Sağlık hizmeti için ne kadar prim ödenmeli?


Yazan: Sami - 6.10.2008 12:51:37

Genel Sağlık Sigortası sistemiyle sağlık hizmeti almak kolaylaştırıldı. Artık, memur, işçi ve esnaf (isteğe bağlı sigortalılar da dahil), son bir yıl içinde 30 gün prim ödemesi varsa her türlü sağlık yardımından yararlanabilecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) öncesi uygulamada, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için memur, SSK`lı ve Bağ-Kur`lu ayrı ayrı şartlara tabiydiler. GSS ile birlikte bu şartlar önemli oranda yumuşatılmış ve sağlık hizmeti almak kolaylaşmış olacak. İşte yeni şartlar:

Herkes için eşit

Reform öncesi uygulamaya göre memurlar göreve başladıkları gün itibariyle hemen sağlık sigortası kapsamına giriyorlardı. SSK`lıların ise son bir yılda kendileri adına 90 gün, hak sahipleri için 120 gün prim ödemesi gerekiyordu.

Bağ-Kur`lularda bu süreler daha da uzun. Bir Bağ-Kur sigortalısı ilk defa tescil edildiyse 8 ay, ikinci tescilde ise 4 ay bekledikten sonra sağlık sigortasından faydalanabiliyor.

GSS ile birlikte bu bekleme süreleri herkes için eşitlendi. GSS yürürlüğe girdikten sonra memur, işçi ve esnaf (isteğe bağlı sigortalılar da dahil) son bir yıl içinde 30 gün prim ödemesi varsa her türlü sağlık yardımından yararlanabilecek.

Ancak, eski adıyla Bağ-Kur, yeni adıyla 4/b`li olan sigortalıların GSS hizmetlerinden yararlanabilmeleri için bir şart daha var. Bunların SGK`ya 60 günden fazla prim ve prime dair borçlarının olmaması gerekiyor.

Örneğin 2008 yılı ekim ve kasım aylarının prim borcunu ödemeyen 4/b`li Recep Bey,Ocak 2009 sonuna kadar hiçbir ödeme yapmasa da hem kendisi hem aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Ancak Ocak 2009`un bitimiyle Aralık 2008 de borç hanesine yazılacağından, bu tarihten sonra aktivasyonu durdurulacak.

İsteğe bağlı sigortalıların da son bir yılda 30 gün prim ödeme şartının yanında, sağlık kuruluşuna başvurdukları tarihte SGK`ya (son ay hariç) borçlarının bulunmaması gerekiyor.

90 gün ücretsiz

SSK`lı, Bağ-Kur`lu ve memurlar zorunlu sigorta kapsamından çıkarlarsa, çıkış tarihlerinden sonra 10 gün daha GSS kapsamında sağlık hizmetleri alabilecekler. Eğer son bir yılda 90 gün prim ödemesi varsa bu kez 10 gün değil 90 gün daha ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.

ACiL VAKALARDA SORGULAMA YOK

GSS ile birlikte sorgusuz sualsiz, prim ödemeye bakılmaksızın, sadece kimlikle sağlık hizmeti alacak olanlar da var: l Kendilerinin ya da ana-babalarının sosyal güvencesine bakılmaksızın 18 yaşın altındaki çocuklar,

Tıbben bakıma muhtaç olanlar,

Acil vaka olarak sağlık kuruluşlarına giriş yapanlar,

İş kazası ya da meslek hastalığına uğramış olanlar,

Bulaşıcı hastalığa yakalanmış olanlar,

Koruyucu sağlık hizmeti almak için ya da zararlı bağımlılıktan kurtulmak için sağlık kuruluşuna müracaat edenler,

Gebelik ve doğumla ilgili tüm işlemler (muayene, tetkik, tahlil, doğum, ameliyat) için başvuran kadınlar.

PROTEZDE KATILIM PAYI EN COK ASGARi UCRETiN YUZDE 75�i KADAR

Hastalardan alınacak katılım payı, sağlık hizmetinin türüne göre değişecek. Örneğin ayakta tedavilerle diş hekimi muayenelerinde 2 YTL katılım payı alınacak. Burada katılım payı ile hazineye gelir sağlamaktan ziyade, ihtiyaç olmadığı halde muayene talebinde bulunanları azaltmak amacı güdülüyor.

