürlüğümüzden bu belgeyi temin ederek tarımsal ürün sattığınız kuruluşa ibraz etmediğiniz için sizden de kurum adına sehven tevkifat kesintisi yapılmıştır.
02.08.2003 tarih 4956 sayılı kanuna göre evli bayanların da Bağ-Kur sigortalısı olmaları hususunda kanun değişikliği yapıldığından bu tarihten sonrası için Bağ-Kur sigortalısı olmak yönünde talepte bulunmanız durumunda gerekli tescil işlemi yapılacaktır.
Bilgilerinize rica ederim."
Uzman görüşü: "01.04.1994`te başlayan zirai Bağ-Kur tevkifatlarında aile reisi olmayanlardan tevkifat yapılmayacaktı. Kadın için aile reisi olmanın delili ise kocasının olmamasıydı. Evli durumdaki kadınlardan tevkifat muafiyet belgesi getirmeyenlerden tevkifat yapıldı. Ne zaman emeklilikler gündeme geldi ve bu tevkifatlar yapılmışsa bile Bağ-Kur bu defa "Senden tevkifat kesilmiş ama sen aile reisi olmadığın için gereksiz olarak kesilmiş, ben bu tevkifatla emekli etmem" diyordu. 2003 yılında aile reisliği kavramı bakımından erkek egemenliği kaldırıldığı için bu tarihten sonrası için problem çıkartmıyordu Bağ-Kur. Öncesi için ise diretti ve mahkemeler bu evli kadın birey lehine hükmü geçmişe yürüttüler, “Tevkifat varsa aile reisi değildi diye borçlanmasını engelleyemezsin” dediler. SGK bu konuda dava kaybetmekten bıktı." (Ş.Tezel)
Not: http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1218650&title=yasa-yetismedi-memur-ocakta-gecici-zam-alacakCevaplayan: Yükseldemir - 6.11.2013 00:02:30
babamın1985ekadartütünbeyannamelerivarannembundanyararlanabilirmi76

Annenize bir katkı sağlamaz.

Cevaplayan: Murat Cınar - 21.12.2013 12:16:26
annemin 94 den 2003 yılına kadar tütünden kocanı var ama ziraat odası kaydı bulunmamaktadır ssk dan aldıgımız bilyiye göre arada 95 ve 2000 yılı tütcardaymış annemin emekli olabilmesi icin ne yapmalıyız tşk ederiz

Çiftçiler emeklilik fırsatını kaçırmasın
Dr. Resul Kurt
www.resulkurt.com
info@resulkurt.com
Adıyaman Çelikhan’dan okurumuz Mehmet Aloğlu “Benim gibi Çelikhanlı binlerce kişi yılarca tekele tütün götürdü. Doğal olarak sigortalı olmamız lazım. Tekel genel müdürlüğüne yazı yazdık cevap geldi. Kimine 3,4,5,6.... yıl çıkmış. Bu konu hakkında bize yardımcı olursanız bir ilçenin mağduriyetini gidermiş olursunuz” diyor.
Gerçekten de geçmiş yıllarda tütün ekiminin en fazla yapıldığı Adıyaman’da bir çok kişinin temel geçim kapısı tütün idi. Adıyaman tütün üretiminin azaltılmasıyla birlikte, tarım kesimi ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Özellikle sulu tarımdan tam anlamıyla istifade edilememesinden dolayı da, önemli bir nüfus mevsimlik tarım işçisi, yani ırgat olarak çevre illere gidiyor.
Yokluğun, yoksulluğun, çaresizliğin sonucu ırgat kamyonunda çıkılan bu gurbetten bir yılın nafakasını çıkarmak için canla başla çalışır Adıyaman’lı. Adana’da, Malatya’da, Ordu’da, Giresun’dadır... Bir bakarsınız pamuk tarlasında, bir bakarsınız kayısı bahçesinde ya da fındık toplar. Alın teridir geçim kapısı. Yoksulluğa inat onuruyla yaşar, derdini suya yazar... Sulu tarıma bağlamıştır ümidini ama, halen sulu tarıma kavuşamamıştır.
İşte, okurumuzun bir ilçenin mağduriyetinden kastettiği de budur. İş, aş derdine bir çare, bir umut ışığıdır aranan. Her ailede bir emekli olması belki yoksulluktan bir çıkış olabilir.
Daha önce de çiftçilerin emeklilik fırsatından bahsetmiştim. Ancak konu yüzbinlerce Güneydoğulu, Egeli, Karadenizli, Trakyalı, Anadolu’nun her bir köşesinde yaşam mücadelesi veren çiftçiye umut olabileceğinden yeniden yazıyorum.
Torba kanunla çiftçiye getirilen bu haktan ne kadar çok vatandaşımız yararlanırsa, o kadar iyi olacak. Tekel, Fiskobirlik, Çukobirlik, Trakya Birlik gibi kurum ve kuruluşlara ürün satan çiftçilerin, ürün bedellerinden yüzde 1-3 oranında Bağ-Kur tevkifatı yapılmıştı. İşte bu şekilde tevkifat yapılanların emekli olabilmelerine imkan tanıyacak bir düzenleme var. Başta Adıyaman olmak üzere, geçmiş yıllarda satmış oldukları tarım ürünlerinden tarım tevkifatı yapılan çiftçiler de torba kanundan yararlanarak emeklilik hakkına sahip olabilecek. Tarım Tevkifatı uygulamasında;
1. Tevkifat yapılmış olan,
2. Tevkifatı yapan kamu/özel kuruluşlarca yapılan tevkifat SGK (zamanında Bağ-Kur) hesaplarına intikal ettirilmiş olacak.
Bu durumda olan bir kişi, yani 1994 yılından bu yana herhangi bir tarihte tarımsal ürün teslim etmiş ve kendisinden kesinti yapılmış olan çiftçiler, kendisinden yapılan bu kesinti Bağ-Kur’a intikal ettirilmişse makbuz tarihini takip eden aybaşından o yılın sonuna kadar sigortalılık süresi kazanmaktadır.
Örneğin; Adıyaman Tekel’e vermiş olduğu tütün karşılığında 20.04.1999 tarihinde Tekel’den 100.000.000 lira alması gereken bir vatandaştan 1.000.000 lira kesilerek kendisine 99.000.000 lira ödenmesi halinde;
a) Bu kişinin bu makbuz dışında elinde belgesi/dekontu/makbuzu yoksa, ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği, o da yoksa sadece 01.05.1999-31.12.1999 tarihleri arası sigortalılık süresi kazanacaktır.
b) Aynı kişinin 1999’dan bu yana ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği olduğunu da varsayarsak bu kişi 01.05.1999’dan buyana sigortalılık süresi kazanacaktır.
c) Aynı kişinin 1999-2000 yılları arasında elinde tevkifatı gösterir makbuz var, ancak ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği yoksa 01.05.1999-31.12.2000 tarihleri arası sigortalılık kazanacaktır.
Dolayısıyla çeşitli özel ve kamu kurumlarına sattıkları ürünlerden Bağ-Kur kesintisi yapılan kişiler bu sürelere ait primlerin farklarını, torba kanunla ödeyerek yaşlarını ve günlerini tamamlamış iseler emekli aylığına hak kazanabilmektedir. Bu kapsamdaki okurlarımızın Adıyaman SGK İl Müdürlüğü’ne başvurması halinde torba kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır.

Cevaplayan: Murat Cınar - 21.12.2013 12:17:57
annemin 94 den 2003 yılına kadar tütünden kocanı var ama ziraat odası kaydı bulunmamaktadır ssk dan aldıgımız bilyiye göre arada 95 ve 2000 yılı tütcardaymış annemin emekli olabilmesi icin ne yapmalıyız tşk ederiz

Çiftçiler emeklilik fırsatını kaçırmasın
Dr. Resul Kurt
www.resulkurt.com
info@resulkurt.com
Adıyaman Çelikhan’dan okurumuz Mehmet Aloğlu “Benim gibi Çelikhanlı binlerce kişi yılarca tekele tütün götürdü. Doğal olarak sigortalı olmamız lazım. Tekel genel müdürlüğüne yazı yazdık cevap geldi. Kimine 3,4,5,6.... yıl çıkmış. Bu konu hakkında bize yardımcı olursanız bir ilçenin mağduriyetini gidermiş olursunuz” diyor.
Gerçekten de geçmiş yıllarda tütün ekiminin en fazla yapıldığı Adıyaman’da bir çok kişinin temel geçim kapısı tütün idi. Adıyaman tütün üretiminin azaltılmasıyla birlikte, tarım kesimi ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Özellikle sulu tarımdan tam anlamıyla istifade edilememesinden dolayı da, önemli bir nüfus mevsimlik tarım işçisi, yani ırgat olarak çevre illere gidiyor.
Yokluğun, yoksulluğun, çaresizliğin sonucu ırgat kamyonunda çıkılan bu gurbetten bir yılın nafakasını çıkarmak için canla başla çalışır Adıyaman’lı. Adana’da, Malatya’da, Ordu’da, Giresun’dadır... Bir bakarsınız pamuk tarlasında, bir bakarsınız kayısı bahçesinde ya da fındık toplar. Alın teridir geçim kapısı. Yoksulluğa inat onuruyla yaşar, derdini suya yazar... Sulu tarıma bağlamıştır ümidini ama, halen sulu tarıma kavuşamamıştır.
İşte, okurumuzun bir ilçenin mağduriyetinden kastettiği de budur. İş, aş derdine bir çare, bir umut ışığıdır aranan. Her ailede bir emekli olması belki yoksulluktan bir çıkış olabilir.
Daha önce de çiftçilerin emeklilik fırsatından bahsetmiştim. Ancak konu yüzbinlerce Güneydoğulu, Egeli, Karadenizli, Trakyalı, Anadolu’nun her bir köşesinde yaşam mücadelesi veren çiftçiye umut olabileceğinden yeniden yazıyorum.
Torba kanunla çiftçiye getirilen bu haktan ne kadar çok vatandaşımız yararlanırsa, o kadar iyi olacak. Tekel, Fiskobirlik, Çukobirlik, Trakya Birlik gibi kurum ve kuruluşlara ürün satan çiftçilerin, ürün bedellerinden yüzde 1-3 oranında Bağ-Kur tevkifatı yapılmıştı. İşte bu şekilde tevkifat yapılanların emekli olabilmelerine imkan tanıyacak bir düzenleme var. Başta Adıyaman olmak üzere, geçmiş yıllarda satmış oldukları tarım ürünlerinden tarım tevkifatı yapılan çiftçiler de torba kanundan yararlanarak emeklilik hakkına sahip olabilecek. Tarım Tevkifatı uygulamasında;
1. Tevkifat yapılmış olan,
2. Tevkifatı yapan kamu/özel kuruluşlarca yapılan tevkifat SGK (zamanında Bağ-Kur) hesaplarına intikal ettirilmiş olacak.
Bu durumda olan bir kişi, yani 1994 yılından bu yana herhangi bir tarihte tarımsal ürün teslim etmiş ve kendisinden kesinti yapılmış olan çiftçiler, kendisinden yapılan bu kesinti Bağ-Kur’a intikal ettirilmişse makbuz tarihini takip eden aybaşından o yılın sonuna kadar sigortalılık süresi kazanmaktadır.
Örneğin; Adıyaman Tekel’e vermiş olduğu tütün karşılığında 20.04.1999 tarihinde Tekel’den 100.000.000 lira alması gereken bir vatandaştan 1.000.000 lira kesilerek kendisine 99.000.000 lira ödenmesi halinde;
a) Bu kişinin bu makbuz dışında elinde belgesi/dekontu/makbuzu yoksa, ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği, o da yoksa sadece 01.05.1999-31.12.1999 tarihleri arası sigortalılık süresi kazanacaktır.
b) Aynı kişinin 1999’dan bu yana ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği olduğunu da varsayarsak bu kişi 01.05.1999’dan buyana sigortalılık süresi kazanacaktır.
c) Aynı kişinin 1999-2000 yılları arasında elinde tevkifatı gösterir makbuz var, ancak ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği yoksa 01.05.1999-31.12.2000 tarihleri arası sigortalılık kazanacaktır.
Dolayısıyla çeşitli özel ve kamu kurumlarına sattıkları ürünlerden Bağ-Kur kesintisi yapılan kişiler bu sürelere ait primlerin farklarını, torba kanunla ödeyerek yaşlarını ve günlerini tamamlamış iseler emekli aylığına hak kazanabilmektedir. Bu kapsamdaki okurlarımızın Adıyaman SGK İl Müdürlüğü’ne başvurması halinde torba kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır.

Cevaplayan: Gülsevi Çevik - 19.1.2014 21:37:49
2002 yılında birsefere mahsum koçan çıktı emekli ola bilirmiyim

Malesef olamazsınız


Cevaplayan: Gülsevi Çevik - 19.1.2014 22:22:58
2002 yılında adıma birkereye masuz koçan çıktı

Cevaplayan: Nuri Çakal - 23.1.2014 23:24:47
1994 yılından 2008 e kadar tütün kocanı ve ziraat odası kaydı var nasıl emekli olabilirim

Bulunduğunuz yerdeki SGK na ve Zıraat odasına mürcaat etmelisiniz.

Cevaplayan: Levent Ozer - 4.2.2014 23:52:06
94yili kocani var ama ziirat odasi kaydi yok bunula ilgili olarak ne yapmaliyimCevaplayan: Ayşe Tunç - 7.2.2014 11:21:18
merhaba annemin 1990 lı yılların başından yaklaşık 2010 yılına kadar tütün koçanı var fakat prim kesilmemiş emekli olma şansı var mı

Cevaplayan: Emine Coskun - 11.2.2014 00:51:50
Babam 1994-2006 yillari arasinda tutun yapti kocanlar var primlr dokumleeini nerefen alicaz ziraat odasi kaydi yok yardimci olur musunuz

Cevaplayan: Sultan Yıldız - 16.2.2014 00:07:14
meraba 2000 yılından önce tütün koçanı olan bayanların emekli olma olasılığı varmıdır acaba bilgilendirirseniz sevinirim .nereye başvurabiliriz.

Cevaplayan: Kani Altın - 24.2.2014 20:21:52
benim babam 1980 1998 yılına kadar tütün yapmış yaşı 70 emekli olabilirmi?

Cevaplayan: Alime Gün - 30.3.2014 21:44:06
annemin ziraat odasına kayıtı yok 1995 ile 2002 ye kadar kayıtlı tütün koçonı var ama ziraat odasına kayıtı olmadığı için emekli olamıyor bilgi verirseniz sevinirim

Aile reisi olmayan bayanlara yönelik olarak Bağkur İl Müdürlükleri aşağıda örneği sunulan yazı ile cevap vermekte olup, sözkonusu bayanların 2003 tarihinden itibaren sigortalı sayılabileceğine dair yazısı bilgilendirme için sunulmuştur.

