YETİM AYLIĞI


Sponsor Reklamlar


5510 sayılı kanununu 34.Maddesi :Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı verilir.
Emekli Sandığı iştirakçisi veya emeklisi olmayan kız çocuğu, Emekli Sandığına tabi ana veya babasından yetim aylığı alabiliyor. Sigortalılık statüleri farklı olması halinde hem eşten hem babadan aylık alınabiliyor. Ancak SSK veya Bağ-Kur’lunun kız çocuğuna, çalışması veya emekli olması halinde yetim aylığı ödenmiyor. Bu çarpıklık, eski sosyal güvenlik kanunlarından kaynaklanıyor. Her ne kadar sosyal güvenlik kurumları ve sosyal güvenlik kanunları birleşmiş olsa da eski sigortalılar ve hak sahipleri açısından eski kanun hükümleri uygulanıyor. Yasada açık olmamakla birlikte, kendi emekli aylığınızdan vazgeçip, babanızdan yetim aylığı alıp alamayacağınızı SGK’ya sorabilirsiniz.
 
Sezgin Özcan - SÖZCÜ

İŞ KAZALARINDA ÖLÜM .. İKİ MAAŞ GETİRİR

5510 sayılı Reform Yasası ölüm olayını iki sigorta kolunda düzenlemiştir.
Ölüm hâlinde hem iş kazası meslek hastalığı sigortası hem de ölüm sigortası
kapsamında yardım yapılıyor. 
Sigortalı iş kazası nedeniyle ölmüş ise aile bireyleri olan eş, çocuk, anne-babaya iş kazası sigortasından gelir adıyla bir maaş hesaplanıyor. 

HER İKİSİNİ DE ALABİLİR
* Kocası ölen bir kadın eğer emekli ise hem kendi emekli maaşını hem de kocasından kalanı maaşı alabiliyor. Yani çift maaş alır.
* Dul kadın çalışabilir. Hem kocasından hem de sigortalı olarak çalıştığı yerden maaş alır ve şartlar oluşursa emekli de olur.
* Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen annebabasından aylık alıyor.
* Kız çocuk çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor.
* Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor.
* Çalışmayan bekâr kız çocuğunun da çift maaş alma imkânı var. 1 Ekim 2008'den itibaren, yetim kız çocuğu ölen anne ve babasından iki maaş alabilir. Yüksek olanın tamamı, diğerinin ise yarısını alıyor. Evlenince maaşı kesiliyor.
* 1 Ekim 2008'de 5510 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) farklı olmak şartıyla, eşten ve babadan aylık veriliyordu. 1 Ekim 2008'den sonra çift maaş kalktı.
Ayrıca sigortalının en az 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 günü varsa bir de ölüm aylığı hesaplanıyor. 
Hesaplanan bu iki ödeme mukayese edilerek yüksek olan tam düşük olan yarım ödeniyor.

ÖNEMLİ NOT : 01/10/2008 sonrası ölenler ise 900 yada 1800 gününü doldurabilme adına hiçbir borçlanma hakları bulunmuyor.10 günü dahi eksik olsa bunu Askerlik Borçlanması yaparak dolduramıyor.
Bu durumda muhtaç , kimsesiz binlerce Dul / Yetim bulunmaktadır.
Yeni Hükümete aday partiler umarım bu Haksızlığa çözüm bulur.

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Sosyal Güvenlik Uzmanı

BU ŞARTLAR SİZE UYUYORSA ÇİFT MAAŞ ALABİLİRSİNİZ

SİGORTALILARIN EKİM 2008 ÖNCESİ VEFATI HALİNDE

Eş Bağ-Kur’lu, anne-baba SSK’lı ise çift maaş bağlanır.

Eş SSK’lı, anne-baba Bağ-Kur’lu ise çift maaş bağlanır.

Eş Emekli Sandığı üyesi, anne-baba SSK’lıysa çift maaş bağlanır.

Eş Emekli Sandığı üyesi, anne-baba Bağ-Kur’luyse çift maaş bağlanır.

Eş SSK’lı, anne-baba Emekli Sandığı üyesiyle çift maaş bağlanır.

Eş Bağ-Kur’lu, anne-baba Emekli Sandığı üyesiyle çift maaş bağlanır.

SİGORTALILARIN EKİM 2008’DEN SONRASI VEFATI HALİNDE

Eş Emekli Sandığı üyesi, anne-baba SSK’lı ise çift maaş bağlanır.

Eş Emekli Sandığı üyesi ve Ekim 2008 önce, SSK’lı anne-baba sonrasında vefat etmişse çift maaş bağlanır.

Eş Emekli Sandığı üyesi, anne-baba Bağ-Kur’lu ise çift maaş bağlanır.

Eş SSK’lı, anne-baba Emekli Sandığı üyesi ise çift maaş bağlanır.