Farklı oranlar var

Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için farklı bir katılım payı uygulanacak.

Bu malzemeler için SGK tarafından uygulanacak katılım payı, ürünün fiyatının yüzde 10`u ila yüzde 20`si arasında değişecek. Ancak ortez, protez ve iyileştirme araçları için hastadan alınacak katılım payı asgari ücretin yüzde 75`ini geçemeyecek.

Örneğin 20 Ekim 2008`de protez bacak takılan Seyit Bey`e, hastane toplam olarak 12.000 YTL fatura çıkardı. SGK tarafından bu ürün için katılım payının yüzde 10 olarak belirlendiğini varsayarsak, Seyit Bey`in ödemesi gereken katılım payı 1.200 YTL olacak. Ancak her halükarda hastanenin Seyit Bey`den isteyebileceği katılım payı (638 x 0,75) 478,5 YTL olacak.

Tüp bebekte üst limiti yok

Tüp bebek denemelerinde birinci denemede yüzde 30, ikinci denemede ise yüzde 25`i hasta tarafından karşılanacak. Ancak burada protez ve diğer iyileştirme araçlarından farklı olarak hastanın ödeyeceği parada üst limit belirlenmedi.

Yeşil kart sahipleri, vatansızlar ile sığınmacılar ve 65 yaş/ özürlü aylığı alanlar, katılım payı ödemiş olsalar da bunlara, yaptıkları ödemeler SGK tarafından geri verilecek.

KRONİK HASTALIKTA KATILIM PAYI YOK

GSS kapsamında kimlerin, hangi hallerde katılım payı ödemeyeceği belirlendi:

İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri,

Doğal afet ve savaş halinde sağlanan sağlık hizmetleri,

Aile hekimliği muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,

Kronik hastalıklar ile doku, organ ve kök hücre nakilleri,

SGK tarafından talep edilen kontrol muayeneleri için,

İstiklal Madalyası verilmiş olanlar, şeref aylığı alanlar, vatani hizmet tertibi aylığı alanlardan,

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu`ndan korunma ve rehabilitasyon hizmeti alanlardan,

Harp malullüğü aylığı ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan,

Vazife malullerinden,

Askeri okullar ile polis okullarında okuyanlardan, herhangi bir katılım payı alınmayacak.

Ayrıca terörle mücadele ederken yaralanmış er veya erbaşlar için gerekli olacak protez ve iyileştirme araç gereci için herhangi bir ücret ya da katılım payı talep edilmeyecek.

SEVK ZİNCİRİ İÇİN ÖNCE AİLE HEKİMLİĞİ YAYGINLAŞACAK

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında, sağlık sektöründe hizmet veren tüm kuruluşlar 1., 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşu olarak sınıflandırıldı. GSS uygulamasında da bu sınıflandırma esas alınacak ve kişilerin 1. basamaktan başlamak üzere gerekli sağlık kurumlarına gitmeleri gerekecek. Ancak bu sevk zincirinin tam olarak hayata geçebilmesi için şuan 22 ilde uygulanmakta olan aile hekimliği uygulamasının tüm ülkeye yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun için de iki yıllık bir geçiş süreci öngörüldü.

SAĞLIK KARNESİ YERİNE ÇİPLİ KART

GSS`nin uygulamaya konulmasıyla birlikte şu an pilot bölgelerde uygulaması devam eden ve sağlık karnesinin yerine kart kullanımını öngören sistem hayata geçecek. Böylece kişilere sağlık karnesi verilmeyecek, sadece sosyal güvenlik ve kimlik bilgilerinin yer aldığı çipli kartlar verilecek. Yeni sistemde tipik bir tedavi süreci şöyle işleyecek;

Hastalar kendilerine verilen kartlarla sağlık kuruluşlarına başvuracak,

Sağlık kuruluşu bu kartı kendi bilgisayarına okutacak ve SGK`dan otomatik olarak hastanın bilgileri doğrulanacak,

Hasta için sağlık kuruluşunda yapılan tüm işlemler ve yazılan ilaçlar bu karta yazılacak,
Hasta muayene sonrasında, sahip olduğu kartla eczaneye gidecek ve kartı kendi bilgisayarına okutan eczane hastaya ilaçlarını verecek. Yeni sistem sayesinde kişilerin bütün hastalıkları ve kullandıkları ilaçlara dair bilgiler dijital ortamda saklanmış olacak. Böylece hem genel olarak sistemin kontrolü kolaylaşacak hem de kişilerin sağlık bilgileri kayıt altına alınmış olacak.