"01.01.1986 tarihinde ilimizde uygulamasına başlanılan 2926 sayılı kanunun kapsamı başlıklı 2.maddesinin b bendinde 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar Bağkur sigortalısı sayılırlar denmektedir. (Bu madde hükmü 02.08.2003 tarihinden geçerli olarak 4956 sayılı kanun ile uygulamadan kaldırılmıştır.)
Kurumumuz (Bağkur), evli olan kadınları 2926 sayılı kanuna tabi tarımsal faaliyette bulunsalar bile aile reisi olmadıkları için Mecburi Tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak değerlendirmemiştir.
Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan ancak Bağ-Kur`lu olmayan evli bayanların satmış oldukları ürün bedellerinden Bağ-Kur adına yersiz tevkifat kesintisi yapılmaması amacıyla da Bağkur İl Müdürlüklerine müracaat eden kadınlardan evli olanlara süresiz geçerli TEVKİFAT MUAFİYET BELGESİ verilmiştir.( 4 seri no`lu tebliğ )
Sizinde Bağkur İl Müdürlüğümüze müracaat etmeniz halinde tarafınıza Tevkifat Muafiyet Belgesi verilmesi mümkün olacaktı. Ancak Müdürlüğümüzden bu belgeyi temin ederek tarımsal ürün sattığınız kuruluşa ibraz etmediğiniz için sizden de kurum adına sehven tevkifat kesintisi yapılmıştır.
02.08.2003 tarih 4956 sayılı kanuna göre evli bayanların da Bağ-Kur sigortalısı olmaları hususunda kanun değişikliği yapıldığından bu tarihten sonrası için Bağ-Kur sigortalısı olmak yönünde talepte bulunmanız durumunda gerekli tescil işlemi yapılacaktır.
Bilgilerinize rica ederim."
Uzman görüşü: "01.04.1994`te başlayan zirai Bağ-Kur tevkifatlarında aile reisi olmayanlardan tevkifat yapılmayacaktı. Kadın için aile reisi olmanın delili ise kocasının olmamasıydı. Evli durumdaki kadınlardan tevkifat muafiyet belgesi getirmeyenlerden tevkifat yapıldı. Ne zaman emeklilikler gündeme geldi ve bu tevkifatlar yapılmışsa bile Bağ-Kur bu defa "Senden tevkifat kesilmiş ama sen aile reisi olmadığın için gereksiz olarak kesilmiş, ben bu tevkifatla emekli etmem" diyordu. 2003 yılında aile reisliği kavramı bakımından erkek egemenliği kaldırıldığı için bu tarihten sonrası için problem çıkartmıyordu Bağ-Kur. Öncesi için ise diretti ve mahkemeler bu evli kadın birey lehine hükmü geçmişe yürüttüler, “Tevkifat varsa aile reisi değildi diye borçlanmasını engelleyemezsin” dediler. SGK bu konuda dava kaybetmekten bıktı." (Ş.Tezel)
Not: http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1218650&title=yasa-yetismedi-memur-ocakta-gecici-zam-alacak


Cevaplayan: Alime Gün - 30.3.2014 21:53:55
annemin 1995 ile 2002 e kadar tütün koçanı var ama ziraat odasına kaydı yok emekli olabilme şansı var mı?

Cevaplayan: Esef Karaaslan - 21.4.2014 11:46:50
merhaba babamın 94 den 5 yıl tutun bagkuru görünüyo 2000 den itibaren de çifçi bağkuru var 100 günde sigortası var babam emekli olabilir mi olursa ne zaman olur

Cevaplayan: Derya Su - 2.5.2014 11:28:03
Dedemin 1960-1970 yıllarında fiskobirliğe her yıl fındık vermiş..Şu an hayatta değil..Dedem bağkurlu sayılırmı? Annem faydalanabilirmi?

Cevaplayan: Emine Özkan - 3.5.2014 14:49:23
1994 yılından kendi adıma tütün koçanım var bunu nereden ve nasıl cıkartabilirim yardımcı olursanız sevinirim

2926 sayılı tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar kanununa tabi sigortalıların prim borçlarının ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilmesini öngören 08.01.1994 tarihli ve 94 / 5173 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 01.04.1994 tarihinde başlatılmıştır. Bu uygulama tüm tarım ürünleri gibi tütünde de başlamış ve halen uygulanmaktadır. Kesintinin uygulandığı ilk yıllarda tütün üreticileri tarafından pek beğenilmeyen bu uygulama, özellikle yaş sınırını doldurmuş olan üreticiler tarafından, emekli olmak için kullanılmaya başlanmıştır. Tekel ve tütün şirketleri üreticilerinden aldıkları tütünlerin bedellerinden %1 olarak kestikleri bağ-kur primlerini, kesintiyi takip eden ayın sonunda ilgili şehrin Bağ-kur İl Müdürlüğü hesabına aktarmakta ve isim listelerini göndermektedir. Bu uygulama 1994 yılından bu yana devam etmektedir

Cevaplayan: Neslihan Özsoy - 5.5.2014 16:41:22
merhaba dedemin 1994-96-97-98 yıllarında tütün koçanları çıktı. dedem 2001 yılında vefat etti. Annem boşanmış durumda dedemden emekli aylığına bağlanabilirmi?

2008 yılı öncesi 1479 sayılı Kanuna göre 5 tam yıl hizmet (1800 gün) olması gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Neslihan Özsoy - 5.5.2014 18:05:42
Tam anlayamadım yani annem dedemin tütün koçanları ile emekli olamazmı? açıklarmısınız...

Bağ-kurluluk süresi en 1800 gün olmalıdır.5 yıl


Cevaplayan: Emine Özkan - 11.5.2014 15:14:14
1973 dogumluyum 1994 yılından tütün koçanlarımın oldugunu biliyorum nereden nasıl ulasabilirim onlara ve 1500e yakın sgk dan gunum var eger tütün koçanlarını cıkartırsam borclanma yaparak emekli olabilirmiyim

2926 sayılı tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar kanununa tabi sigortalıların prim borçlarının ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilmesini öngören 08.01.1994 tarihli ve 94 / 5173 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 01.04.1994 tarihinde başlatılmıştır. Bu uygulama tüm tarım ürünleri gibi tütünde de başlamış ve halen uygulanmaktadır. Kesintinin uygulandığı ilk yıllarda tütün üreticileri tarafından pek beğenilmeyen bu uygulama, özellikle yaş sınırını doldurmuş olan üreticiler tarafından, emekli olmak için kullanılmaya başlanmıştır. Tekel ve tütün şirketleri üreticilerinden aldıkları tütünlerin bedellerinden %1 olarak kestikleri bağ-kur primlerini, kesintiyi takip eden ayın sonunda ilgili şehrin Bağ-kur İl Müdürlüğü hesabına aktarmakta ve isim listelerini göndermektedir. Bu uygulama 1994 yılından bu yana devam etmektedir.

Cevaplayan: Esra Sarıbaş - 5.6.2014 12:12:11
merhabalar.benim kayınpederim 59 doğumlu.94 tılında tütün kocanı var.bağkurda 94 yılından 8 aylık bağkuru görünüyo bu şekide emekli olabilir mi?86 yılındada kocan varmış ama onu bulamıyorlar nasıl bulabiliriz?geriye dönük gün satın alabilir miyiz?teşekkür ederim...(sempatik.89.45@hotmail.com)

o yıllarda özel sektöre tütün vermişse firmalardan sordurtabilirsiniz. Tekel`e verilen tütünleri TTA genel Müdürlüğünden sordurtabilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Selamün Aleyküm Ben Şahin - 14.6.2014 01:43:50
68 doğumlu annem var 2001 yılından 2006 yılına kadar tüccardan tütün koçanı var üstüne bağkur kaydı yok acaba emekli olabilir mi olursa kaç yaşında olur babam yaşıyor cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler..

Cevaplayan: Hamide Temizsoy - 17.6.2014 00:27:42
1990 1996 yıllara kadar tütün koçanım vardı şu an elimde hiç bir belğem yok nereden belğelerimi çıkartabilirim bana yardımcı olurmusunuz saygılar sunarım

Cevaplayan: Cemal Gurne - 12.7.2014 14:54:07
babanız vefat ettiyse anneniz ölüm aylıgına bağlanabilir.

Cevaplayan: Şerafettin Türe - 17.7.2014 10:55:30
1983 doğumluyum ve 07.07.2011 yılı itibari ile aktif sigortalıyım. fakat 01.05.2002 yılına ait pancar kooperatife ürün döktüğümden dolayı bağbur kesintim var ama sgk sistemde gözükmüyor. bu kesintiyi pancar kooperatifinden aldığım belgeyle kanıtlayabiliyorum fakat ziraat odalarına ve benzeri yerlere kaydım yok. iş böyle olunca sgkya bunu nasıl kabul ettirebilirim izlenecek yollar nelerdir.

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Kıvrak - 19.7.2014 04:34:35
2008 tütün kocanım yapılmış zirat odası kaydım daha halen devam etmektedir sadece 3 yıl yapılmış kocan emekli olma şansım varmı benim bildiyim 1994 le 2004 arası gecerli olduğuna biliyorum saygılar

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.


Cevaplayan: Çiğdem Kaya - 30.7.2014 19:26:08
annem 1965 doğumlu, 1993 den itibaren 6 yıl süreyle üzerine tütün koçanı çıkartılmış, 1997 yılındaki koçanda bağkur için kesintisi olmuş. bunların üzerine de 2.5 sene sigortalı olarak çalıştı. annem emekli olabilir mi, kaç yaşında olabilir? bir de 1997 yılı öncesindeki koçanlarda kesinti olmadığı için o yıllardaki koçan kayıtları geçersiz mi oluyor. şimdiden tşk ederim...

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.


Cevaplayan: Ali Batur - 4.8.2014 23:29:10
1978 den itibaren 15 sene ustu tekele tutun ektim o zamnlar cuzdanim vardi smdi yok cuzdanm 62 yasndym emekli olabilirmiyim ?


Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.


Cevaplayan: Yilmaz Gun - 10.9.2014 23:23:41
Tam emin degilim ama babamin 1991 veya1992 yillarinda manisa golmarmara koyunde tutun kocani vardi babam nasil emekli olur?


Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.Cevaplayan: Kader Sıkı - 11.9.2014 16:05:37
Annemin 1996 ya ait bağkurun tütün kesintisi var.Torba yasasından yararlanabilir mi
2008 de sigortalı oldu aradaki yılları ödemek istiyor bu mümkün mü

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.


Cevaplayan: İbrahim Balta - 14.9.2014 13:40:23
benım babamın en son 1994 yılında tutune son vermıs emeklı olabılırmı. ve bunun kocan bılgısını cıkartım ne yapmamız lazım 1994 ten bu yanada hıc kocanı yok

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Yaşar GönençCevaplayan: Mahmut Öztop - 16.9.2014 21:48:42
1930 doğumluyum. 1978 yılında ekimi yasaklanıncaya kadar yaklaşık 20 sene Tekel`e tütün verdim. Emekli olmam için yeterli mi?

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.

Cevaplayan: Mehmet Seven - 3.10.2014 11:02:03
kesinti bakbuzu elindeyse mahkemeye vermedenmi sgk ya gidecez teşekkür ederim

Önce SGK na gitmeniz gerekir.


Cevaplayan: Ali Demir - 10.10.2014 16:46:03
iyi gunler annem 1955 doğumlu 1994 yılından 2002 yılına kadar tütün koçanı var.Bu yıllar arasında bağkur kesinitisi olmuş.Elimizde makbuzları var.Annem burdan emekli olabilir mi? Olursa ne zaman olur? Ne kadar borç çıkar?Torba yasasından yararlanılabilir mi? saygılarımla...

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.

Cevaplayan: Ali Demir - 10.10.2014 18:41:35
03.06.1994 YILINDA 278.100 TL
20.08.1997 YILINDA 112.000 TL
19.06.1998 YILINDA 3.569.000 TL
20.05.1999 YILINDA 6.020.000 TL
20.06.2000 YILINDA 7.053.000 TL
18.05.2001 YILINDA 11.162.000 TL
20.05.2002 YILINDA 7.515.000 TL
20.05.2003 YILINDA 7.917.000 TL KESİNTİ OLMUŞ ELİMDE MÜSTAHSİL MAKBUZU VAR. BURADAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ VE NE KADAR BORÇ ÇIKAR ? 1955 DOĞUMLU BAYAN

İlgili SGK ile görüşmeniz gerekir.

Cevaplayan: Dilek Aksu - 19.10.2014 20:52:34
Iyi akşamlar. Annem 1977 -1978 yıllarında tütün ekmiş. Elinde herhangi bir kesinti yapıldığına dair bir belge yok. Kesinti varmı yokmu gösteren bu belgeyi nereden alabiliriz. Yada arastirabilecegimiz herhangi bir kurum varmı Teşekkürler.

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.

Cevaplayan: Mehmet Feysel Bulut - 2.12.2014 12:02:45
1994te tekel tütün de 1963 doğumluyum nezaman emekli olabilirim
Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.

Cevaplayan: Mehmet Ali Ozturk - 3.12.2014 13:16:21
babam 1994 yilinda fiskobirlige findik vermis ve bagkur kesintisi yapilmis.bizde yasadan yararlanip babamin bagkur baslangicini one cektik.fakat bagkur baslangici 1995 olarak gozuktu.1994 olmasi gerekmezmiydi?bu konuda yardimci olursaniz sevinirim

Cevaplayan: Hüseyin Çatal Atal - 4.12.2014 22:20:07
1994 1999 yılları arsında pancar ve tütün üreticiliği yaptım fakat bağkur kaydım yok 1999 ve halen ssk lı olarak çalışıyorum bu kesintileri çıkarıp sadece 1994 yılını borçlansam olurmu ssk girişim 1994e geri gidermi

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.

Cevaplayan: Osman Topaloğlu - 12.12.2014 11:16:10
annem 1967 doğumlu 99 senesinden 2010 yılına kadar tütün yaptık ve kendi üzerineydi koçanlar. 2004 2011 arası özel Tütün şirketinden bağ-kur çiftçi primleri tevkifat kesintileri yapılmış ziraat odasınada 200 yılından beri kaydı var şu anda başvuru yapsak torba yasadan yararlanabilir miyiz. 17 senedir kronik şeker hastalığı var 5 senedir insülin kullanıyor böbrek yetmezliği ve görme kaybı var bunların bir etkisi olur mu emeklilik için neler yapabiliriz yardımcı olursanız sevinirim

Rapor oranı(İş gücü kaybı) %40 ve üzeri olursa yaş şartı kalkar erken emeklilik hakkı oluşur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Naciye Akdeniz - 13.12.2014 22:53:33
Merhabalar annemin 1982 1983 yılları arası bir defaya mahsus tütün koçanı var. Başka hiç bir kurumda kaydı yok emekli olabilir mi? ilginiz için şimdiden teşekkürler...

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Tutun Kocanı - 17.12.2014 16:55:39
iyi gunler annemin 1994 yılın 2003 yılına kadar tutun kocanı vardı bunları asagıda detayları var.sgk ya goturdum bize 4000 tl borç çıkardılar.ve 12 yıl daha odemesi gerektigini soylediler annem 1955 dogumlu gerıye donuk borçlanma yapabilirmi ve ne zaman emekli olur.sgk ya gidib sordugumuzda bi dövmedikleri kalıyor. koy yeri oldugu için insanları çok azarlıyorlar. cevaplarsanız çok seviniriz saygılarımla
Sicil No için 4B Ödeme Dökümünüz
Kaynak Tarih Ödenen Miktar
26 18.07.1997 112.000,00
26 08.05.1998 3.569.000,00
26 21.04.1999 6.020.000,00
26 23.05.2000 7.053.000,00
26 12.04.2002 7.515.000,00
26 14.04.2003 7.917.000,00
icil No için Toplam Hizmet Süreniz: 5 yıl 1 ay 0 gün
Hizmet Türü Başlangıç Tarihi Terk/Talep Tarihi Hizmet Süresi
Mecburi (Tarım) Sigortalılık 01.08.1997 31.12.2000 3 yıl 5 ay 0 gün
Yeniden Mecburi Sigortalılık 01.05.2002 31.12.2003 1 yıl 8 ay 0 gün

Merhabalar..
Annenizin pirim gün sayısı 1801 gündür.Bu gün sayısını 3600 güne sigortadan tamamladığında emekli olur.Yalnız son 1260 gününü sigortalı çalışması 539 gününü de isteğe bağlı pirim ödemesi gerekir.Ya da pirim gün sayını 5400 güne tamamlayıp bağ-kurdan emekli olur.İsteğe bağlı olarak dışardan pirim öder.Diğer bir durum ise siz EK-5 girip ayda 270 TL pirim öder 3600 gün üzerinden emekli olur.1800 günü bu şekilde kapatır.En güzel yolu da budur.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Mehmet - 23.12.2014 04:47:49
Merhabalar..
Babam 1964 dogumlu sigorta baslangici 1994 yilindan ama elimizde 1986 - 1990 yillarina ait tütün koçanları var bunlari emeklilik için kullanabilirmiyiz ? Yardımcı olursanız sevinirim şimdiden ilginize teşekkürler..

