vekil öğretmenlik hizmet dökümü


Yazan: Nihal Yılmaz - 26.8.2015 14:57:54

Yaşar bey merhaba;
ben 1998-1999 öğretim yılında fatihte bir okulda 6 aya yakın vekil öğretmenlik yaptım. 1999 kasım ayında da ssk lı olarak özel bir şirkette işe başladım . vekil öğretmenlik çalışmamı sigorta başlangıcına saydırabilmek için fatih milli eğitime ve okula başvurdum bana verilene cevap kayıt bulamadık oldu. şimdi ne yapabilirim dava açıp kayıtlarımı buldurabilirmiyim . Çok zor durumdayım yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen yardımcı olun teşekkürler..


Sponsor Reklam


Cevaplayan: Yaşar Gönenç - 26.8.2015 15:26:46
Sayın Nihan Yılmaz
vekil öğretmenliğinize dair belgeler mevcutsa bunları SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı`na dilekçe ekinde verin. Böylece söz konusu çalışmanız Emekli Sandığı hizmetinize eklenecektir. Şayet Sigortalı olarak işlem yapımışsa bu sefer de ilgili yerde bulunan SGK Müdürlüğüne gönderin.Açıklama isteyiniz

Cevaplayan: Handan Akar - 20.3.2018 13:23:48
Merhaba kolay gelsin . Ben 1992-1993 ve 1993-1994 yılların da vekil öğretmenliği yaptım sigorta başlangıcım da 1996 da başka bir iş yerinde calışmay a başladım sene 1997 de tekrar bir kaç ay daha vekillik yaptm size sorum emeklilik için nasıl bir yol izlemeliyim 1992 başlangıç tarihi olarak alınır mı . TEŞEKKUR EDERİM şimdiden

Cevaplayan: Muzaffer Korkmaz - 24.4.2018 14:33:09
merhaba;ben 1992-93 te hereke nuh çimento eml.de vekil,ek ders ücretiyle elektrik öğretmenliği yaptım.simidi sigortalı olarak çalışmaktayım. 92-93 yıllarını emeklilik başlangıcı için sigorta ya bildirebiliri miyim. elimde bir belge yok. nasıl bir yol izleye bilirim.okul 5434 tabi olmadığımı söylüyor.çalışmalarımın bir sigorta başlangıcı için değeri yokk mu. saygılarımla.

Yedek öğretmenler iki statü ile olunmaktadır. Bunlardan birincisi; vekil öğretmenlik, ikincisi; ders ücreti karşılığı öğretmenliktir. Vekil öğretmenler, asil öğretmenin aldığı maaşın üçte ikisini alır. Vekil öğretmenlik, yalnızca sınıf öğretmenliği branşında yapılabilmektedir. Vekil öğretmenin yalnızca sınıf öğretmenliği branşında yapılabileceği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda açıkça yazmaktadır. Vekil öğretmenlikten başka bir de yedek öğretmen sayılanlar, ücretle ders saati karşılığı öğretmenlik yapanlardır. Ücretle ders saati karşılığı öğretmenliğe İngilizce öğretmenliği ve matematik öğretmenliği gibi uzmanlık gerektiren öğretmenlik türleri gösterilebilir.
İşte, vekil öğretmen olarak veya ücretle ders saati karşılığı öğretmen olarak görev yapanların, görev yaptıkları okul idareleri tarafından ücretleri veya maaşları tam olarak ödenmesine rağmen, bu kişiler adına bazen SGK’ya sigorta primleri ve kesenekleri yatırılmamaktadır. Bunun sebebi, unutkanlık veya mevzuatı bilmemek olabilir.
Vekil öğretmen veya ücretli öğretmenlerin sigorta primleri veya emeklilik kesenek karşılıkları SGK’ya yatmamışsa, hemen iş mahkemelerinde SGK aleyhine dâvâ açmaları gerekmektedir. Ancak, bu durumda olanları bağlayıcı bir mevzuat hükmü bulunmaktadır. Bu mevzuat hükmü zamanaşımıdır. Eğer, öğretmenlik yapan kişi vekil öğretmenlik yapmışsa, bu kişinin sosyal güvencesi emekli sandığı olmaktadır. Emekli Sandığı mevzuatında zamanaşımı konusu yoktur. Bu kişilerin eğer emekli kesenekleri yatmamışsa, istedikleri zaman iş mahkemelerine SGK aleyhine dâvâ açıp açtıkları dâvâları kazanabilmektedir. Böylece, kazandıkları günler sigorta prim gün sayısı hesabına dahil edilmekte ve emekliliklerinde sigorta başlangıcı da dahil olmak üzere gün sayısının hesabında değerlendirilmektedir.
Ancak, ücretle ders saati karşılığı öğretmenlik yapanlar için, çalıştığı yılın sonundan başlamak üzere, beş yıllık zamanaşımı konusu vardır. Yani, bir kişi Millî Eğitim Bakanlığında ücretli öğretmenlik yapmış ve sigorta primleri SGK’ya bildirilmemişse bu kişi, çalıştığı yılın sonundan başlamak üzere, en fazla beş yıl içinde dâvâ açmak zorundadır. Beş yıl geçtikten sonra açılan dâvâlar, zamanaşımına uğradığı dolayısıyla kaybedilmektedir. Bu sebeple, bu durumda olan okurlarımıza durumlarını iş bu yazıya göre değerlendirmelerini ve beş yıllık hak düşürücü süre olan zamanaşımını geçirmeden dâvâ açmalarını önemle tavsiye ediyoruz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Satılmış Karakuş - 23.9.2018 09:13:04
Ben 1995-1996 yıllarında vekil öğretmenlik yaptım.ssk için nasıl bir yol izlemeliyim.