FİYAT FARKI YÜZDE 30`LA SINIRLI

GSS`de, katılım payından başka bir de fiyat farkı uygulaması var. GSS ile birlikte SGK tüm sağlık sisteminin yegane finansörü durumuna geldi. SGK sağlık hizmetleriyle ilgili olarak kamu hastanelerine ilave olarak özel sağlık kuruluşları (tıp merkezleri, dal merkezleri, poliklinikler, özel hastaneler, vakıf üniversitesi hastaneleri) ile de anlaşma yapabilecek. Tüm sigortalılar da SGK`nın anlaşma yaptığı bu kuruluşlara başvurabilecek. Ancak bu özel kuruluşlar kamu hastanelerinden farklı olarak hastalardan fark ücret (muayene farkı) talep edebilecek.

SGK`DAN İSTENİYOR

1 Temmuz 2008`den önce özel sağlık kuruluşları hastalardan, verdikleri hizmetin SGK tarafından belirlenen ücreti kadar fark isteyebiliyorlardı. Ancak Bakanlar Kurulu özel hastanelerin isteyebilecekleri bu farkı yüzde 30 olarak sınırlandırdı.

Örneğin sağlık kuruluşlarınca hastalara yapılacak göz muayenesinin SGK tarafından 150 YTL olarak belirlendiğini varsayalım. Bu muayene ücretinin 30 YTL`sini SGK karşılıyor olsun. 15 Haziran`da özel hastaneye göz muayenesi için başvuran Selim Bey`den hastane, muayene ücretinin SGK tarafından karşılanmayan 120 YTL`sinin tamamını isteyebiliyordu. 1 Temmuz`da hastane tarafından istenebilecek fark ücret yüzde 30`la sınırlandırıldığından Selim Bey`in ödeyeceği maksimum tutar (150 x 0,30) 45 YTL olacaktır.

HALK UYANIK OLMALI

Fiyat farkı uygulamasında vatandaşlarımızın da dikkatli ve uyanık olmaları gerekiyor. Zira SGK ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yüzde 30 fiyat farkından daha fazla ücret talep etmeleri mümkün değildir. Diğer taraftan gazi aylığı ve şeref aylığı, nakdi tazminat ve aylık, harp malulü aylığı ile terörle mücadele kapsamında aylık alanlardan kamu hastanelerince özel veya vakıf hastanelerine sevk edilenlerden hiçbir surette fiyat farkı alınmayacaktır.

ACİL HALLERDE TÜM HASTANELER AÇIK

G Sağlık karnesi yerine çipli kart SS sistemi kapsamında sigortalılar kamu hastanelerine ilave olarak (üniversite hastaneleri dahil) SGK ile anlaşması olan tüm özel sağlık kuruluşlarına başvurabilecek. Acil hallerde ise SGK ile anlaşması olmayan özel kuruluşlara da başvurabilecek.

Örneğin, Özel "XXX Hastanesi"nin SGK ile sözleşmesi yok. 12 Haziran 200X tarihinde gece yarısı hastanenin aciline başvuran memur Cemil Bey`e hastanece gerekli müdahale ve yardımlar yapılacaktır. Cemil Bey için yapılan acil müdahale ve yardımların tamamı SGK`ya fatura edilecek ve SGK tarafından ödenecektir.


Sponsor Reklam


Cevaplayan: Nurdan Yılmaz - 28.10.2008 15:07:06
ben yeşil kartın sağladığı faydaları arıyorum

Cevaplayan: Funda Kabasakal - 31.10.2008 14:33:24
hiç bir sağlık güvencem yok hastalandığımda veya muayene olmak istediğimde ne yapmam gerekir

Cevaplayan: Funda Kabasakal - 31.10.2008 14:44:34
hiçbir sağlık güvencem yok.hastalandığımda veya muayene olmak istediğimde ne yapmalıyım .devlet karşılarmı

Cevaplayan: Funda Yazıcı - 6.11.2008 08:42:24
hsg çekimini ve follikülometri yi sıgorta karşılıyormu