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet Bozkurt - 16.1.2015 22:59:36
Ben 657 sayılı çalışanım. Eşim 1969 doğumlu ev hanımı.Ben askerdeyken eşim üzerine koçanla tütün üreticiliği yaptı. Bununla ilgili makbuz yok ancak Denizli Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünden almış olduğumuz kesinti dokümanları mevcut.Şimdi biz bu kesintileri başlangıç göstererek sigortalılık başlatabilir miyiz.Ayrıca eşim nasıl bir yol izlerse en kısa yoldan emekli olabilir. Kesiti tarih ve miktarı;
09.05.1997 2.275.250
09.06.1998 3.397.000
27.07.1999 2.474.0000
21.04.2000 0
20.04.2001 5.588.000 yardımınız ve cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevaplayan: Necati Doğan - 29.1.2015 11:40:21
babamın kotası var fakat kotası kayıp onun tütünle ilgili hizmetini ve çok eski tarihte o kotayla tekele tütün teslim etmiş ve bunu nerden araştırabilirim emeklisi için

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.

Cevaplayan: Necati Dogan - 29.1.2015 13:02:59
tekel kapandıgından dolayı firmaya kuruma müracat edemiyorum nereye müracat etmem lazım ki makbuzlarımı temin edebileyim teşekkrler


Cevaplayan: Necati Dogan - 29.1.2015 13:19:59
tekel kapandıgından dolayı makbuzlarımı temin edemiyorum nereye başvurmam lazım ki makbuzlarımı temin edeyim teşekkürler

Cevaplayan: İlhan Bilgiç - 29.1.2015 19:35:09
Babamın tütün kotasi kayıp nasıl bulabilirim nereye sorabilirim

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Gürdur - 30.1.2015 13:23:30
Annenin 1993de tütün koçanı var kayıp nasıl emekli ola bilir 1960 doğumlu

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatos Avci - 1.2.2015 00:49:40
Merhaba.annemin üzerine prim kesintisini gösteren 4 yillik makbumuz var. Ve doğum tarihi 1959. Ama ziraat odasi kaydi yok. Emekli olmasıiiçin kaç gün gerekli?? Ve kalan tüm günleri borclanabilir miyiz??

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.

Cevaplayan: Ayşe Gürdur - 1.2.2015 11:27:55
Tekel bayileri kapatıldı nasıl bulabiliriz açık bayi bulabilirmiyiz yardımcı olursanız sevinirim

Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla

(http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)

adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:http://mgulesci.wix.com/metingulesciFaks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19

Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Hüsnü Çağlayan - 12.2.2015 19:09:11
1997 yılına kadar tekel cüzdanım vardı.muş ta tekel fabrikası kapatıldığı için bilgilerin ssk ya göderildiğini söylediler bende sskya başvurdum sistemde kaydımın olmadığını söylediler ne yapacağımı bilmiyorum 1994 ile1997 yıları arasındaki bilgilerimi nerede öğrene bilirim yardımcı olursanız sevinirim teşekürler

Sayın Hüsnü Çağlayan Bilginize.Yaşar Gönenç
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21


Cevaplayan: Gülbahar Gök - 20.2.2015 20:01:11
tutun sorgulama

Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Emine Baştekin - 3.3.2015 13:12:55
ben 1983den 1990akadar tütün ektim 1960 doğumluyum emekli olabilirmiyim olursam ne kadar para yatırmam gerekirElinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Ayşe Karaoğlan - 5.3.2015 22:30:08
benim girişim 1993 senesinden önce ama tam olarak hatırlıyamıyorum ben şimdi orda girişim oldugunu için emekli olma gibi bi şansım varmı belirli bir ücret ödedikten sonra napabilirim ?

Sayın Ayşe Karaoğlan
Siz kimlik bilgileriniz ile sisteme girip sigorta girişinizi ay ve gün olarak da görebilirsiniz.
Doğum yapmış iseniz borçlanabilirsiniz.3600 pirim günü ile 58 yaşında emekli olursunuz.
TC.KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren
sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise
emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup
olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma
ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Tekinpala - 20.3.2015 03:19:30
Yaşar bey 94 den 2001 kadat tütün kocanim var ama ziraat odasinda veya kooperatif kaydim yok.96 yilina aittütünü dimon şirketine yapmişiz binliralik kesinti yapilmiş kagidi var.2006 dan beri ciftci bagkuru ödüyorum gecmişr yönelik saydirmak icin ne yapabilir nereye başvurabilitim.teşekkür ederim şimdidenn

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: İsa Sevinç - 20.3.2015 13:50:14
babamın 1978 ve 2006 yılları arası ziraat odası kaydı var ,ama 1994 ile 2000 yılları arasındaki tütün sergisinden dolayı yapılan bağ-kurkesinti belgelerini nasıl bulabilirim. yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkürler.


Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gülten Alak 1957 Doğumlu - 24.3.2015 02:26:06
Annem 1996,1997,2001,2003ve2004yıllari arasında özel şirkete tütün vermiş elinde belgeleri var ama zirat odasına kayıt yok emekli olabilir mi?yapıladırma talebi var

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Annem Nnem 1957 Doğumlu - 24.3.2015 13:58:03
Annem 1996,1997,2001,2003ve2004yıllari arasında özel şirkete tütün vermiş elinde bagkur kesinti belgeleri var ama zirat odasına kayıt yok emekli olabilir mi?yapıladırma talebi var

Cevaplayan: Aydın Taka Aka - 15.4.2015 12:49:13
Anem 1994 tekel kocanı vardı ama 1998 giriş görünüyor 2002 son görünüyor bu yanışı nerde ve nasıl düzeltilme şansım var 1590 gün bağkur görünüyor emekli yaşı gelmiş kaç güne tabi tutulur emekliliği için tesekurler

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)

Cevaplayan: Gulay Kose - 10.5.2015 15:32:41
Tekelden annemin bi donem kocani varmis bununla ilgili bilgileri nerden alabilirim ne yapmam gerekiyor?

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hüseyin Ulusoy - 21.5.2015 09:42:33
1994-1999 arasında tütün yaptım. Tekel vermiş olduğum tütünlerin kaydı bulundu. Fakat tüccar a vermiş olduğum 3 yılınkini bulamıyorum. O dönemde tütün alan tüccarlar da kaydim çıkmıyor ne yapmalıyım

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Ayşe Kara - 27.6.2015 18:25:29
Yaşar bey 1968 15 ağustos dogumluyum.2006 dan beri çiftci bagkuru ödüyorum.94 ve 96 dan tütün koçanım 14 ay sayıldı başlangıcım 94 e cekildi.1997 li kızım var onu nasıl saydırabilirim.En erken ne aman emekli olabilirim aradaki boşlukları ödeyip hemen emekli olabilirmiyım lütfen cevap verirseniz cok sevinirim teşekkürler.

Cevaplayan: Soner Altug - 1.7.2015 19:05:05
Mrblar hocam babam 2004 te 59 yaşında vefat etti adina 91 yilina ait tapu 1997_2001yılına ait tek elden kesinti var 2001 yılında ziraat odasına kaydi var annem olum ayligi alabilirmi suan odesek borçlanmaya nekadar cikar saygilar.

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21


Cevaplayan: Soner Altug - 6.7.2015 20:14:27
Mrb hocam sgk verdim elimdeki belgeleri 01.07.1994 yılına tescil kaydi çıkardılar babam 08.02.2004 te vefat etti yaklaşık 10 yillik bi süre cikti bagkur hizmeti 2 ay olarak gözükmektedir. Anneme olum ayligi başlatmak için 1800 gün yeterli ama 10 yıl cikti hepsini ödemek zorundamıyım. cevaplariniz için teşekkürler.

Raftan indirilen günlerin tamamını almak gerekir.Kısmı olarak alınmaz.Şimdi olsa olay farklı olurdu


Cevaplayan: Soner Altug - 7.7.2015 13:57:54
Cevaplariniz için teşekkürler hocam peki 1800 yeterli normalde ben 10 yıl borclansam annemin alacağı maas artarmi yoksa standart tarim bagkur olum ayligi mi bağlanır en dusuk tarim bagkur maasi 750_800arasi annem %75 alabiliyor kendinden başka kimse olmadığından.9.5 yıl borc çıkıyor babanın ölümüne kadar bagkurda nasil oluyor ortalama ne kadar çıkar

Cevaplayan: Ayşe Kara - 26.7.2015 03:24:05
Cevaplayan: Ayşe Kara - 27.06.2015 18:25:29
Yaşar bey 1968 15 ağustos dogumluyum.2006 dan beri çiftci bagkuru ödüyorum.94 ve 96 dan tütün koçanım 14 ay sayıldı başlangıcım 94 e cekildi.1997 li kızım var onu nasıl saydırabilirim.En erken ne aman emekli olabilirim aradaki boşlukları ödeyip hemen emekli olabilirmiyım lütfen cevap verirseniz cok sevinirim teşekkürler.
LÜTFEN VERDİGİNİZ CEVABIN BENİMLE ALAKASI YOK ONLARI HALLETTİM ZATEN SAYDIRDIM OKURSANIZ SORUMU COK MEMNUN OLURUM TEŞEKKÜRLERR

Başlangıç 1997 olduğundan son 3.5 yıl (1260 gün)sigortalı çalışırsanız veya EK-5 giriş yapılıp ayda 323 TL öderseniz sigorta şartlarında emekli olursunuz.Doğum borçlanmasını bu statüye geçince yaparsanız bunlarda sigorta (4/A) hizmeti sayılır.Bu durumda 1.3600 prim günü ile 58 yaşında sigortadan emekli olursunuz. 5750 gün olursa(50 ya da 51 yaş ile giriş tarihindeki ay ve gün e göre)emekli olursunuz.Bağ-kurdan ise en az 5400 gününüz olmalı 56 yaşınızda dolmalıdır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Kara - 27.7.2015 02:55:17
Cevaplayan: Ayşe Kara - Dün // 03:24:05
Cevaplayan: Ayşe Kara - 27.06.2015 18:25:29
Yaşar bey 1968 15 ağustos dogumluyum.2006 dan beri çiftci bagkuru ödüyorum.94 ve 96 dan tütün koçanım 14 ay sayıldı başlangıcım 94 e cekildi.1997 li kızım var onu nasıl saydırabilirim.En erken ne aman emekli olabilirim aradaki boşlukları ödeyip hemen emekli olabilirmiyım lütfen cevap verirseniz cok sevinirim teşekkürler.
LÜTFEN VERDİGİNİZ CEVABIN BENİMLE ALAKASI YOK ONLARI HALLETTİM ZATEN SAYDIRDIM OKURSANIZ SORUMU COK MEMNUN OLURUM TEŞEKKÜRLERR

Başlangıç 1997 olduğundan son 3.5 yıl (1260 gün)sigortalı çalışırsanız veya EK-5 giriş yapılıp ayda 323 TL öderseniz sigorta şartlarında emekli olursunuz.Doğum borçlanmasını bu statüye geçince yaparsanız bunlarda sigorta (4/A) hizmeti sayılır.Bu durumda 1.3600 prim günü ile 58 yaşında sigortadan emekli olursunuz. 5750 gün olursa(50 ya da 51 yaş ile giriş tarihindeki ay ve gün e göre)emekli olursunuz.Bağ-kurdan ise en az 5400 gününüz olmalı 56 yaşınızda dolmalıdır.Bilginize.
Yaşar Gönenç COK TEŞEKKÜR EDERİM YAŞAR BEY AMA BAŞLANGICIM 94 OLDU TÜTÜN BOCANIMDAN KIZIM 97 DOGUMLU EMEKLİ OLABİLİRSİN DİYOLAR BUNUN İÇİN NE YAPMALIYIM SAGOLUN

94 de olsa bağ-kurdan yaştan emeklilik için 56 yaş dolmalı ya da 7200 gün tamamlanmalıdır.Diyorlar ie olmaz.SGK na bir tahsis ve talep formunu internet üzerinde de verebilirsiniz. kurum size açıklama yapar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Revasiye Meydan - 28.7.2015 22:13:33
94-95 yıllarında pancar teslim ettiğine dair belgem ve sigorta primi kesildiğinde dair makbuzum var.SGK ya basvurdum ziraat odasında veya başka bir yerde kaydim çıkmadığı için geriye dönük yapılandırma olmayacağını söylediler.2003 yılında üzebrime intikalden tapu kaybanabdı çıktı.bans yardımcı olurmusunuz lütfen ne yapmalıyım.pancar kocani.

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Ahmet Yılmaz - 12.8.2015 16:21:04
Benim Annem 22.01.1944 dogumlu 1996- 2003 yılları arasınada tütün üretmiş ve 1997-1998-1999-2000-2003 yıllarında tütün üretmi nedeni ile bagku kesintisi yapılmış.Aradaki boşluklar borçlanarak emekli olabilirmi.1998 yılındada Ziraat odası kaydı vardır.Kesintilere ilşkin Tekel Genel Müdürlüğü Arşiv katydı elimizde mevcut.
Teşekkür ederim.

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Funda Turkekul - 19.8.2015 16:04:24
Annemin 1994 te üzerine kocan çıktı ve Bağkura kesinti yapılmış. Bunun için SGK na gittiğimizde üzerine tarla tapısı olmasi gerektiğini söylediler. Annem bu şekilde emekli olabilirmi olamazmi bir yolu yokmu yardimci olup yol gösteriseniz çok sevinirim...


ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Nurullah Urullah Yele - 18.9.2015 17:08:12
1994 ile 2002 arasında tütün koçanım var nereye baş vurabilirim yardımcı olursanız sevinirim
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Yusuf Alli Aksoy - 25.9.2015 18:11:08
Merhaba 1990 yillarnda annemn adina seker pancari yatrildi o zamn icin bagkur kesnti yapms ama pr im yatrilmams yeni cikan kanunlara gore geriye donuk prim yatrrark emekli olabilrmi

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21
LİMİTED ŞİRKET SONLANDIRMA

Limited şirket ortağısınız ve hissenizi noterden başka birine devrettiniz ya iş orada bitmiyor. Bu devir Ticaret Siciline işlenip Ticaret Sicil Gazetesi`nden yayınlanmazsa sizin ortaklığınız halen devam ediyor demektir. Ortaklık devam ediyorsa Bağ-Kur prim borçlarınız da devam ediyor demektir..


Cevaplayan: Uğur Tunç - 28.9.2015 15:02:08
annemin 1997-2000 yılları arasında tütünden bagkur kesintisi var ama ziraat odası kaydı 2001 yılından başlıyor 1957 doğumlu nasıl emekli olabilir.şimdiden teşekkürler

Cevaplayan: Uğur Tunç - 28.9.2015 15:16:35
annemin 1997-2000 yılları arasında tütün satışından dolayı bag-kur kesintileri yapılmış ancak ziraat odası kaydı 2001 tarihinde başlamıştır.kesintiler bak kur hesabına yatırılmış olup annemin emekliliği nasıl olur.annem 1957 doğumlu şimdiden teşekkürler

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: İsmail Uçur - 8.10.2015 17:01:06
1989 Yılından tütün koçanım var ve elde ettiğim ürünü Tekele sattım. Ama koçanım ve makbuzum elimde değil. 89 yılından bağ kur girişi yaptırabilir miyim..

