STAJ SİGORTASI MAĞDURLARI


Sponsor ReklamlarSTAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ OLARAK SAYILSIN 

Bir çok kardeşimiz staj ve çıraklık sigortasının emekli başlangıcı sayıldığını biliyor emekli hesabını buna göre yapıyordu.Olayın yeni farkına varanlar hayal kırıklığı yaşamakta küskünler ordusu oluşturmaktadırlar. Çıraklık ve stejerlik eğitimlerinde %13.5 oranında iş kazası ve meslek hastalığı pirimi ödenir.%20 lik yaşlılık,malüllük ve ölüm pirimleri ödenmiyor.Benim yöneticilere önerim:Ödenmemiş olan bu %20 lik pirimin güncelleştirerek isteyenlerden tahsil edilmesidir Bu sayede hem kuruma gelir sağlanmış olur hem de mağduriyetler önlenmiş olur. Bu konuyu çözüm üretenler de milyonlarca kişinin gönlünü almış olur. Arkadaşlarımız Doğum borçlanması var,Askerlik Borçlanması var,Usta öğreticilere borçlanma hakkı var.Avukatlara da staj borçlanması hakkı getirildi.Neden bize bu hak verilmiyor diye feryat ediyorlar.Bu feryada kulak verelim.


MAAŞTAN  FERAGAT ETME  DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

sayılı Kanuna göre . . . . . . . . . . . . . . . Sicil numaralı dosyadan almakta olduğum aylıktan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dolayı feragat ediyorum. 
Gereğinin yapılarak sonucundan tarafıma bilgi verilmesini, arz ederim. . . ./ . . . ./ 20. . 

T.C. Kimlik No: 
Adı Soyadı : 
(İmza – Mühür) 

ADRES : Kimlik fotokopisi Yazar : YAŞAR GÖNENÇ