Cevaplayan: Ercan Şekersoy - 16.11.2008 21:43:15
sskdan yararlanabilmem için 2007 ve2008 yıllarından 30günü doldursam yeterlimi

Cevaplayan: Kenan Dev - 20.11.2008 11:59:14
bir aylık sigorta pirimi ile hangi tarihte yararlanabilirim muayne olabilme için yeni yasaya göre

Cevaplayan: Tevfik Kaya - 1.12.2008 14:42:21
işveren ssk primlerini 2 ay yatırmazsa işçi sağlıktan yararlanamayacakmı

Cevaplayan: Ayşe Nur - 12.12.2008 05:12:19
bilmiyorum

Cevaplayan: Sevgi Kara - 16.12.2008 09:57:19
ssk tüp bebek uygulamasında ne kadar bir kısmını karşılıyor

Cevaplayan: Osman Karaot - 7.2.2009 17:45:13
Merhaba benim en son 4 ay sigortam ödendi 2008 nisanda işten ayrıldım 05-2009 da tekrar işe girdim sigortalı oldum ve halen çalışmaktayım yeni evlendim eşim sigortamdan yararlana bilirmi

Cevaplayan: Mehmet Yıldırım - 9.3.2009 22:06:18
2820 gun prımım var 1975 ten berı ssk var ssk eskı tarıhlı bende sağlıktan yararlanırmıyım

Cevaplayan: Tarık Demirbilek - 13.3.2009 18:15:25
25/11/2008 tarihinde prim ödemem sona erdi ne zamana kadar muayene olma hakkım vardır.lütfen cevap yazın.

Cevaplayan: İbrahim Çalı Alı - 25.3.2009 15:59:55
basamak sayısı 8gerçekleşme tarihi01.11.2001den2007 yekadar şuan ödeyemiyorum veödeyemedim sağlıktan eşimvekendim nasıl yararlanabiliriz .ve 4tane çocuğumuz var lütfen yardımcı olurmusunuz bulduğumişlerde serbest amele olarak çalışıyorum kiradayım 300tl veriyorum gelirim500 civarı eşim hasta yardımcı olursanız sevinirimhoşçakal

Cevaplayan: Figen Kanık - 2.4.2009 19:21:45
anlaşmalı özel hastanelerde bebek yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınırsa gss tarafından masrafların tamam karşılanıyormu?

Cevaplayan: Hüseyin Yeşilırmak - 4.4.2009 16:47:46
yeşilkartlı olupta ssk pirimi ödenebilirmi

Cevaplayan: İlhan Aktas - 13.5.2009 16:54:16
hastaneye gidip ucretli muyene olcaksın oda 15 lira muayene ucreti tabi ayrıeten tetkik isterlerse ona da ayrı ucret yatırıorsun kardesim..

Cevaplayan: Zeki İskender 05459125345 - 3.6.2009 16:46:22
KİZ COÇUKLARI 18 DEN YUKARI OLANLAR NIYE BABA NIN SAGLİGİNDAN FAYDALANMIYOR. HEMDE ÖĞRENCI .SAYGILARIMLA

Cevaplayan: Kadriye Çelik - 5.6.2009 21:54:08
eşimin sol gözünü aldılar ve protez taktırmamız gerekiyor yeşil kartlıyız hastaneye katılım payı olarak ne kadar para ödememiz gerekiyor teşekkürler

Cevaplayan: Ugur Altınkaya - 10.7.2009 05:47:04
MERHABA BEN 1998 MAYIS 21 DE İŞE BAŞLADIM 2008 TEMMUZ 31 İNDE 6 AY MAAŞ VE TAZMINATLARIMIZI ALAMADAN İSTİFA ETTIRILDIK 2009 MAYIS 31 İNDE SONUNCU YANİ SEKİZİNCİ İŞSİZLİK MAAŞIMI ALDIM TOPLAM GUN SAYIM 3675 PIRIMLERIM DE YUKSEKTEN ODENMIŞ BU GUN ITIBARI İLE EŞİMİN 5 YADA 6 SENE ÖNCESİNE DAYANAN HASTALIGI OLDUGUNU ÖGRENDIK BİR FILM CEKTIRDIM 300TL BENIM GUCUMDE YOK ÖDEMELER BAKIMINDAN SSK DAN YARARLANMASI İÇİN KISA SUREDE EŞİMİN NE YAPMAM GEREK Lİ LÜTFEN BANA CEVAP VE YOL GÖSTERİN ACELE OLSUN LUTFEN HASTALIGINI BILSEYDIK İŞSİZLİK SİGORTAMDAN BILE HERSEYINI HALLEDERDIM AMA HASTALIGINI TESADUFEN ÖGRENDIK VE DOKTORUN DEDIGI NEREDEYDIN BU ZAMANA KADAR DEMESİ