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Osman Alikma - 20.10.2015 11:00:10
Babam 1970 doğumlu ve 1994-2015 yılları arasında üzerine tütün kovanı kaydı var kaç yasında emekli olabilir tesekkur ederim

Cevaplayan: Mehmet Karabey - 4.11.2015 18:27:52
Ben tutun kimligimi kaybetim tc yle bulunmasini isterim


ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)

Cevaplayan: Metin Güleşci - 6.11.2015 23:18:45
TEKEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1

Cevaplayan: Mehmet Akif Korkmaz - 19.11.2015 09:53:00
S.A. Ben 1995 ile 2002 yılları arasında üzerime tekele tütün koçanlarım var ziraat odasına kaydım 1995 yılında yapılmış evraklarım tam sgk bana tapudan tapu kayıt örneği istedi tarla babamın üzerine tapulu bunu nasıl alabilirim ayrıca 28-06-1999 yılında memur oldum benim geri kalan primlerim tahmini ne kadar olur.
Bağkur Kesintileri:
1995-1996 468 000
1996-1997 1,359 000
1997-1998 430 000
1998-1999 3,018 000
1999-2000 8,840 000
1999-2000 3,570,000
2000-2001 4,530,000

Cevaplayan: Hanım Alkan - 12.12.2015 21:33:24
1994 YILINDA TÜTÜN KOCANIM KESİNTİSİ VAR ELİMDE 2000 Lİ İKİNCİ COCUGUM 1.1.1963 DOGUMLUYUM,94 YILINDAN 6 AYIM VAR KOCANDAN EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM TEŞEKKÜRLER.

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21
LİMİTED ŞİRKET SONLANDIRMA


Cevaplayan: Hanım Alkan - 15.12.2015 20:41:51
Cevaplayan: Hanım Alkan - 12.12.2015 21:33:24
1994 YILINDA TÜTÜN KOCANIM KESİNTİSİ VAR ELİMDE 2000 Lİ İKİNCİ COCUGUM 1.1.1963 DOGUMLUYUM,94 YILINDAN 6 AYIM VAR KOCANDAN EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM TEŞEKKÜRLER.
TEŞEKKÜR EDERİM AMA ÜSTTEKİ CEVAB BANA YETERLİ DEGİL BEN 1994 TEN BAGKUR KESİNTİMİ BULDUM BAGKURUMU BAŞLATTIM BENİM SORUM BU BAŞLANGICA GÖRE NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM NE YAPMAM LAZIM TEŞEKKÜRLERR

Cevaplayan: Hanım Alkan - 12.1.2016 19:19:16
1994 YILINDA TÜTÜN KOCANIM KESİNTİSİ VAR ELİMDE 2000 Lİ İKİNCİ COCUGUM 1.1.1963 DOGUMLUYUM,94 YILINDAN 6 AYIM VAR KOCANDAN EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM TEŞEKKÜRLER.
TEŞEKKÜR EDERİM AMA ÜSTTEKİ CEVAB BANA YETERLİ DEGİL BEN 1994 TEN BAGKUR KESİNTİMİ BULDUM BAGKURUMU BAŞLATTIM BENİM SORUM BU BAŞLANGICA GÖRE NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM NE YAPMAM LAZIM TEŞEKKÜRLERR

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: İhsan Ortak - 16.1.2016 23:26:51
1991 ve1992 yılları arasında babamın tütün koçanı var.bundan geriye dönük ödese emekli olabilirmi?

Cevaplayan: Yusuf Karaca - 20.1.2016 00:49:01
Babam 1989 ile 1992 yılları arsında tütün ekmiş. Ektiği tütünlerden Bağkur kesintisi yapılmış. Ancak ellerinde makbuz yok. 1994 öncesindeki kesintilerin de tekelin arşivlerinde olduğunu duydum. Dilekçe ile bu makbuzların örneğini talap edebilir miyiz?
Edebilirsek, Manisa Merkez köylerinde ekilen tütün için nereye dilekçe yazmamız gerekiyor?

Cevaplayan: Mustafa Ors - 20.2.2016 11:13:26
1979 ssk girisli babam 1995 de tutunden kesinti yapilmis ve 1984-2004 ziraat odasina kaydi bulunmaktadir biz babamin emekliligi icin bu kaydi degerlendirerek 5 yil borclandirip emekli etmek istiyoruz ama sgk subesinde sadece 95 deki yili borclanabilecegimizi soyluyolar biz bu bir yillik tutun ve ziraat odasi kaydiyla eksigimiz olan 5 yili borclanabilirmiyiz ve bunun olmaz dediklerinde sunabilecegimiz kanun madde varsa yazabilirmisiniz

Cevaplayan: Hamza Kavak - 25.3.2016 20:21:07
Bağkurda biriken sigorta

Cevaplayan: Mecnun Gezer - 4.4.2016 18:39:04
Babamda tütün üreticiydi ama elinde bir bir dekont yada bir belge yok. Yani o dönemlerde belge niteliğinde bişey almışsa da şuan kayıp. Ama bu babamın tütün üreticisi olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu konuda ne yapmamız lazım. Nereye başvuursak mantıklı olur. Şimdidn teşekkürler.

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21
LİMİTED ŞİRKET SONLANDIRMA

Limited şirket ortağısınız ve hissenizi noterden başka birine devrettiniz ya iş orada bitmiyor. Bu devir Ticaret Siciline işlenip Ticaret Sicil Gazetesi`nden yayınlanmazsa sizin ortaklığınız halen devam ediyor demektir. Ortaklık devam ediyorsa Bağ-Kur prim borçlarınız da devam ediyor demektir..


Cevaplayan: Ahmet Sanki - 18.4.2016 10:06:29
Benim babam 1981 yilinda pancar ekmis kaydı felan var bulgurdan emekli olabilir mi?

Cevaplayan: Ahmet Sanki - 18.4.2016 10:13:35
Babam 1936 doğumlu 1981 yilinda pancar ekmis malatyada kaydı bulunmakta bagkurdan emekli olabilir mi?

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.

Cevaplayan: Ozkan Yilmaz - 22.4.2016 10:18:37
1992 1998 arasipancar ekimi vardi ise 2001 dese girdim sigortaya eklenirmi

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.

Cevaplayan: Ali Göktepe Öktepe - 23.4.2016 20:52:48
1997)(1999) yılları tütün sergisi var emeklilik için ne yapmam gerektiğini öğrenmek istiyorum

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)

Cevaplayan: Ali Göktepe Öktepe - 23.4.2016 20:53:51
1997)(1999) yılları tütün sergisi var emeklilik için ne yapmam gerektiğini öğrenmek istiyorum

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)

Cevaplayan: Emirhan Esen Sen - 28.4.2016 19:42:52
Koçanı nerden sorgulayabilirim link atarmısınız

Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Adıyaman - 30.4.2016 12:54:54
Benim babamın 1996-1999yillari arası tütün kotu var. Emekli olması için ne kadar para yatırmaliyiz

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.

Cevaplayan: Asiye Aydin Ydin - 3.5.2016 00:38:39
1987 tutun ocanim vardi 3 4 yil elimde makbuz yok bagkurdan yuzde bir kesintiyi nasil ogrenirim

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Asiye Unal - 3.5.2016 00:39:54
1987 tutun ocanim vardi 3 4 yil elimde makbuz yok bagkurdan yuzde bir kesintiyi nasil ogrenirim

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Asiye Unal - 3.5.2016 00:40:51
1987 tutun ocanim vardi 3 4 yil elimde makbuz yok bagkurdan yuzde bir kesintiyi nasil ogrenirim

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Tayfun Pektaş - 11.5.2016 17:43:13
Elimde tütün sattığıma dair belge var ama bağkur kesintisi yapılmamış nasıl bu durumu çözebilirim..

Cevaplayan: Hamdullah Ural - 7.6.2016 01:33:08
merhaba, babamın 1994 ten 2008 yılına kadar yanılmıyorsam kesintisiz tütün üretimi var.Bitlis`in Güroymak ilçesinde tarımla uğraşmaktaydı.01.01.1964 doğumlu emeklilik için yaş ve koşullar nelerdir. BİLGİLENDİRMENİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA

Cevaplayan: Hamdullah Ural - 7.6.2016 14:13:19
merhaba madem böyle güzel bir site oluşturmuşsunuz soru(n)larımıza da cevap verseydiniz iyi olurdu.çünkü sgk il müdürlüğüne uğradım oradan da gerekli cevabı alamadım.umarım geri dönüş yaparsınız yukarıda belirtmiş olduğum sorunumla ilgili.

Cevaplayan: Halil Cengiz - 8.6.2016 16:47:15
selam 1992 ve 1993 yılları arasında Tütün koçanım vardı bu tarihteki kocanları nereden belgeye bilirim

Aşağıda açıklanmıştır.Yaşar Gönenç
ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Halil Cengiz - 8.6.2016 16:47:48
selam 1992 ve 1993 yılları arasında Tütün koçanım vardı bu tarihteki kocanları nereden belgeye bilirim

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Ali Erdem - 16.8.2016 13:57:45
1964 doğumluyum. tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden aldığım bağkur kesinti belgelerine göre 1994`ten 2007 yılına kadar 13 yıllık Bağ-Kura prim kesintisi yapılmış.Bağ-Kurdan emekli olmam için ne yapmam lazım ve ne zaman emekli olabilirim bu konuda bana bilgi verebilir misiniz.
Teşekkürler...

SGK na bu belgeleri sunmanız gereken işlemi yapılmasını istemeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Muberra Ozcan Zcan - 19.8.2016 17:40:52
2000 yilindan once ssk kayitli iscilerden yas tahdini istenmiyordu 3600 is gunu yeterli idi buna goreyaprak tutun den bagkurlu da faydalaniliyormu yas tahdidi aranmiyormu tesekkur ederim

Onlar bağ-kur sayılıyor.5400 pirim gününe tabiler.

Cevaplayan: Muberra Ozcan Zcan - 19.8.2016 17:42:53
2000 yilindan once ssk kayitli iscilerden yas tahdini istenmiyordu 3600 is gunu yeterli idi buna goreyaprak tutun den bagkurlu da faydalaniliyormu yas tahdidi aranmiyormu tesekkur ederim

Cevaplayan: Fatma Yigit - 21.8.2016 23:21:19
Babam 12 yil tutun yapmis 10 yil gorunuyo suan 56 yasinda emekli olabilir mi

Cevaplayan: Mehmet Ehmet - 25.8.2016 20:21:29
Babam 1994 bagkur bu tütünden girişli faturaları aldık tekelden elimizde babam 56 yaşında ama emekli olması için 56 yaşmı 58 yaşmı olması gerekiyor

Sigorta girişi ve pirim gün sayısı önemli 2009 dan sonra tamamlanmış ise 58 yaşı dolmalı (Bağ-kur)
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Salih Öz - 30.8.2016 00:16:04
Babamın 94 yılında tütün ve süt kesintisi olduğunu düşünüyoruz.süt firmasını aradık biz evrakları SGK ya teslim ettik diyor.SGK ya gittiğimizde arşiv araştırması yapamıyoruz diyor ne yapmamız lazım lütfen acil cevap

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Salih Öz - 30.8.2016 17:29:14
Cevabinizi tam olarak anlamadim. Bnm sorum SGK da arşiv arastirmasi için ne yapmamiz gerekiyor?

SGK na dilekçe vererek arşive bakılması da istenir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kerim - 3.9.2016 21:33:49
selam ben 1970 doğümluyum 1993 ile 2005 arası kendi adıma pancar ekdim pancar dayresinde kayıdım var12 yıl ben bunu nasıl yapıpda bağkura veya sikortaya çevirebilirmiyim 2500 gün ödenmiş sikorta pirimim var bu güne katkı yapabilirmiyim sagılarımla bana yardımcu olurmusunuz

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Osman Sman - 8.9.2016 18:06:06
Merhaba babamın 01.04.1995 ten 17.10.2012 ye kadar tütün kesintisi yapılmış belgeler elimizde acaba kaç yaşında emekli olabilirim acilen bilgi lütfen teşekkürler

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.

Sigorta girişiz 01.04.1995 olursa
15
yıl (5400 gün) ile yaştan bağ-kurdan emekli olur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Osman Sman - 9.9.2016 20:17:19
Yani Babam 45 yaşında emekli olabilir mi yaşar bey
Teşekkürler

Bir öncekini buradan izliyemiyorum

Cevaplayan: Osman Sman - 9.9.2016 21:31:42
Babam 01.01.1971 doğumlu

Cevaplayan: Gönül Kale - 24.9.2016 14:28:48
merhabalar

tütün koçanı için ankaraya dilekçe göndermiştim. 1993-1994 yılında tüccara verdiğim bilgilerimi bulamıyorum dilekçe de 1999 yılında tekele verdiğimiz tütün koçanları çıkıyor. 1993-1994 yılında verdiğimiz tüccarın ismini hatırlamadığım için onlara ulaşamıyorum. ziraat odasında araştırdım çıkmıyor. bu bilgilere nasıl ulaşabilirim.

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: İsmail Büyüklüoğlu - 26.9.2016 23:49:47
Annem 1967 doğumlu,1986 yılından 1997 yılına kadar tütün vermiş bazen özele bazen tekele,1995 ve 1996 yıllarında tekele verdiğine emin,ama elinde hiç bir belgesi hiç bir kaydı yok,bu kayıtlara nasıl ulaşabilirim,aile reisi olmadığı için üzerine tarım sigortası girilmemiş sanırım bağkur il müdürlüğünden bunun belgesini çıkartabilir miyim,ya da bu tarihler arası bir girişini bulabilirmiyim,2012 yılından beride düzenli bağkur yatırıyor,eski dönemlere ait kaydını bulup emekliliğini erkene çekebilirmiyim arada ki yılları borçlanabilir miyim lütfen yardımcı olur musunuz?

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ersin Güven - 27.9.2016 20:25:50
BABAM 1985 DE TEKELE TÜTÜN SATTMİŞTİR BURDAN PIRIMMI VARMIDIR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Hüseyin Yılmaz - 30.9.2016 00:37:34
1990 1996 yılları arasında tütün kocanlarımı öğrenmek istiyorum

Bilgilerinize.Yaşar Gönenç
ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Hüseyin Yılmaz - 30.9.2016 00:38:44
1990 1996 yılları arasında tütün kocanlarımı öğrenmek istiyorum

Cevaplayan: Fatma Alican - 20.10.2016 11:01:40
1964 doğumlu ev hanımıyım. 1998-1999-2001 yıllarında 3 yıl adıma tütün yatırdım ve gerekli belgeyi getirttim. Tütün yaptığım yılları ve başlangıç olan Mayıs 1998 yılından bu tarafa geriye dönük borçlana bilirmiyim.

O süre başlangıç olarak değerlendirilir.

Cevaplayan: Kani Altın - 21.10.2016 16:40:26
Babam 1980 ve 1998 yılları arası tütün dökmüş sadece bir tane makbuz buldum 2014 yılında SGK ya başvuru yaptım babam 1944 doğumlu 2 yıldır bagkurlu nasıl emekli olabilirCevaplayan: Mehmet Ali Madran - 25.10.2016 15:53:26
Eşim bekarken 1970)1980) li yıllarda tütün yetiştirip satmış kendisi 1/4/2003 yılında ziraat odasından girişi var bu güne kadar kesintisiz kurumdan daha eski belge getirirseniz daha erken emekli olur dediler ben bu tütün belgelerini nasıl temin edebilirim temin etsem de eşimin 70 ve 80 li yıllarda oda kaydı yok ne yapa bilirim yardımcı olurmusunuz.

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Sönmez Arslan - 15.11.2016 22:32:10
Tütün kotam vardı ama sikorta gunumu bulamadım

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Deniz Demir - 19.11.2016 15:03:54
MERHABALAR.
ANNEM 1994 YILINDAN ÖNCE CEŞİTLİ YILLARDA TEKEL VE ÖZEL SEKTÖRE TÜTÜN SATINDA BULUNDU. FAKAT 1994 YLINDAN SONRA BÖLGEYE YASAK GELDİ İÇİN ÜRETİM YAPILMADI. 1994 YILINDA BUNLARA TEKEL DEN BİR ÖDEME YAPILMIS GECMİŞ ZAMAN OLDUGU İÇİN NE ÖDEMESİ YAPILDIGINI BİLMİYOLAR. SUAM ANNEMİ EMEKLİ YAPMAK İSTİYORUZ FAKAT GÖRÜŞMELERE İSTİNADEN KAYITLI BULUNDUGUMUZ ZİRAT ODASINA BASVURDA BULUNDUK ORDAN BİR SONUC ALAMADIK. TTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BASVURDA BULUNDUK ONLARDA BİZE DERLERKİ : ELİMİZDEKİ KAYILAR 1994 YILINDAN SONRAKİ KAYITLAR BULUNMAKTADIR. ELİMİZDE HERHANGİ BİR EVRAK YOK. YAPILŞMASI GEREKEN NEDİR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİRİM.

