Emeklilik


Sponsor Reklamlar15 YIL 3600 GÜN KURALI
 Kıdem tazminatının alınabilmesi için işten ayrılma dilekçesinde, işten ayrılma nedeninin yaş dışında diğer emeklilik şartlarının yerine getirilmesi ve yaşın beklenecek olması şeklinde belirtilmesi gerekmektedir ve işten çıkış işlemi bu maddeye istinaden gerçekleşmelidir. Ayrıca bağlı olunan Sosyal Güvenlik Müdürlüğünden alınacak kıdem tazminatına hak kazanmıştır ibareli bir yazının işverene ibrazı gerekmektedir.

Ölüm Aylığı bağlanması için Başvuru:
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için, çalışırken vefat eden sigortalının hak sahiplerinin, kişinin en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu sigorta /sigorta il müdürlüğüne, Kurumdan aylık almakta iken vefat eden emeklilerin hak sahiplerinin ise Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığına Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile başvurmaları gerekir.(Ölüm Aylığı bağlanması için Başvuru: Sosyal Sigortalar Genel MüdürlüğüSigortalı Emeklilik İşlemleri Daire BaşkanlığıAdres Mithatpaşa Cad. No: 7  Sıhhiye/ANKARA

SGK BAŞKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİGORTALI EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

NECATİBEY CAD. NO:37 KIZILAY / ANKARA


Sigorta Hizmet Dökümünüzde görülen;
İŞYERİ NO: Hangi işyerinde çalıştığınızı,
İL/ŞUBE: İşyerinizin hangi ilin hangi ilçesinde olduğunu,
DÖNEM/AY: Priminizin hangi yılın hangi ayına ait olduğunu,
BELGE KODU: Çalışma şeklinizi,
- 1: Tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı,
- 2: Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışmayı,
- 3: Yıpranmalı çalışmayı ifade eder.
Bu rakamlardan sonra gelen harfler;
- A: Asıl belge,
- E: Ek belge,
- I: Belge iptali, anlamındadır.
İŞE GİRİŞ TARİHİ: O işe hangi tarihte başladığınızı,
GÜN SAYISI: İlgili dönem içerisinde adınıza kaç gün prim yatırıldığını,
KAZANÇ: İlgili dönem içerisinde adınıza kaç lira prim bildirildiğini,
İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ: O işyerinden hangi tarihte ayrıldığınızı gösterir.90 gün ücretsiz

SSK`lı, Bağ-Kur`lu ve memurlar zorunlu sigorta kapsamından çıkarlarsa, çıkış tarihlerinden sonra 10 gün daha GSS kapsamında sağlık hizmetleri alabilecekler. Eğer son bir yılda 90 gün prim ödemesi varsa bu kez 10 gün değil 90 gün daha ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
a-) Gelir Vergisi Kanunu yönünden, şirketinin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya il Defterdarlığına,

b-) İş Kanunu yönünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve/veya şirketinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine dilekçe vererek yapabilir. Şikayet dilekçesini posta aracılığıyla gönderebilir veya elden verebilir. Kanaatimce elektronik posta (e-mail) yoluyla da göndermesinde bir sakınca yoktur.

c-) İşçi şikayetini ayrıca çalışma yaşamından doğan tüm şikayetler için olduğu gibi (sigortasız çalışma, asgari ücretin altında çalışma, fazla çalışma, izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırılması vb.) Alo 150 hattından veya www.basbakanlik.gov.tr adresinden yapabilir.


Yazar : YAŞAR GÖNENÇ