Cevaplayan: Levent Arslan - 16.7.2009 12:03:36
ssknın anlaşmalı olduğu çalıştığım iş yerinden gss ından yararlana bilmem için ne gerekli

Cevaplayan: Necdet Ogutcu - 23.8.2009 15:18:22
özel hastanelerde tahlillerin ne kadarı sağlık bakanlığı tarafından karşılanıyor bilio musunuz

Cevaplayan: Eren - 4.9.2009 12:18:45
yeşilkartlıyım ne zaman özel hastanelerden faydalanabileceğiz? artık devlet hastanelerinde hasta oldugumuz halde kuyruga girip 1 vezneden yüzlerce kişinin muayene fişi alıp işkence cekmesinden 1 doktora yüzlerce hasta düsmesinden canı yanmıs biri olarak yesil kartlılarında gün gelecek özel hastanelerden faydalanabileceğini büyük bir beklentiyle bekliyorum...

Cevaplayan: Necdet Burhan - 6.10.2009 18:15:15
Şuan işsizim.25 Hizmet yılımı doldurdum.SSK Sağlık Hizmetlerinden bir miktar ücret yatırarak yararlanıldığını duydum bunun için ne gibi işlemler yaptırmam gerekiyor ?

Cevaplayan: Recep Çınar - 12.10.2009 10:41:22
eş ve çocuklar sağluktan yararlanabilmesi için kaç SSK Primi ödenmesi Gerekir.

Cevaplayan: Necdet Burhan urhan - 15.11.2009 13:55:28
--------------------------------------------------------------------------------
Şuan işsizim.25 Hizmet yılımı doldurdum.SSK Sağlık Hizmetlerinden bir miktar ücret yatırarak yararlanıldığını duydum bunun için ne gibi işlemler yaptırmam gerekiyor ? Lütfen Cevap Yazın..

Cevaplayan: Nigar Polat - 21.12.2009 14:15:18
babaannem 65 maaşı alıyor babamı kaybettik onun ssk sındanda faydalanamıyor yeşilkarta müracaat ettik vermediler kronik astım hastası yani hiçbir sosyal güvencesi yok onu nasıl muayene ettirebiliriz şu anda ağır vaziyette hasta 83 yaşında


Cevaplayan: Ercan Tutar - 25.12.2009 18:46:17
25 08 2009 ssk kesildi salıktan yaralanabilirmiyi

Cevaplayan: Yaşar Özder - 29.12.2009 18:32:54
30gün yeterlimi bakılabilmek için bide anne baba için kaç ay gerekir

Cevaplayan: Nagihan Aydın - 18.1.2010 14:18:53
işverenin sigorta primini yatırmaması çalışanı etkilemez

Cevaplayan: İsrafil Atasay - 7.4.2010 11:43:05
toplam 130 gün primim var 1.ayın 29unda işten ayrıldım ne zamana kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilirim

Cevaplayan: Mashar Vardar - 14.7.2010 15:29:30
ssk. lıişimden tazminat alarak ayrıldım.10 ayişkurdanyararlandım bu süreddebitti işgünüm tamam yaş durumundan 3.yılbeklerken sağlıktan nasıl yararlanabilirim.

Cevaplayan: Gültekin Altundal - 31.7.2010 11:30:11
işe yeni başlamış biri 30gün pirimi var saglık hizmetinden hemen yararlana bilirmi hangi hastanelerden yararlana bilir.ve yararlanmak için bir işlem yapması gerekiyormu.teşekkürler..