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Fürüzan Işıldak - 26.11.2016 09:33:16
Merhaba, size Muğla dan yazıyorum. Annem 1970 yılından başlayarak 2002 yılına kadar tütün yaptı, yaptık. Babam devlet memuru idi. Annemin üzerinde olan sergi için de babam devlet memuru olduğuna dair yazı götürdüğü için güya kesinti yapılmamış( tekelden bu şekilde geldi). Zaman zaman tüccarlarda tütün sattığımızı hatırlıyorum ama o yıllardaki tüccarların isimlerini hatırlayamıyorum. Muğla merkez Göktepe köyü idi şimdi mahallesi oldu. Babam yazı almışta olsa sonuçta annem bir fiil yıllarca tütün üretimi yapmış. Annemin şanssızlığı babamın yazı götürmüş olmasımı? Annemin 1990 yılından bu yana Muğla ziraat odasına hala aktif kaydı bulunmaktadır. Annem 2002 yılından sonra hayvancılığa başladılar, köye gelen süt toplayıcılara sütleri veriyorlardı. Sütçü makbuzu İzmir`de bir firma kiraz süt ile çalışıyormuş. Şimdi kiraz süt batmış sahibi ortalıklarda yokmuş. Ben bu kiraz süte ait evrakları nerden alabilirim. Daha sonra Yatağan süt birliği kurulmuş annemin kağıdı 2010 yılından sonrakileri Yatağan süt birliğinden aldım. Fakat şimdi nerden nasıl başlamalıyım yada nerden yardım almalıyım. Bize yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi günlerKutlama
Sağlık, Mutluluk, Huzur ve Başarılar seninle olsun, Doğum Günün Kutlu olsun.
Cebinizden para, vücudunuzdan sağlık, yüzünüzden gülümseme hiç eksilmesin…Doğum gününüz de kutlu olsun.
İnşallah tüm hayatın boyunca mutlu ve huzurlu olursun. Nice senelere.
İlginize Teşekkürler.Beni mutlu ettiniz.Siz de mutlu olasınız.Güzel günler göresiniz.
Sağlık Hizmeti
Anne ve Babanın Sağlık Hizmeti

Sosyal güvencesi bulunmayan ana babanın çocuğu üzerinden sağlık hizmeti alabilmesi için

1- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının yürürlükte bulunan asgari ücretten asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarından daha az olduğunun tespit edilmesi

2- Sağlık yardımı talep ve taahhüt formunun doldurularak ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.

PİRİM İADESİ

Ödenen primler iki türlü geri alınabilir.

Bunlardan birincisi “yaşlılık toptan ödemesi” şeklide, ikincisi ise “ölüme bağlı toptan ödeme” şenlindedir.

Emekli olunacak yaş haddini doldurduğu halde emekli olacak kadar pirim ödemesi olmayan sigortalılardan talep edenlere ödediği primler, yaşlılık toptan ödemesi adı altında geri ödenir.

Yaşlılık toptan ödemesi, sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan sigortalının, yaşlılık (emekli) aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde, malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamaması durumunda söz konusu olmaktadır.Hollanda’da malulen emekli olan biri Türkiye’den de malulen emekli olmak isterse bazı ülkelerle yapılan sözleşmelerde maluliyetin tek taraflı değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Bunlar hangi ülkeler diye baktığımızda Hollanda, Fransa, İsviçre, Danimarka, Belçika. Bu cümleden şu anlaşılmalı ki, söz konusu ülkelerde malulen emekli olsanız dahi ülkemizde çalışmanız olmasına rağmen çalışma gücünün yüzde 60 ve daha üzerini kaybetseniz de ülkemizden malulen emekli olma hakkınız bulunmamaktadır.

ŞİKAYET
Çalışmakta olan işçiler çalıştıkları işyeriyle ilgili şikayetlerini Alo 170, BİMER, İŞKUR ve İş Teftiş Kurulu aracılığıyla yapabilir. İşten ayrılan işçilerin ise şikayetlerini doğrudan İŞKUR il müdürlüğündeki işçi şikayetleri servislerine yapmalarında fayda vardır.


SSK ve Bağ-Kur`da vatandaşlık şartı yok. İster Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ister başka ülke vatandaşı olsun, vefat edenin eşi ve çocuklarının emekli, dul-yetim aylığı alma hakları vardır.

"Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon
kaybı oranı % 50 nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme,
giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini
yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk ya
da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın
gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişiler"AğırÖzürlü
sayılır.Ağır özürlü ibaresi için bu şartlara uyduğunuzu düşünüyorsanız, İl Sağlık
Müdürlüğüne itiraz edip başka bir hastaneye sevkinizi isteyebilirsiniz

“..Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir” denildiğinden SGK’dan ana-babalarından yetim aylığı alan kadınlar ve erkekler sadece eski eşleriyle beraber yaşamaya devam ediyorsa aylığı kesilir ama başka bir erkekle veya kadınla aynı evde yaşasa da aylığı kesilmez….


Sil - Düzenle

GSS
SGK İŞLEMLERİNİZ İÇİN ÖNEMLİ VE GEREKLİ BAZI LİNK’LER

Sosyal Güvenlik Uzmanlarına en çok sorduğunuz sorulara, aşağıdaki link`lere girip, sayfada istenen bilgileri doğru bir şekilde girdiğinizde hiçbir ücret ödemeden en güvenilir şekilde ulaşabilirsiniz
NE KADAR MAAŞ ALIRIM ?
SSK: http://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
EMEKLİ SANDIĞI:
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu - SGK
https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do
BAĞKUR:
esnaf ve tarım - SGK
https://uyg.sgk.gov.tr/WS_EMEKTAR_AYLIKGELIRHESAPLAMA4B

Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.
http://www.emeklilikhesaplamalari.com/
Sigortadan ne zaman emekli olabilirim
http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/servlet/com.tai.nezaman.servlet.EventMultiplexer
4/b Ne Zaman Emekli Olabilirim? - SGK
https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do
Emeklilik Hesaplama (Ne zaman emekli olabilirim?) - HESAPLAMA.NET
https://emeklilik.hesaplama.net/
Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
http://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama/
www.sgk.net/2013-sgk-evrak-takibi.html
Bilgi Edinme Başvuru - Sgk
https://uyg.sgk.gov.tr/bilgiedinmebasvuru
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
eviss.ivdb.gov.tr/
Muhtaç Aylığı Sorgulama
http://www.vgm.gov.tr/muhtacayligiarama.aspx

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç
Bu nedenle ben kendi adıma emeklilik evrakları ile ilgili yaşadığım süreci aktarmak istiyorum.

09.08.2016 Kurumumdan emekli olmak üzere ilişik kestim.
11.08.2016 Kurumum emeklilik ile ilgili evrakları SGK ya gönderdi.
18.08.2016 Evraklar SGK`nın sistemine giriş yaptı.
06.09.2016 Aylık bağlama servisine sevk edildi.
07.09.2016 Maaş bağlandı, uzmana gönderildi.
30.09.2016 Uzmanın onaylamasının çok gecikmesi nedeniyle, SGK`nın bilgi edinme sayfasından durumumu anlatarak, nedenini sordum.
03.10.2016 Aylık bağlama servisine sevk edildi.
04.10.2016 Uzman onayladı, Karar ilk ödeme servisine gönderildi.
04.10.2016 Emekli ikramiyesi ve maaş hazırlandı.
05.10.2016 Kurum Mektubu hazırlandı.
06.10.2016 Dosya işlemi tamamlandı, Arşive gönderildi.

SGK ile yapmış olduğum görüşmelerde; paranın en yakın Denizbank şubesine gönderileceğini ve en geç Pazartesi ya da Salı günü bankadan çekebileceğim söylendi.


Sil - Düzenle

S, K ,Şüpheli İş yeri
SGK şimdi de sigortalılar hakkında yersiz olarak hizmet bildirme ve birleştirme yapılmaması açısından Tescil ve Hizmet Dökümü Programında “sahte işyeri”, “kontrollü işyeri” ve “şüpheli işyeri”nden bildirilen hizmetlere farklı renk (turuncu renk) vererek zamanında denetleyemediği işyerlerini denetime almaya başladı….

Mazerete İzin Var
İşçinin evlenmesi, evlat edinmesi, anne-babasının, eşinin, kardeşinin ya da çocuğunun ölümünde 3, eşinin doğum yapması halinde 5 gün mazeret izni var. Ayrıca engelli çocuğu olan anne babadan sadece birinin 10 günlük izin hakkı bulunuyor.

6111 SAYILI KANUN İLE ADINA İŞYERİ VEYA LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞI YADA ANONİM ŞİRKETLERDE İSE KURUCU ORTAĞI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLANLAR FİİLİ OLARAK 4-A SSK LI BİR İŞTE ÇALIŞIYORLARSA 01.03.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN 4-B BAĞKUR DEĞİL 4-A SSK PRİM GÜNLERİ GEÇERLİDİR.

Çalışırken alınan maaş yani, SGK`ya bildirilen prim emekli maaşını belirler. Bu prim ne kadar yüksek olursa emekli maaşı da o kadar fazla olur.Asgari ücrete yakın bir ücret aldığınızı belirtiyorsunuz.Şimdiye kadar hep asgari ücretten prim ödemiş olsanız dahi bundan sonra son beş yılda hatta son 3,5 yılda en yüksekten yani tavandan prim öderseniz, maaşınızı ayda belli bir oranda artırır. Bu artış 3,5 yada 4 yıl sonra 800 TL ile 1000 TL arasında fark yapar. Sonuç olarak son tüm çalışmalarınız asgari ücret üzerinden yatmış olsa dahi son 3,5 yada 4 yılda tavandan prim yatırdığınız takdirde bağlanacak emekli maaşınızda artış olacaktır. Bir diğer konu, "Tahsis Talep Formu” doldururken, "Bakmakla yükümlü olduğu kişi” hanesine, eş ve çocuk gibi yakınların eklenmesidir. Bunu eklediğiniz takdirde bağlanacak emekli maaşında yüzde 5 oranında bir artış olacaktır.


Emekli Sandığından Yetim Aylığı Alabilirmiyim

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a’ya tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’ya tabi çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

8.9.1999 tarihinden 30.4.2008 tarihine kadar ilk defa
işçi, Serbest çalışan veya memur
olarak işe başlayanların emeklilik koşulları şöyle:
SSK
5510 sayılı Kanun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (işçi) olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla
Veya kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,
Yaşlılık aylığından yararlanırlar.
BAĞ-KUR
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (bağımsız çalışan, şirket ortağı ) olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması şartıyla,
Veya kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla,
Yaşlılık aylığından yararlanırlar.
EMEKLİ SANDIĞI
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının © bendi kapsamında (memur) olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması şartıyla,
Veya 61 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla,
Yaşlılık aylığından yararlanırlar.


Sil - Düzenle

Yetim maaşı
Ana-Babası SSK’lı veya Bağ-Kur’lu ise, üç şart ile yetim aylığı sahibi olabilir, bunlar;
1-Evli olmamak,
2-Çalışmamak (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı)
3-Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık sahibi olmamak yani emekli olmamak.
Ana-Babası eski adıyla T.C. Emekli Sandığı yani 5434 sayılı Kanuna tabi ise iki şart ile yetim aylığı alabilirler;
1-Evli olmamak,
2-Memur olmamak veya memur emeklisi olmamak.

2008 öncesi iki aylık bağlanabilir.
1 Ekim 2008 öncesi hem anne-babasından, hem de eşinden ölüm aylığı bağlanması için ölen sigortalılardan birisinin sigortalılık türünün farklı olması gerekiyor. Örneğin, eşi emekli sandığı, babası Bağ – Kur’lu olan bir kadın her ikisinden de ölüm aylığı alabilir. Ama eşin ve babanın ikisinin de Emekli sandığı`ndan ya da SSK’dan olması halinde iki ölüm aylığı birden bağlanamaz. Sigortalı yalnızca bir aylığı tercih etmek durumunda kalır.


SGK tarafından yapılan ödemeler, hak sahibinin kusurlu veya kasıtlı davranışından doğmuş ise, hatalı işlemin tespit edildiği tarihten itibaren 10 yıl öncesine kadar ödemelerin yapıldığı tarihten itibaren faiziyle; kurumun hatalı işleminden doğmuş ise 5 yıllık ödemeler, ilgiliye yapılan tebliğden itibaren 24 ay içinde ödenmesi halinde faizsiz, bu süreden sonra faiziyle geri alınır. Dolayısıyla yapılan yersiz ödemenin SGK tarafından geri alınması ile ilgili olarak da yapılabilecek bir şey maalesef yok.
Sezgin ÖZCAN - SÖZCÜ

Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığına,
1-Talep dilekçesi
2-Son 6 ay içerinde çekilmiş 2 adet renkli fotoğraf
3-TC Numarası işlenmiş nüfus cüzdanı fotokopisi
ile müracaat etmeniz gerekmektedir.
Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığının adresi:
Mithat Paşa Cad.
No:7
06437 Sıhhiye/ANKARA

Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığının kesilmesine yol açan evlenme son bulunca, aylık yeniden bağlanır, sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe, bağlanan aylıklardan fazla olanı ödenir.
Ali Tezel
BANKA DA ÇALIŞANLAR TAZMİNAT
Özel banka çalışanları da 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bulunduklarından kıdem tazminatı alma bakımından diğer çalışanların haklarına sahipler. Dolayısıyla 15 yıl ve 3 bin 600 gün şartlarını sağlayarak işten onlar da ayrılıp kıdem tazminatı alabilirler.
Fakat özel bankaların kendi emeklilik sandıkları bulunduğundan ve bu kapsamdaki çalışanların prim dökümlerinde özel banka günleri gözükmeyeceğinden belgeleme problemi bulunuyor. Zira 15 yıl ve 3 bin 600 günle işten ayrılanlar bu durumlarını öncelikle SGK yazısıyla belgeliyorlar.

Yabancı uyruklu kimseler nasıl yararlanır ?
1- Türkiye de İkamet etmesi
2- Vatandaşlık Numarası alması
3- Mensubu olduğu ülkede Sosyal Güvenliği olmayacak.

18 yaşını dolduran kız çocuklarının evlenene kadar anne ya da babasının sağlığından istifade edebilmesi için,

-Anne/Baba’nın 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı işe başlamış olmaları gerekmekte ise de Bağ-Kur ya da SSK kapsamındaki girişe göre bu durumun da bir istisnası bulunmaktadır.

-Anne/Babanın 01.10.2008 tarihinden önce SSK’da 120 gün sigortalılığının bulunması,

-Anne/Babanın 01.10.2008 tarihinden önce SSK’da 240 gün sigortalılığının bulunması,

halinde okumayan kız çocukları evlenene kadar anne ya da babalarının sağlık hizmetlerinden istifade edebileceklerdir.

18` DEN ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLIYANLAR
18 yaşından önceki SSK`lı çalışmalar konusu her zaman karıştırılmaktadır. Evet, 1.4.1981 gününden sonra 18 yaşın altında işe girenler için sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın ikmaliyle başlar. Fakat buemeklilik hesabında önemli değildir; çünkü kimin ne zaman, hangi şartlarla emekli olunacağı hesabında 18 yaşın önemi olmadan ilk SSK`lı olarak işe girdiği tarih dikkate alınır. SSK`nın 12-99 ek genelgesi de konuyu aynen yazar ve 4447 sayılı kanunla değişik 506 sayılı kanunun geçici 81. maddesinde, "Emeklilik hesabında 18 yaşından önce de olsa işe giriş tarihine bakılır, sigortalılık başlangıç tarihine bakılmaz" denir.