Sayın Satılmış Karakuş

Ekim 2008 ayına kadar görev yapmış vekil öğretmenler 4/c sigortalılığına eski adıyla Emekli Sandığı iştirakçiliğine tabi bulunduklarından ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda hizmet tespitinde zamanaşımı süresi bulunmadığından Milli Eğitim Müdürlüklerince noksan yatırılan veya hiç yatırılmayan keseneklerini veya primlerini çalıştıklarına dair belgeleriyle statülerine göre idare veya iş mahkemelerinde dava açarak tespit etmeleri mümkün olabiliyor.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Suzan Alikaya Likaya - 2.1.2019 01:33:15
Bende 1995 1996 arası bir sene vekil ogretmenlik yaptım hicbiryerde kaydımı bulamiyorum.ne yapmalıyım.acaba

Suzan Alikaya
Ücretli ve Vekil Öğretmenlerde Hizmet Tespit Sorunları

Vekil ve ücretli öğretmenliğin dayanağı

657 sayılı DMK`nın,

“İlkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabilir” hükmünü haiz 86 ncı maddesi çerçevesinde MEB`in ihtiyaçlarına binaen 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçi veya 5510 sayılı Kanuna göre 4/c sigortalılığına tabi olarak vekil öğretmen çalıştırılmış ve çalıştırılmaktadır.

Yine aynı (657 sayılı) Kanunun 89 uncu maddesi kapsamında her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilmektedir.

Yani bahse konu 89 uncu madde kapsamında çıkartılan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar” çerçevesinde ilkokul öğretmenlerinin haricinde kimi branşlarda, yüksek öğrenimli olmak koşuluyla okul öncesi, zihinsel engelli, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ders saati başına ücretle çalıştırılan öğretmenler de bulunuyor.

Bir başka ayrımla da işaret edecek olursak,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar,

657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (Askeri akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde ücretle ek ders görevi verilenlerden,

asıl görevleri nedeniyle 4/c sigortalısı konumunda bulunmayanlar da 4/a (SSK) sigortalılığı kapsamında sigortalı olmaktadırlar.

Vekil öğretmenler normal maaşın üçte ikisi karşılığında görev yaparken ücretli öğretmenler haftada 30 derse kadar ücretle görev yapabiliyorlar. Ki 30 saati dolduran ücretli öğretmenin ücreti emsali öğretmenin üçte biri kadar oluyor. Bu nedenle MEB`de artık vekil öğretmen değil, ücretli öğretmen çalıştırmayı tercih ediyor.