Cevaplayan: Müslüm Birecikli - 25.9.2010 09:49:44
yüzde 60 sakatlık raporum var sakatlık maaşı bağlandı ancak bu arada bir şirkete özürlü primi ödeyerk çalışsam sakatlık maaşım kesilirmi 2022 s.k. tabi maaş aliyorum

Cevaplayan: Yusuf Altuntaş - 26.11.2010 09:21:13
sgk lıyım eşimi muayene ettirmem için neler yapmam gerekiyor

Sayın Yusuf Altundaş
Siz işe girdikten 30 gün sonra siz ve eşiniz sağlık hizmetlerinden yararlanır.SGK na uğrayarak aktivasyon yaptırabilirsiniz.Yeni evli iseniz evlenme cüzdanınızla birlikte gitmelisiniz.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Deniz Güney - 28.11.2010 14:28:55
sgk prim gün sayım dolu,EN SON İSTEĞE BAĞLI AYLIK PRİMLERİMİ YATIRIP DİLEKÇE İLE KAPANIŞI YAPTIM.YAŞIMI BEKLİYORUM.SENE OLARAK 10 SENE BEKLEYECEĞİM.BU SÜRE ZARFINDA SAĞLIKTAN NASIL YARARLANACAĞIM

Sayın Deniz Güney
Yaşını bekliyenler için sağlık hizmetleri sunulması için yoğun bir çalışma var.Sanırım kısa sürede sonuçlanır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aynur Değirmenci - 16.12.2010 02:15:02
annem üzerine ait hiç mal varlılığı gelir vs.yok sağlık tan faydalanması için şartlar ve gerkenler nelerdir cevabınızı bekliyorum teşekkürler

Siz sigortalı iseniz anneniz sizin üzerinden sağlık hizmeti alır.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İdirs Tırpancı - 19.1.2011 03:31:28
genel sağlık sigortası senide kapsıyor acil gittiğin zaman dahi kimlikle üçretsiz muayne olabiliyorsun

Cevaplayan: Mustafa Yurtsev - 27.2.2011 22:06:19
11 01 2011 de ssk işe başladım aylem nezaman sağlıkta yaralanır

İşe girdikten 30 gün sonra


Cevaplayan: Mustafa Yurtsev - 27.2.2011 22:35:39
11 01 2011 işe girdim ama eşim 21 02 2011 de açil hastaneye gitti muhne olamadı ilac alamadık

SGK na uğrayarak aktivasyon yaptırınız.Sistemde görünmemiştit

Cevaplayan: Trainer - 4.3.2011 21:53:28
Sigortam başladıktan kaç ay sonra muayene olabilirim ve tedavi masraflarım karşılanır? Teşekkürler...

30 gün sonra

Cevaplayan: Kidd - 10.3.2011 21:32:41
2 ay oncesıne kadar 7ay çalıştım ve sigortam yatırıldı.fakat öğrenci olduğumdan dolayı işten ayrıldım.sağlık sigortasından nekadar süre ile yararlanabilirim? ayrıca kendim sadece sağlık hizmetinden yaralanmak için nekadar prim yatırmam gerekli ve nereye başvurmam gerekir? yardımcı olursanız sevinirim.

Cevaplayan: Hatice Karagöz - 30.3.2011 16:38:39
oğlum askerden geldi işsiz sağlıktan yararlanmak için ne yapmamız lazım ameliyat olması gerekiyo

GSS mürcat etmesi gerekir.Gelir tesbiti için Kaymakamlığa müracat

Cevaplayan: Ali Kısa - 14.4.2011 23:33:48
benim 15 gun sigortam yatti ve isten cıktım ben ssk dan yayarlana bilirmiyim

Malesef yararlanamazsınız.

Cevaplayan: Fatih Eker - 15.4.2011 20:58:12
15 ekim 2010 sigortam başlatıldı ancak hiç ödenmemiş yinede muayene olabilirmiyim

Sağlık hizmeti alamazsınız.Sanırın isteğe bağlı sigortalılıktan bahsediyorsunuz.

Cevaplayan: Fatma - 12.5.2011 14:57:04
babamın üzerine sadece araba anneminde bir evi var fakat hiç bir sağlık güvenceleri yok yeşil kart alabilirlermi

Cevaplayan: Serdar Çamur - 13.5.2011 17:04:07
10 mayıs 2011 tarihine kadar 3ay 17gün isteğe bağlı sigortam vardı.10 mayıs 2011 tarıhinde ssk `ya geçtim.10 gün sonra yeni doğacak çocuğumun küvez bakımını sigortam karşılarmı. karşılamazsa ne yapmalıyım....