GÖZLÜK ALMA

SGK Gözlük Hakkı Sorgulama

Gözlük hakkınızın gelip gelmediğini basit bir şekilde öğrenebilirsiniz. İsterseniz e-Devlet üzerinden dilersenizde SMS ile sorgulamasını yapabilirsiniz. Gözlük camı ve çerçevelerinin yenilenme süresi 3 yıldır. Bu süre bitmeden gözlük cam ve çerçeveyi yeniden alınamıyor. Ancak, görme bozukluğunda 0,5 diyoptrilik değişiklik olması halinde gözlük camının değişimi için 3 yıllık süre beklenilmeden yenisi alınabiliyor. Daha düşük diyoptrilik bir değişiklik olması halinde bedelini hastanın kendisi karşılaması gerekiyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Genel Sağlık Sigortası 5510 sayılı Kanunun 60 ve 61. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili maddeler aşağıdadır. Kanun diğer maddelerinde bu maddelere sık sık atıfta bulunulmuştur. 60 a b c 60 a1a 60 a2b 60 b 60 c 61 nedir kimlerdir .Burada Gss kapsamı 60 a-1 de yazan a; sigortalıları ssk lıları (c) memurları 60 a-2 de geçen b ; bağkurluları temsil eder. 60 f ise ssk bağkur ve memur emeklilerini gösterir.


Sil - Düzenle

Sağlık Hizmeti
Anne ve Babanın Sağlık Hizmeti

Sosyal güvencesi bulunmayan ana babanın çocuğu üzerinden sağlık hizmeti alabilmesi için

1- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının yürürlükte bulunan asgari ücretten asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarından daha az olduğunun tespit edilmesi

2- Sağlık yardımı talep ve taahhüt formunun doldurularak ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.

PİRİM İADESİ

Ödenen primler iki türlü geri alınabilir. Bunlardan birincisi “yaşlılık toptan ödemesi” şeklide, ikincisi ise “ölüme bağlı toptan ödeme” şenlindedir.

Yaşlılık toptan ödemesi, sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan sigortalının, yaşlılık (emekli) aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde, malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamaması durumunda söz konusu olmaktadır.YEDEK SUBAYLIK

1/10/2008 Öncesi 5434 tabi olan 4-1(c) kapsamında kamuda çalışan askerliğini yedeksubay olarak yapması halinde emsali SSK ve Bağ-Kur’lu çalışana göre 3 ay kadar kazandığı fiili hizmet zammı ile 3 ay yaştan erken emekli olacaktır.

SSK Etkisi:
4/a kapsamından emekli olacaklar açısından; ilk defa sigortalı olunan tarih yedek subaylıktan önce ise bu tarih yedek subaylık süresinin dörtte biri oranında geriye götürülür.
Kişi önce yedek subay olmuş sonra sigortalı olmuşsa bu kez teğmenliğe nasbedilmeleri nedeniyle emekli sandığı ile ilişkilendirildikleri tarih yedek subaylık süresinin dörtte biri oranında geriye götürülür. Sonucunda sigortalının hem işe giriş tarihi geriye gitmiş hem de prim ödeme gün sayısı artmış olur.

Bağ-Kur Etkisi:
4/b (Bağ-Kur) kapsamından emekli olacak olan ve yedek subaylık yapan sigortalılar da fiili hizmet süresi zammından yararlanır. Bunların prim ödeme gün sayıları yedek subaylık ve fiili hizmet süresi zammı kadar artmış olur. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve askerliğini yedek subay olarak yapmış olanlar fiili hizmet süresi zammı nedeniyle daha önce emekli olabilirler

1/10/2008 sonrası İlk Defa 4-1(c) kapsamında Kamuda çalışan, Polis,Asker,MİT statüsünde olmayan devlet memurları için yedeksubaylıkda kazanılan fiili hizmet zammı sadece süreye eklenirken,erken emekli olma adına yaş indiriminden faydalanamayacaktır.
4-1(a) ve 4-1(b) çalışsa sadece hizmet süresine eklenecektir.
Sil - Düzenle

Vekil Öğretmenlik
Ekim 2008 ayına kadar görev yapmış vekil öğretmenler 4/c sigortalılığına eski adıyla Emekli Sandığı iştirakçiliğine tabi bulunduklarından ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda hizmet tespitinde zamanaşımı süresi bulunmadığından Milli Eğitim Müdürlüklerince noksan yatırılan veya hiç yatırılmayan keseneklerini veya primlerini çalıştıklarına dair belgeleriyle statülerine göre idare veya iş mahkemelerinde dava açarak tespit etmeleri mümkün olabiliyor.
Buna karşın Ekim 2008 sonrasında görev yapmış 5510/4/c statüsündeki vekil öğretmenler ile 5510/4/a (SSK) statüsündeki ücretli öğretmenler ise 506/79 ve 5510/86 maddeler kapsamında hizmet tespiti için zamanaşımı süresine tabi bulunuyorlar. Bu nedenle görev yaptıkları yılın 31 Aralık gününden itibaren beş yıl içinde iş mahkemelerinde dava açmaları halinde ancak hizmetlerini tespit ettirmeleri mümkün olabiliyor.
Elbette hizmet tespit davalarındaki genel teamül gereği işe giriş bildirgesi zamanında verilmişse beş yıllık zamanaşımı süresinin mahkemelerce göz ardı edildiğini, keza zamanaşımından kurtulma bakımından buna ek olarak beş yıllık hak düşürücü süre içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğüne sigortalı yapılmaları yönünde müracaatı olanları da eklemek gerekiyor.Şevket Tezel

Göğüs küçüttme amaliyatı
Heyet raporuyla gitmeniz yeterlidir göğüs küçültme ameliyatı için hiç bir ücret odemenize gerek yoktur.Her bir göğüs 450 gr agirliginin üzerinde ise.Bilginize.Yaşar Gönenç
HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
Ev kadınlarının yurtdışında oturduklarına dair alacakları ikâmet belgesi şunlardan biriyle teyit ediliyor: 1) İkâmet belgesinin Türkiye`de yeminli tercüme bürolarınca onaylanmış tercümesi. 2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik müşavirlik veya Ataşeliği`nin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikâmet belgesine istinaden düzenlenecek belge. 3) Yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi.

EVDE BAKIM PARASI
EVDE BAKIM PARASI ALMANIN KOŞULLARI NELERDİR

Evde bakım maaşı almak için üç temel şart bulunmaktadır..

1- Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporunun olması

2- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması

3-Gelir kriterlerine uygun olması bu maddeleri kısaca açıklamak gerekirse,

Evde bakım maaşı almak için,tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının yüzde ellinin üstünde olması ve “Ağır engelli” bölümünde “Evet” yazan rapor olmalıdır

Bakıma muhtaçlık kriteri ise,engellinin yeme,içme tuvalet ve banyo gibi her türlü ihtiyacını kendi başına karşılayamaz olması yani başkasının bakımına muhtaç olması gerekiyor.
Gelir kriterlerine uygun olması,engellinin bulunduğu hanede yaşayan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3ünü geçmemesi gerekmektedir. 2016 yılı için asgari ücretin asgari geçim indirimi hariç 1177 TL bunun 2/3ü 784,66 TL tutmaktadır. Yani fert başına düşen rakam 784,66TL`den daha az olmalıdır.Ancak o takdirde evde bakım parası alınabilinir

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR

Evde bakım maaşı ,üveylerde dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin, eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri,ana babası gibi engellinin bakımını yapan ve akrabalık ilişkisi bulunan kişilere verilir, Kısaca engelliye bakan akraba olmalıdır ve aynı evde yaşamalıdır.

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR

Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar saydığımız 3 ana kriteri tespit ettirdikten sonra istenilen belgelerle birlikte Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığının İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Evde bakım maaşı: 2016 yılı ikinci dönem için "1 Temmuz-31 Aralık süresi" 932 TL 59 Kuruş olarak belirlenmiştir.


Sil - Düzenle

DEĞİŞİK KONULUR
SİGORTA SİCİL NO GÖZÜKMÜYORSA

Çalıştığınız iş yerinin bağlı olduğu SGK da her iş yeri için bir dosya bulunmaktadır.İlk işe giriş bildirgesinde bulunduğ ilin ilk iki rakamı plakasını gösterir.Örneğin 44 ise Malatya SGK Müdürlüğündedir.Dilekçe yazarak arşiv taraması istenir.Araştırılır.SGK Genel Müdürlüğünde ise ilk işe giriş bildirgelerinin bir örneği bulunur.Buradan da bir sureti istenir.
Şayet işe giriş bildirgesi verilmiş pirimi iş veren tarafından ödenmemiş ise hemen İş mahkemesine müracatla dava açmak gerekir.Pirimi ödenmiş olmasına rağmen ortada hatalı bir işlem varsa bunun düzeltilmesi istenir.İş yeri faal ise buradan da gerekli bilgiler ve yardım alınır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Görünmeyen prim ödeme günlerinin 3 sebebi olabilir. Birincisi işveren işe girişi vermiş ama aylık bildirge ile dönem bordrosunu vermemiştir. Bu durumda hizmet tespit davası gerekir.

İkincisi, işe girişi ve aylık bildirgeyi vermiştir ama dönem bordrosunu vermemiştir. Bu durumda iki seçenek var, işveren üzerinden bunca yıl geçmiş olsa bile şimdi bile dönem bordrosu doldurup SGK’ya verebilir. Vermezse yine hizmet tespit davası gerekir.

Üçüncüsü de işveren bütün belgeleri vermiştir ama dönem bordrosunda SSK sicil numaranızı ya yazmamış ya da yazmış ama hatalı yazmıştır. Bunun için ise SGK’ya arşiv araştırması talep eden bir dilekçe yazıp, görünmeyen günleri görünür hale getirebilirsiniz

İŞE GİRDİ ÇIKTI YAPILMASI

İşe giriş çıkış yapıldığı dönemlerde istifa dilekçeniz yok ise ve arada uzun süreli boşluklar yoksa işten haklı bir nedenle ayrıldığınız da veya işverence haksız olarak çıkartıldığınız da, çalıştığınız toplam süre üzerinden tazminatınızın ödenmesi gerekir.

DANTEL İŞLEYEN MANTI KESİP SATAN

Ev hanımı çalışmadan sadece isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilir.Ancak evinde dantel işleyen, mantı kesip vs. satan kadınlara kolay sigorta imkanı bulunmaktadır.
Bu şekilde çalışan ev hanımları, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen “Vergiden muaf işler hizmet akdi” ile herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte iş yaptıklarını vergi dairelerinden alacakları yazı ile belgelendirir. Ve hemen ardından sigortalı olabilirler. Dantel işleyen, mantı satan kadınlar 21 gün prim ödemesiyle 30 günlük prim günü kazanacaklardır. Ödenmesi gereken prim tutarı ise sadece 254. 02 liradır..

SAĞLIK HİZMETİ

Sigortalılık niteliğini kaybettikten sonra, yani işten ayrıldıktan sonra, kendiniz, eşiniz ve çocuğunuz 10 gün daha sağlık sigortasından yararlanabilirsiniz. Ancak işten ayrıldığınız tarihten geriye doğru bir yıllık süre içinde 90 gün adınıza prim ödemesi yapılmışsa, 90 gün daha sağlık yardımı alabilirsiniz. Şartları taşıyorsanız işten ayrıldıktan sonra toplamda 100 gün sağlıktan faydalanabilirsiniz. Ayrıca işsizlik sigortası şartlarını taşıyıp da işsizlik aylığı alırsanız işsizlik aylığı aldığınız sürece de sağlık yardımlarından faydalanabilirsiniz

18 Yaş Altı SSK Sürelerinin Emekli Sandığı Emekliliğine Etkisi

18 Yaş Altı SSK Sürelerinin Emekli Sandığı Emekliliğine Etkis
Cevap: Memurların emeklilik hesap ve işlemleri SGK`ya (Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığı`na” intikal etmeden önce kurumların personel birimlerince yapılır ve bu dönemde yapılan intibak işlemine hataen hizmet birleştirme denilir. Aslında SGK`nın yaptığı hizmet birleştirme emekliliğe en fazla 1 yıl kala yapılır. Daha önce yapılmaz.
18 yaş nerede engel nerede engel değil?
18 yaşından küçük iken geçen memuriyet öncesi SSK`lı süreleriniz gerek emeklilik hesabında gerekli 20 yılın hesabında ve gerekse emeklilik yaşınızın tespiti için yapılan 23.05.2002 tarihi itibariyle kalan hizmetinizin hesabında dikkate alınır. Mamafih aynı süreler intibak dediğimiz emekliliğe esas derecenizin tespitinde değerlendirilmez. Farkı budur.

Bağ-Kur`dan geçişte 18 yaş
18 yaş öncesi hizmetlerin Emekli Sandığı`ndan emeklilikte değerlendirme sorunu Bağ-Kur`dan T.C.Emekli Sandığı`na geçişte de söz konusu olabilir. Zira 01.10.1972 – 4.5.1979 tarihleir arasında 18 yaştan küçük olanların Bağ-Kur sigortalısı olması mümkün bulunuyordu.

HAK SAHİPLİĞİNİN SONA ERMESİ

Kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri (işten çıktıktan sonraki 10. gün) tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 10 + 90 gün daha bakmakla yükümlü oldukları kişiler dahil sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ederler.
Bu kişilerin sigortalılık niteliklerini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün zorunlu prim ödeme gün sayısı yoksa sigortalılıklarının sona erdiği 10. günden sonra genel sağlık sigortası yardımları sona erecektir

ŞİKAYET
İş yerindeki İş Kanunu`na aykırı durumlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na, BİMER veya Alo 170 aracılığı ile şikayette bulunup, inceleme yapılmasını isteyebilirsiniz
İşyerinde çalışırken, İş Kanunu`na aykırılıklar söz konusu ise, yıllık izin kullandırılmıyorsa, resmi tatillerde izin verilmiyorsa ya da ücretiniz ödenmiyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na şikayette bulunabilirsiniz. BİMER, ALO 170 ve ya dilekçe ile Bakanlığa müracaat etmeniz halinde şikayetçi olduğunuz işyerinin açık adres ve unvanı ile şikayet konularınızı açık olarak belirtmeniz halinde konu İş Müfettişleri`nce incelenecektir.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMİŞ

İşyeri girişinizi bildirmiş ancak çalışma sürenizi bildirmemişse iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp, mahkemede şahit veya belgeyle çalışmanızı kanıtladığınızda, bildirilmeyen sürenizi yargı yoluyla kazanabilirsiniz.

İLK SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞINIZ İŞ YERİ HANGİ MERKEZE AİT İSE O MERKEZE MÜRACAAT ETMENİZ GEREKMEKTEDİR

Bir hizmet sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalıştınız. İşveren sizin sigortalı olarak bildiriminizi yapmadı. Hizmetinizi saydırmak için izleyeceğiniz yol:1- Hizmetinizin geçtiği yılın sonundan itibaren en geç beş yıl içinde iş mahkemesine başvurarak, hizmet tespit davası açmalısınız.(Hak sahibi vefat etmişse davayı dul ve yetimler de açabilir)

2- Davada işverenle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da hasım göstermelisiniz. (Çalıştığınız süreler içinde işyeri el değiştirmiş ise, bu sürelere ilişkin bütün işverenlerinizi, SGK ile birlikte hasım göstermeniz gerekir.)

3- Davada tanık dinleterek /belge göstererek hizmetinizi kanıtlayabilirsiniz.