Türk Eğitim Sen`in verilerine göre 2012 yılında 81 ilde çalıştırılan ücretli öğretmen sayısının 63 bini geçtiği, 2013 yılı rakamlarına göre sadece 70 ilde 58 binin üzerinde ücretli öğretmen çalıştırıldığı göz önüne alınırsa bu arızi istihdamın göz ardı edilmeyecek boyutta olduğu da ortaya çıkıyor.

Vekil ve ücretli öğretmenlerin sosyal güvenliği

Konumuz sosyal güvenlik olduğundan bizce önemli olan aradaki farkı da vurgulamak gerekiyor, ki ücretli öğretmenlerden zaten asli görevi nedeniyle Emekli Sandığı iştirakçisi olanların dışında sosyal güvenlikleri SSK statüsünde iken vekil öğretmenlerin sosyal güvenliği Emekli Sandığı iştirakçiliği biçiminde sağlanıyordu.

Hizmet tespit sorununun çözümü

Ne var ki kimi zaman bunların mütevazı ücret veya maaşları ödenirken sosyal güvenliklerine ilişkin primleri veya kesenekleri önemsememeden veya bilgisizlikten dolayı yatırılmayabiliyor. Bu durumda sosyal güvenlik açısından hak kaybı oluşturan böyleis hallerde çözüm için dava gerekiyor. Yani bu kapsamlarda çalışanların hizmetlerinin bildirilmemiş olması hali çokça rastlanan bir durum ve böylesi bir olumsuzlukla karşılaşanların ne yapması gerektiğini bilmeleri gerekiyor.

SSK sigortalılığından emeklilikte sigortalılık başlangıcı çok önemli. Vekil veya ücretli öğretmenlerin de kadroya geçmeden önce ve genç yaşlarında bu istihdam türüne tabi oldukları göz önüne alınırsa bu bireysel meselenin zamanında ele alınmadığını da sanırım herkes kabul eder.

Ekim 2008 ayına kadar görev yapmış vekil öğretmenler 4/c sigortalılığına eski adıyla Emekli Sandığı iştirakçiliğine tabi bulunduklarından ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda hizmet tespitinde zamanaşımı süresi bulunmadığından Milli Eğitim Müdürlüklerince noksan yatırılan veya hiç yatırılmayan keseneklerini veya primlerini çalıştıklarına dair belgeleriyle statülerine göre idare veya iş mahkemelerinde dava açarak tespit etmeleri mümkün olabiliyor.

Buna karşın Ekim 2008 sonrasında görev yapmış 5510/4/c statüsündeki vekil öğretmenler ile 5510/4/a (SSK) statüsündeki ücretli öğretmenler ise 506/79 ve 5510/86 maddeler kapsamında hizmet tespiti için zamanaşımı süresine tabi bulunuyorlar. Bu nedenle görev yaptıkları yılın 31 Aralık gününden itibaren beş yıl içinde iş mahkemelerinde dava açmaları halinde ancak hizmetlerini tespit ettirmeleri mümkün olabiliyor.

Elbette hizmet tespit davalarındaki genel teamül gereği işe giriş bildirgesi zamanında verilmişse beş yıllık zamanaşımı süresinin mahkemelerce göz ardı edildiğini, keza zamanaşımından kurtulma bakımından buna ek olarak beş yıllık hak düşürücü süre içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğüne sigortalı yapılmaları yönünde müracaatı olanları da eklemek gerekiyor.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Suzan Alikaya Likaya - 2.1.2019 01:33:40
Bende 1995 1996 arası bir sene vekil ogretmenlik yaptım hicbiryerde kaydımı bulamiyorum.ne yapmalıyım.acaba

Cevaplayan: Öner - 3.2.2019 14:53:04
1987-1990 yılları arasında raporlu öğretmenler kadrosunda raporları sona erene kadar devamında başka bir raporlu öğretmenin kadrosuyla devam ederek üç öğretim yılı vekil öğretmenlik yaptım. Hizmet belgemi sgk ya bildirdim emeklilik dilekçesi vermek için
Emekli keseneği hangi kanuna göre yapılmış bilemediğimden çalıştığım gün sayısı ile prim günleri arasında farklılık oluşurmu? nasıl öğrenebilirim

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşlerinizi Buraya Yazın
Adınız Soyadınız

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşleriniz

Resimdeki kodu kutuya yazın

Etiketler : Sigortalılık