Cevaplayan: Sebahattin Sancak - 15.6.2011 18:31:23
ben kendi evimdeki inşaat işi ile uğraşırken sol el bileğimi makineye kaptırdım.plastik cerrah tarafından ameliyat oldum.devlet hastanesi bana 1200 ödeme çıkardı.hiçbir güvencem yok.3ayda kolumu kullanamayacağım.hastaneye de acil vaka olarak gittim.ssk sı olmayanlar ve acilden giriş yapanlar bu ücreti ödemeyecekler diyorlar ama hastene söke smke alırız diolar ne yapmalıyım

Cevaplayan: Hasan Kocdemir - 24.7.2011 14:31:11
babam emekli oldu we vefaat eddi simdi kardesim askere gidecek acaba bu babamin ayligindan faydalana bilirmi bi bilgisi olan varmi arkadaslar yardinci olursaniz cok sevinirim kardesimin bu ayligi almaya gercekden ihtiyaci var askerde yartimlariniz icin simdiden cok tesekkur ederim

18 yaşına tamamladığından yetim aylığı alamaz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yasemin Arslan - 21.9.2011 15:43:55
ben eşimden ayrldım ve emekli sandığı emeklisi olarak vefat eden babamdan dul maaşı alıyorum sağlık hizmetinden faydalanıyorum.6 yaşında bir kızım var,babası işsiz ve bağkura borçlu bankalara borçlu,bana sgk dan yazı geldi kızınızın sgk dan faydalanması için sizi de genel sağlık sigortalısı yapıcaz ayda 200 tl ödiceksiniz diye,görüştüm bu miktar yüksek ödeyemem ve ben zaten emekli sandığından yararlanıyorum bu hakkımı nasıl elimden alırsınız dedim,kızınızn 18 yaş altı sgk lı olabilmesi içi dediler,babası yeşilkarta başvurmuş,onay alamamış eski bağkur borcundan.ben mecburmuyum devletin bana hak olarak verdiği babamın emekli sandığından vazgeçipde genel sağlık sigortalısı olmaya.sadece çocuğu güvence altına alacak cüzi bir ödeme şekli yok mu? bir yol gösterirmisiniz?

Cevaplayan: Mustafa Aydın - 2.10.2011 14:54:28
eşim meb`nda ayda 15 gün sigortalı olarak çalışıyor. aile bireyleri olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilir miyiz?

Cevaplayan: Oğuzcan Bingöl - 23.11.2011 22:00:21
askere gıtmeden once az bır mıktar prım odemem vardı askerden geldım ve yaklasık 2.5 aydır çalışıyorum fakat muayne olmak için gıttıgımde bana sıgortalı olmadıgım söylendı.İşyerım guvenılır bır fırma; gıdıp kendımmı bunu açtırmalıyım sgk`dan yoksa ıs yerım yaparmı ıyı gunler.

Sayın Oğuzcan Bingöl

Hizmet kontrolüne giriniz.Bunu izlersiniz.


1.Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Buradan görebilirsiniz son bir yıllık hizmeti)

2.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşları hesaplanır)

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Emekli maaşınızı ve kesintilerini de görebilirsiniz.Maaş aktarmasını da yapabilirsiniz.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: İdris Demir - 28.12.2011 16:41:21
sıgortamı nasıl aktıf hale getırebilirim lutfen yardımcı olurmusunuzCevaplayan: Kaya Doğan - 7.1.2012 23:03:29
2022 ye tabiyim ozel hastenelerde faydalana bilirmiyim

Cevaplayan: Zerrin Durkut - 20.1.2012 22:37:41
1992 de ssk başlatıldı 74 doğumluyum top.3120 gün ssk ve bağ kur 5sene 2ay 20gün var ,(benim bir çocuğum var) ne zaman emekli olurum ve toplam gün sayım kaç olmalı?


Cevaplayan: Hayati Aksoy - 28.2.2012 12:49:13
2022 maaş ayda alamazmıyız 3 ayda aldığım 660 tl zaten ayda 150 tl kira veriyorum 2022 maaşlarına bir düzenleme yapılacakmı yada sosyal yardım tarafından gss den sonra aylık belli bir miktar yardım yapılacakmı.

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşlerinizi Buraya Yazın
Adınız Soyadınız

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşleriniz

Resimdeki kodu kutuya yazın