Hizmetinizi kanıtlayarak davayı kazandınız. Mahkeme kararı da kesinleşti. Ancak, mahkeme kararı ile tespit edilen hizmet sürenize ilişkin primlerin sizden ve işvereninizden tahsil edilememesi halinde, bu süreler yaşlılık aylığı taleplerinizde dikkate alınacak mı?

Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi (13.12.2010 gün ve E. 2010/13035. K.2010/16459.) Kararında, hizmet tespit davasıyla kazanılan gün sayısının, prim ödenmese dahi, hükmün kesinleşmesinden sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu açısından bağlayıcı olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak, hizmet tespit davası kararı ile kazanılan gün sayısı, tespite ilişkin hükmün kesinleşmesinde sonra, bu sürelere ait prim ödenmezse bile, yaşlılık aylığı taleplerinde dikkate alınacaktır.

Ahmet Metin AYSOY
SGK E. Başmüfettişi

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21


Cevaplayan: Fürüzan Işıldak - 11.12.2016 20:57:02
İyi akşamlar. Annemin 1996-1997 yıllarında yaptığı tütünden Türkiye tütünleri aş satmışlar ve tevkifat kesintisi yapılmış. Ben bu belgeyi ekleyip Muğla SSK kurumuna verdim. Kuruma sordum biz İzmir SSK yazı göndereceğiz onlar verdiğimiz numaraya tevkifat kesintisini aktaracaklar dedi, Acaba annem emeklilik hakedebilirmi? İlginize tşk ederim

Sisteme yüklensin ona göre emeklilik planlamasını yapmak gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Dudu Koç - 30.12.2016 13:40:25
Tütün kocanı 1994

Cevaplayan: Ali Topal - 9.2.2017 22:11:12
İyi akşamlar Babam 59 doğumlu daha önceleri tütün ekiyodu ama koçan başkasının üstüneydi son zaman koçan kalkmış herkes ekiyomuş birde ziraat odasına kaydı var bundan yararlanabilirmi bilgi verirmisiniz


ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatih Horasan - 13.2.2017 15:46:32
1995 yılında alasehir tekel suma alkol fabrikasına üzüm yatırdım kayı tımarhaneye nasıla ulaşabilirim lütfen yardımcı olurmusunuz

Cevaplayan: Fatih Horasan - 17.2.2017 18:10:15
Manisa Alasehir tekel suma serap fabrikası 1995 üzüm yatırdım kayıtlarıma nasıl ve nerden ulaşabilirim lütfen yardımcı olabılırmısınız.

Cevaplayan: Tayfun Melez - 23.2.2017 23:24:32
TEKEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKELE SATILAN TÜTÜNLERİN TEVKİFAT KESİNTİLERİNİ GÖNDERMEKTEDİR. TÜCCARLARA SATTIĞIMIZ TÜTÜNLERİ TÜCCAR FİRMALARINDAN İSTEMEMİZ GEREİYORMUŞ ANCAK TÜCCAR FİRMALARINA BAŞVURDUĞUMUZDA HANGİ YIL HANGİ FİRMAYA VERDİĞİMİZİ SORMAKTADIR. HANGİ YIL HANGİ FİRMAYA TÜTÜN VERDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ BUNUNLA İLGİLİ OLARAK NE YAPMALIYIM.?

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21

Cevaplayan: Sahin Göçmen - 1.3.2017 01:43:54
Cevaplayan: Selamün Aleyküm Ben Şahin
68 doğumlu annem var 2002 yılından 2006 yılına kadar 4 yil tüccardan tütün koçanı var üstüne bağkur kaydı yok acaba emekli olabilir mi olursa kaç yaşında olur babam yaşıyor cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler..

A.S.
ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA
Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21
Bilginize. Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mahmut Dinc - 30.3.2017 14:51:49
Ben Tütün kota mi zamanında sattım tekrar başvursam emekli olabilirmiyim

Cevaplayan: Muhlis Yilmaz - 30.3.2017 21:22:46
1994 den annemin tutunden bagkurdan 3700 gunu var 2003 2015 kadar ziraat odasi kaydi var nezaman emekli olur

Cevaplayan: Hüseyin Arslantaş Rslantaş - 24.4.2017 00:11:51
Annem 1962 doğumlu 1999 2003 de tekele ve daha sonra 2005 2006 2007 2008 2009 2010 yıllarında özele satılmış tütün kocanları var hepsi elimde mevcut ve 1979 yılında sigorta girişi 185 günü var ve 2003 yılından beri ziraat odasına kaydı var ve çocukları da var emekli olabilir mi ve anlaşmalı bankalardan kredi çekip olabilir mi cevabınızı bekliyorum teşekkür ediyorum ilginize. Sağlıklı çalışmalar diliyorum.

Önce tekel ait koçanları bağ-kura işletmeniz gerekir.Sonra planlama yaparak emeklilik yolu açılır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gökhan Serin Erin - 16.5.2017 20:15:54
Merhabalar annemin 1994 yılından tütün kocanı var eminiz ama bulamıyoruz nerden bulabiliriz bulursak eğer emekli olacak çünkü lütfen yardımcı olurmusunuz

Bilginize.Yaşar Gönenç
Zirai ürün satışlarında ilişkin müstahsil makbuzunda Bağ-Kur prim kesintisi varsa ve kesintiyi yapan kuruluş kesinti bedelini SGK’ya göndermişse, kesintinin yapıldığı tarih itibariyle Bağ-Kura kayıt yaptırmak mümkün. Ve kesinti olan yılların Bağ-Kur primleri geriye yönelik olarak ödenerek gün kazanılabiliyor.

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA


Cevaplayan: Salih Deryal - 15.6.2017 01:14:09
annnem 1951 doğumlu 1993-94-95-96-97-98 -99 7 yıl tütün yatmış yeni yapılandırma ile nasıl emekli olabilir ? daha prim yatırması gerekir mi?


Cevaplayan: Mehmet Akın - 20.7.2017 17:31:33
1978 ile 2003 tarıhlerı arasında annem adına kocan vardı bu seneler arasında tutun yaptık simdi emeklilik hakkı var mı herhangi ssk ve bagkur baslangıcı yok ne yapmalıyız tskler

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci

Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emre Köse - 1.8.2017 15:41:45
Annenin 2001yilindan tütün koceni var ama tarım yapılan arazi annenin üstüne değil ziraat odasından da kaydı çıkmıyor kiredide kullanmamış o dönemde sgk daki yetkili arkadaşlar emeklilik hakkı olmadığını söylüyorlar ben fikrinizi öğrenmek istemiştim cevaplarsaniz sevinirim

ZİRAİ ÜRÜN VE BAĞ-KUR

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.
Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)
adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:
http://www.turkishtobacco.net/#!tutun-ve-bagkur-kesinti-belgesi/c5t1
http://mgulesci.wix.com/metingulesci
Faks Numarası :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19
Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4 Etimesgut/ ANKARA

Cevaplayan: Mehmett Ozkan - 22.11.2017 11:48:44
1/3/1996-1/5/2008 tescilve terk tarim bagkur arasi borc nekadar cikabilir.Tesekkürler...

Aylık 490 TL ile çarpıp yaklaşık olarak hesap yapabilirsiniz.

Cevaplayan: Tuğba Katı - 24.12.2017 19:24:14
Babamın 1993 ve 2001 yılları arasında ödenen hem sigorta hem de tutun kocanı bagkurunun çakıştığını emeklilik hesaplatması sonucu öğrendik. 4 sene öncesinde de bagkura ödenen 7000 tl karşılığı gün sayısı almıştık. Şu anda da sgk nın 3650 tl sının geri iade edileceğini söyledi. Buna karşılık 1 buçuk senemız sılınecekmış. Eger sılecekse bagkur bu parayı neden kabul etti. Nasıl bir yol izlemeliyiz. Yardımcı olursanız seviniriz

Hizmet çakışmalarında hizmetin bir geçerli sayılır.Diğer alınan ödemeler iade edilir.Bu işlemlere karşı dava açılsa da kazanılamaz.2011 tarihine kadar öncelik ilkesi geçerli idi bu tarihten sonra üstünlük ilkesi getirildi.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kadir Kılıçaslan - 25.12.2017 20:32:32
eşim 1990 veya 1991 tarihinde 1 sefere mahsus tütün ekimi yaptı, şu an sigortalı bir işte çalışmaktadır. bu tütün ekiminin faydası olurmu. Emekli olmak için yaşı doldu ama günü yetmiyor, ayrıca doğum öncesi sigorta kaydı bulunmakta ama doğum ikiz acaba 2 çocuk borçlanabilirmiyiz. Teşekkürler.

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aysel Solmaz - 1.2.2018 16:32:39
1997 yılına ait tütün koçanım var o yıla ait kesinti belgesini çıkarttım SSK ya başvurdum ama ziraat odası kaydım yok SSK dosyayı açtı belgeler soruşturmaya gitti bu durumda nasıl bir yol çizebilir im aydinlatirsaniz çok sevinirim soruşturma dan 3`4 ay sonra gelirmiş merak ediyorum teşekkür ederim

TÜTÜN KOÇANI
Tütün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir. Bilginize.
Yaşar GönençCevaplayan: Mahmut Yurttas - 7.3.2018 14:38:44
Merhaba babamın 1991 yılında güneydoğu fıstık birliğne Antep fıstığı vermiştir 2007 yılında vefat etmiştir annem bundan dolayı emekli nasıl olabilir

Cevaplayan: Rıza Oğlak - 7.3.2018 16:47:05
Adıyaman da 1992 yılın ve sonrasında 2004 yılına kadar aralıksız tekel tütün koçanım vardı ve her yılda tekele tütün verdim. bağ-kur kesintisi hangi yıldan itibaren yapıldı bilmiyorum. ancak şu an sorguladığımda 01.06.1997 de hizmet süremi sıfır gösteren bir girişim olduğu gözüküyor. daha öncesiyle ilgili girişimin olup olmadığını nasıl öğrenebilirim. ayrıca tespit edilecek giriş sigorta başlangıcı olarak değerlendirilebilir mi?
ilginizi şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Çiftçiler emeklilik fırsatını kaçırmasın
Dr. Resul Kurt
www.resulkurt.com
info@resulkurt.com

Adıyaman Çelikhan’dan okurumuz Mehmet Aloğlu “Benim gibi Çelikhanlı binlerce kişi yılarca tekele tütün götürdü. Doğal olarak sigortalı olmamız lazım. Tekel genel müdürlüğüne yazı yazdık cevap geldi. Kimine 3,4,5,6.... yıl çıkmış. Bu konu hakkında bize yardımcı olursanız bir ilçenin mağduriyetini gidermiş olursunuz” diyor.
Gerçekten de geçmiş yıllarda tütün ekiminin en fazla yapıldığı Adıyaman’da bir çok kişinin temel geçim kapısı tütün idi. Adıyaman tütün üretiminin azaltılmasıyla birlikte, tarım kesimi ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Özellikle sulu tarımdan tam anlamıyla istifade edilememesinden dolayı da, önemli bir nüfus mevsimlik tarım işçisi, yani ırgat olarak çevre illere gidiyor.

Yokluğun, yoksulluğun, çaresizliğin sonucu ırgat kamyonunda çıkılan bu gurbetten bir yılın nafakasını çıkarmak için canla başla çalışır Adıyaman’lı. Adana’da, Malatya’da, Ordu’da, Giresun’dadır... Bir bakarsınız pamuk tarlasında, bir bakarsınız kayısı bahçesinde ya da fındık toplar. Alın teridir geçim kapısı. Yoksulluğa inat onuruyla yaşar, derdini suya yazar... Sulu tarıma bağlamıştır ümidini ama, halen sulu tarıma kavuşamamıştır.

İşte, okurumuzun bir ilçenin mağduriyetinden kastettiği de budur. İş, aş derdine bir çare, bir umut ışığıdır aranan. Her ailede bir emekli olması belki yoksulluktan bir çıkış olabilir.

Daha önce de çiftçilerin emeklilik fırsatından bahsetmiştim. Ancak konu yüzbinlerce Güneydoğulu, Egeli, Karadenizli, Trakyalı, Anadolu’nun her bir köşesinde yaşam mücadelesi veren çiftçiye umut olabileceğinden yeniden yazıyorum.

Torba kanunla çiftçiye getirilen bu haktan ne kadar çok vatandaşımız yararlanırsa, o kadar iyi olacak. Tekel, Fiskobirlik, Çukobirlik, Trakya Birlik gibi kurum ve kuruluşlara ürün satan çiftçilerin, ürün bedellerinden yüzde 1-3 oranında Bağ-Kur tevkifatı yapılmıştı. İşte bu şekilde tevkifat yapılanların emekli olabilmelerine imkan tanıyacak bir düzenleme var. Başta Adıyaman olmak üzere, geçmiş yıllarda satmış oldukları tarım ürünlerinden tarım tevkifatı yapılan çiftçiler de torba kanundan yararlanarak emeklilik hakkına sahip olabilecek. Tarım Tevkifatı uygulamasında;

1. Tevkifat yapılmış olan,

2. Tevkifatı yapan kamu/özel kuruluşlarca yapılan tevkifat SGK (zamanında Bağ-Kur) hesaplarına intikal ettirilmiş olacak.

Bu durumda olan bir kişi, yani 1994 yılından bu yana herhangi bir tarihte tarımsal ürün teslim etmiş ve kendisinden kesinti yapılmış olan çiftçiler, kendisinden yapılan bu kesinti Bağ-Kur’a intikal ettirilmişse makbuz tarihini takip eden aybaşından o yılın sonuna kadar sigortalılık süresi kazanmaktadır.

Örneğin; Adıyaman Tekel’e vermiş olduğu tütün karşılığında 20.04.1999 tarihinde Tekel’den 100.000.000 lira alması gereken bir vatandaştan 1.000.000 lira kesilerek kendisine 99.000.000 lira ödenmesi halinde;

a) Bu kişinin bu makbuz dışında elinde belgesi/dekontu/makbuzu yoksa, ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği, o da yoksa sadece 01.05.1999-31.12.1999 tarihleri arası sigortalılık süresi kazanacaktır.

b) Aynı kişinin 1999’dan bu yana ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği olduğunu da varsayarsak bu kişi 01.05.1999’dan buyana sigortalılık süresi kazanacaktır.

c) Aynı kişinin 1999-2000 yılları arasında elinde tevkifatı gösterir makbuz var, ancak ziraat odası, il İlçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı veya kooperatiflerde üyeliği yoksa 01.05.1999-31.12.2000 tarihleri arası sigortalılık kazanacaktır.

Dolayısıyla çeşitli özel ve kamu kurumlarına sattıkları ürünlerden Bağ-Kur kesintisi yapılan kişiler bu sürelere ait primlerin farklarını, torba kanunla ödeyerek yaşlarını ve günlerini tamamlamış iseler emekli aylığına hak kazanabilmektedir. Bu kapsamdaki okurlarımızın Adıyaman SGK İl Müdürlüğü’ne başvurması halinde torba kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır.Bilginize.
Yaşar GönençCevaplayan: Aysel Solmaz - 8.3.2018 15:54:17
1997yilina ait koçanım 7aylik borcu çıktı 550tl bunu ödedim ama geriye dönük borçlanma yapamıyorum Ziraat odası kaydım yok ozaman Ziraat odası kaydı yoktu 1998yilindan 2013yilina kadar bahçe işiyle uğraştım ama bunu ispatlamak için ne yapmalıyım

Cevaplayan: Aysel Solmaz - 8.3.2018 15:54:48
1997yilina ait koçanım 7aylik borcu çıktı 550tl bunu ödedim ama geriye dönük borçlanma yapamıyorum Ziraat odası kaydım yok ozaman Ziraat odası kaydı yoktu 1998yilindan 2013yilina kadar bahçe işiyle uğraştım ama bunu ispatlamak için ne yapmalıyım

Cevaplayan: Hakan Zeybek Eybek - 26.3.2018 18:06:25
Babamın 94ve95 yılı cıkmıyo ama kesinti oldu o yıllarda

Cevaplayan: Ali Özen - 12.4.2018 09:49:09
Ben 26/03/1975 dogumluyum 1994 nisan .1 süt faturam1996.1997 bağkur kesintim var. Bagkur başlangıç 2001 ssk başlangıç 2002. Toplam 2000günüm var süt kesintime ne kadar para yatar. Kaç yaşinda emekli olurum

Cevaplayan: Ali Özen - 12.4.2018 10:04:36
26 03 1975. Dogumluyum1994 1996/1997 süt faturası. Makbuzu var. .bagkur başlangıç2001/ssk.2002 /2000 günüm var ne kadar para yatar nezaman emekli ola bilirim

Elinde, zirai ürün satışlarından Bağ-Kura prim kesintisini gösteren müstahsil makbuzu varsa, bu makbuzla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak, geriye yönelik olarak Bağ-Kurunu başlatabilir. Şayet elinde Bağ-Kura prim kesintisi yapıldığını gösterir müstahsil makbuzu yoksa, geriye yönelik olarak Bağ-Kura kayıt yaptıramaz.
Eğer kesintinin yapıldığı makbuzu bulamıyorsanız ürünü sattığınız firma ya da kuruma müracaat ederek makbuzlarınızı temin edebilirsiniz.Sattığınız ürünlere ait tevkifat makbuzlarına ulaştınız birde zaten ziraat yaptığınız için ziraat odası kaydınız da varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak Bağ-kur tescilinizi yaptırabilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fulya Sündüs Şenkal - 18.4.2018 23:48:42
iyi günler hocam annem 1950 doğumlu 1985- 1986 yıllarında tütün yapmış üzerinde yaklaşık 40 42 yıl geçmiş
emekli yaşı çoktan dolmuş acaba şansımız var mı emekli olması için var ise o döneme özel ne kadar borç çıkabilir geriye dönük emekli olabilir mi ne yapmamız gerekir yaşı 68 şuan emekli olmayı çok istiyor yardımcı olabilir misiniz teşekkürler

TÜTÜN KOÇANI veya ÜRÜN SATIŞI
Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir.
Yaşar GönençCevaplayan: Sinan Tünç - 9.5.2018 00:22:57
Anem 40 seneye yakın tütün koymuş ve tütün emekli tosyasını cıkardımızda sadece konulmuş.tütün sadece 5 sene olarak gözükmektedir ve nabcamzı bilmiyoz
40 senelik bir emek 5 sene olarak gösdermektedir

Cevaplayan: Hayrettin Kangal - 10.5.2018 21:33:53
1960 dogumluyum 1992 yılın ve sonrasında 1995 yılına kadar aralıksız tekel tütün koçanım vardı ve her yılda tekele tütün verdim. bağ-kur kesintisi hangi yıldan itibaren yapıldı bilmiyorum.elimde herhangibir makbuz ve ya belge yok. bu yıllara ait makbuzu nerden bulabilirim ve emekli olmak için nasıl bir yol izleyebilirim

TÜTÜN KOÇANI veya ÜRÜN SATIŞI
Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sedef Cesur - 22.6.2018 23:31:23
Babamin 1995 den koçanı var bu defaki afdan yararlanabiliyor mu

Cevaplayan: Havva Aykurt - 2.7.2018 16:09:46
1994 öncesi 3 yıl tekele tütün satışı yaptım. Yazılanlarda hep kesintilerin 1994 den sonra başladığı belirtiliyor. benim emekli olma şansım varmı? Teşekkürler


Cevaplayan: Dudu Dur - 4.7.2018 15:59:03
1994 yılından sonraki süreçte ortalama 10 yıllık tütün satışım yapıldı. Ancak 1999 yılı öncesindeki satışlarımız tüccaraydı. Faturalarımızı bulamıyoruz. O dönemdeki evraklarmıza ulaşmak için başvurabileceğimiz bir kurum var mı? Teşekkürler.

Cevaplayan: Kudret Akinci - 16.7.2018 20:17:50
Annemin 1995 ten tütünü var
2016 aralıkta bagkur girisi var
2017 subattan itibaren ek 5 uzerinden prim yatiyoruz ve
1995 yilinin 6 aylik süresini de borçlanarak yıl sonuna kadar bagkurlu yaptık.
2018 yılının temmuz ayında sona erecek olan afla toptan odeme yaparak emekli olabilir mi yaş 55 şimdi

Cevaplayan: Kudret Akinci - 16.7.2018 20:30:41
Ve bugun sorduk dediler ki anneme emekli olamazsın ve sen sigortasın zaten

Cevaplayan: Necdet Kara - 17.7.2018 19:33:36
Annem 1950 doğumlu 1994-1999 da Tekele tütün götürdü.Babam vefat etti.Babam vefat ettikten sonra onun maaşını alıyor.Kendiside emekli olabilir mi?Yoksa kendisi emekli olunca babamdan kalan maaş kesilir mi? Tütün koçanı yok nerden çıkartabiliriz? saygılar teşekkürkkerler

TÜTÜN KOÇANI veya ÜRÜN SATIŞI
Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hüseyin İnal Nal - 18.7.2018 23:06:54
1999yılında nasıl emekli olunur


Cevaplayan: Hüseyin İnal Nal - 18.7.2018 23:07:48
1999yılında nasıl emekli olunur


Cevaplayan: Hüseyin İnal Nal - 18.7.2018 23:09:11
1999yılındaki tütün kocasından nasıl emekli olunur


Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir. Bilginize.
Yaşar GönençCevaplayan: Erhan Bilgen İlgen - 23.7.2018 20:14:50
Yaşar bey merhaba benim babamın 94 koçanı var ama biz hagi firmaya verdimizi kime verdimizi bulamıyoruz tekel fax çektik özel sektör lere çektik ama bir türlü bulamadik nereye gitsek elmiz boş döndük sistem kapatıldı bulabiliyorsaniz kendiniz bulun diyorlar biz nasıl bir yol almamız gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler gözünüzü seveyim fax demeyin cevap ta 😊😊 oraya buraya fax çekmek ten bıktım

Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir.Cevaplayan: Azmiye Ozar - 28.7.2018 00:08:21
1973 doğumluyum.1997 de tutun kocanim var 2005 te sigorta baslangicim var. Aradaki seneleri bagkurlu gösterebilir miyim? Ve bu yasimi geri ceker mi ? Beni aydinlatirsaniz cok sevinirim.


TÜTÜN KOÇANI veya ÜRÜN SATIŞI
Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Kus - 29.7.2018 15:11:52
1998 ve 1999 yıllarına ait tekele tütün satışı yaptığıma ve bağkur kesintisi yapıldığına dair elimde belge var.ayrıca 2001 yılında tüccara tütün satışım oldu bunun belgesini satış yaptığım şirketten alabilirmiyim.ayrıca sgk kabul etmezse nereye dava açabilirim.teşekkürler.

Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir.Cevaplayan: Fatih - 29.7.2018 15:46:06
Annem 1964 doğumlu 31/05/1999 tarihli tütün kağıdı var 2006 ya kadar 2 gün süre kalmış emeklilik affı için gidip başvuru yapsam annem emekli olabilir mi

Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir.Cevaplayan: Kudret Akinci - 30.7.2018 04:35:44
Annemin 1995 ten tütünü var tevkifat kesintisi bulundu bagkura kayıt yaptırdık.
2016 aralık 27 sinden itibaren ek 5 bagkur tarim sigortaliligi girisi var
ve
1995 yilinin 6 aylik süresini de borçlanarak yıl sonuna kadar bagkur primi ödendi kanun gereği.
2018 yılının temmuz ayında sona erecek olan afla toptan odeme yaparak emekli olabilir mi yaş 55 şimdi
sorduğumuzda dediler ki anneme emekli olamazsın ve sen sigortasın zaten
ÇOK AÇIL CEVAP

Cevaplayan: Şahin Çal - 30.7.2018 18:51:12
annemin 1978 den ziraat odasına kaydı var 01.06.1999 yılından tütün kesintisi var bulup çıkardım emekli olabilir mi 1962 doğumlu.

Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir.
Yaşar GönençCevaplayan: Ahmet Kocasarı - 26.8.2018 15:47:20
Babam 1995 yılında İsteğe Bağlı Sigortalı oldu. Aynı zamanda 2001 yılına kadar Tütün Üreticiliği yaptı. 2002 Yılında bir Konfeksiyon Atölyesinde çalışmakta iken 01.04.1974 ile 30.02.1978 tarihleri arasındaki Emekli Sandığındaki 3 yıl 11 Aylık hizmetini de birleştirerek % 64 iş gücü kaybından dolayı Vergi İndirimden faydalanarak 2003 yılında malulen emekli oldu.Bu durumda Emekliliğine Emekli sandığındaki hizmeti + İsteğe bağlı sigortalılığı + sigortalılığı dahil edildiği halde yıllarca Tütün Parasından yapılan kesintilerin dahil edilmediğini düşünüyorum. Bu durumda o kesintilerden doğan hakkı için bir şey yapılabilir mi?

Bundan sonra yapılamaz.Sonuç da alınmaz.

Cevaplayan: Can Demirkıran - 30.8.2018 08:48:38
Öncelikle merhaba. Bütün soruları ve cevapları tek tek okudum. Anlamadığım tek şey var neden 94 yılından öncekilere Bağkur kesintisi olmadı? 94 yılından önceki koçanı olanlar boşuna mı çalışmış oluyor? Annemin 82-84 arası koçanı var ve emekli olmak istiyor fakat 94 öncesi koçanı olanlara Bağkur kesintisi olmadığı için bu hak tanınmıyor. Bana, bazen yazdığınız hazır cevaplar yerine daha çok açıklayıcı bir cevap verirseniz çok memnun olurum. Tam 1 haftadır kafayı yemek üzereyiz. Bu işin içinden nasıl çıkarız. Yardımlarınızı bekliyoruz. Sevgiler...

Bu tarihde ki yasa hükmi gereği

01.04.1994 tarihli 2926 sayılı Kanunla tarımsal ürün üretip satan üreticilerden bu ürünleri alan özel ve kamu firmaları Bağ-Kur kesintisi yapmakta ve bu kesintileri Bağ-Kur’a yatırmakla yükümlü kılındılar. Bağ-Kur’da hesaplarına yatırılan bu paralar ve kendi matbu formlarına listelenmiş kesinti yapılan üretici listelerine ilişkin bir işlem yapmamış olacak ki şimdi tekrar belge talep ediyor.

Kaldı ki belge düzenlenmiş olsa bile Bağ-Kur Tarım Bağ-Kurlularının sattıkları ürün bedellerinden ürün teslim alan yerler tevkifat kesintisi yapılan kişilerin sigortalılıklarını başlatmıyordu.

Bu kesintilere istinaden kişilerin tarım sigortalılıklarının başlatılmamasından dolayı birçok kişi Bağ-Kur’u dava etmiş, bu davaların tamamını Bağ-Kur kaybetmişti. Sonuçta dava açan çiftçiler sigortalı olmuş, dava açmayanlar ise olamamıştı. Tevkifata istinaden mahkeme ile kazanılan Tarım Bağ-kur sigortalılıklarında bir kişiden herhangi bir yılda bir kez bile tevkifat kesintisi yapılmışsa tevkifat kesintisinin yapıldığı tarihi takip eden aybaşından dava açılan tarihe kadar sigortalılık süresi vermekteydiler.Tevkifattan Bağ-Kur’luluğa geçişte mahkemeye gerek yok

İşte, SSK ve Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kurumlarını aynı çatı altına alan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tarım Bağ-Kur sigortalılarının beş yılı aşan bir süredir süregelen bu sıkıntısını gidermiş ve “Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde Kuruma kayıt ve tescilleri yapılmamış ve bu Tebliğ uyarınca sattıkları ürün bedellerinden 01.04.1994 tarihinden itibaren prim tevkifatı yapılan çiftçilerin, tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Bağ-Kur’a yazılı talepte bulunmaları halinde, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları başlatılır” hükmüyle babanız da tütün ziraatı ve satışı yaptığı 1995-1999 yılları arasındaki üzerinde Bağ-Kur kesinti miktarını gösterir müstahsil makbuzlarını ibraz ederek bu dönemleri sigortalılık süresi olarak kazanabilir. Bu başvuru ile babanızın Bağ-Kur tarım sigortalılığı tevkifat kesintisi yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılabilir.Sonraki yıllarda Bağ-Kur’luluğun devamı için kayıt aranıyor

Makbuz düzenlenmiş yılların akabindeki yıllarda tevkifat kesintisi yoksa ve ziraat odaları, birlikler ve kooperatifler gibi tevkifata esas ürüne ilişkin yerlerde kayıtları varsa ancak sigortalılıkları devam ettiriliyor.Bu bakımdan anneniz geriye dönük borçlanma yapabilir, 28.07.2008 tarihinde sona erecek Prim Affı kapsamında uygun bir bedelle borçlarını ödeyebilir ve kısa sürede emekli olabilir.58 yaşında çiftçilik yapan bir yakını olduğunu ve bugüne kadar hiç sigortalılığı bulunmayan bu yakınının nasıl emekli olabileceğini soran okurum Sedat BAHŞİŞOĞLU’nun yakını da 1994 yılından bu yana tarımsal ürün üretip satmışsa bu durumu belgeleyerek Tarım Bağ-Kur sigortalılığını başlatabilir ve sonraki yıllarda da bağımsız Tarım Bağ-Kur sigortalılığına uygun geçen yılları için de primlerini ödeyebilir. Tarım Bağ-Kur sigortalısı olarak 15 yılı doldurunca da emekli olabilir.

Cevaplayan: Ali Ateş - 31.8.2018 15:55:32
Benim babamım tün kocanında1995 ürün 1996 yılıda teslim etmiş yani 7 aylık bi hizmeti var acaba babam emekli olurmu

TÜTÜN KOÇANI veya ÜRÜN SATIŞI
Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Ateş - 31.8.2018 21:33:23
Yaşar bey ben gitim ilce sgk ya dedilerki 7 aylık az iki yıl kayıtlarda var ama sadece 7 aylık yatırılmış

Cevaplayan: Ali Ateş - 31.8.2018 21:52:59
Sgk ya gittim babamın 7 aylık hizmeti var dediler ama az acaba emekli olmuyormu geriye dönük borclanırsa emekli olurmu

Borçlanma geriye doğru yapamaz.Sadece askerlik borçlanması yapılabilir.

Cevaplayan: Büşra - 1.9.2018 21:31:46
Benim annemin 94 den 2001 e kadar Koçani var 1963 doğumlu Bağkura başvuru yaptık emeklilik için ancak kimse ilgilenmedi soruya cevap vermiyorlar başvuru kabul edildi ancak ödeme ne kadar çıkması gerekir ve nasıl neye göre düşer bu ödeme emeklilik içi çünkü 58000 tl çıkmış 7000 gün çıkarmışlar bu normal mi ne yapmaliyiz

Cevaplayan: Saimise - 28.11.2018 19:45:01
Merhaba üstüme tütün koçanı var fakat emekliliğe başvurabilmem için elimde resmi bi evrak olması gerekiyormuş. Bu resmi evrağı nerden alabilirim . Gelen bilgilere göre sadece ankarada varmış yardımcı olursanız çok sevinirim

TÜTÜN KOÇANI veya ÜRÜN SATIŞI
Ürün satışı yapmışsanız 1994/Nisan itibariyle prim kesintisi de yapılmış olmalıdır. Bu belgelerle birlikte bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne başvurursanız kesintilerinizin SGK hesabına geçip geçmediği araştırılır. Primler SGK hesabına geçmişse geriye dönük hizmet kazanabilirsiniz. Eğer prim kesintisi yapıldığı halde SGK hesabına geçmemişse dava açmanız gerekir.
Yaşar Gönenç


Konu İle Alakalı Soru veya Görüşlerinizi Buraya Yazın
Adınız Soyadınız

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşleriniz

Resimdeki kodu kutuya yazın

Etiketler : Tütün koçanı