Anne-baba Emekli Sandığı üyesiyse ve SSK’lı eş Ekim 2008 önce vefat etmişse çift maaş bağlanır.

Eş Bağ-Kur’lu, anne-baba Emekli Sandığı üyesi ise çift maaş bağlanır.Bağlı olduğunuz ziraat odasına başvurarak kaydınızı sildirmeniz yeterlidir. Ziraat Odası kaydınızın silinmesini takiben 10 gün içerisinde SGK Müdürlüğüne bildirimde bulunacaktır. Ancak silinme tarihiniz sizin odaya terk için başvurduğunuz tarih olacaktır. Elden ayrıca evrak götürmeniz gerekmez, zira ziraat odası 3 nüsha olarak düzenlediği işten ayrılış bildirgesinin birini size verecek, diğerini kuruma gönderecek teki ise odada kalacaktır

Görünmeyen SGK Primi İçin Ne Yapılmalı?

Çalışanlar, SGK primlerinin sistem üzerinde görünmediğini fark ettiklerinde ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. İşte eksik görünen primlerle ilgili detaylar…

Çalışanlar işveren tarafından SGK’ya bildirilen primlerini takip edebilirler. Bunun için ise en pratik yol e-devlet uygulaması. Buradan eksik prim günü olup olmadığını kontrol edebilen çalışanlar, sistemdeki bilgilerde uyuşmazlık gördüklerinde ne yapmaları gerektiğini merak ediyor.

EKSİK GÖRÜNEN GÜNLER İÇİN NE YAPILMALI?

Görünmeyen SGK primi olduğunu fark edenler, bulundukları yerdeki sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğüne yazılıolarak başvurarak, primin neden görünmediğini sorabilirler. Bu konuda eğer varsa geçmiş dönem bordroları da oldukça işe yarayacaktır. Özellikle bilgisayar ile veri girişinin henüz yaygınlaşmadığı dönemde sıklıkla rastlanan bu tip hatalar için iş yerinden o döneme ait belgeleri alarak yazılı müracaat yapmak ve konunun takipçisi olmak gerekir. Eğer bu bir hata değilse ve işveren tarafından kasti olarak yapılmışsa İş Mahkemelerine dava açılabilir. Eğer şahit bulma imkanı varsa bu da kişiye oldukça yardımcı olacaktır.

1 Ekim 2008'de 5510 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) farklı olmak şartıyla, hem kocadan hem babadan aylık veriliyordu. Ancak 

1 Ekim 2008'den sonra hem babadan hem kocadan çift maaş kalktı.

ÜÇ MAAŞ DA ALABİLİRSİNİZ

BAZI dul ve yetimlerin üç maaş alma hakkı da bulunuyor. Örneğin, işçi olarak çalışan bir kadın, emekli olup SSK’dan kendisi emekli aylığı alırken; aynı zamanda vefat etmiş eşi Bağ-Kur’lu ise eşinden dolayı dul maaşı alabileceği gibi Emekli Sandığına bağlı anne-babasından da yetim aylığı bağlanabiliyor. Böylece üç maaş alma hakkı doğuyor.

BU ŞARTLAR SİZE UYUYORSA ÇİFT MAAŞ ALABİLİRSİNİZ

SİGORTALILARIN EKİM 2008 ÖNCESİ VEFATI HALİNDE

Eş Bağ-Kur’lu, anne-baba SSK’lı ise çift maaş bağlanır.

Eş SSK’lı, anne-baba Bağ-Kur’lu ise çift maaş bağlanır.

Eş Emekli Sandığı üyesi, anne-baba SSK’lıysa çift maaş bağlanır.

Eş Emekli Sandığı üyesi, anne-baba Bağ-Kur’luyse çift maaş bağlanır.

Eş SSK’lı, anne-baba Emekli Sandığı üyesiyle çift maaş bağlanır.

Eş Bağ-Kur’lu, anne-baba Emekli Sandığı üyesiyle çift maaş bağlanır.

SİGORTALILARIN EKİM 2008’DEN SONRASI VEFATI HALİNDE

Eş Emekli Sandığı üyesi, anne-baba SSK’lı ise çift maaş bağlanır.

Eş Emekli Sandığı üyesi ve Ekim 2008 önce, SSK’lı anne-baba sonrasında vefat etmişse çift maaş bağlanır.

Eş Emekli Sandığı üyesi, anne-baba Bağ-Kur’lu ise çift maaş bağlanır.

Eş SSK’lı, anne-baba Emekli Sandığı üyesi ise çift maaş bağlanır.

Anne-baba Emekli Sandığı üyesiyse ve SSK’lı eş Ekim 2008 önce vefat etmişse çift maaş bağlanır.

Eş Bağ-Kur’lu, anne-baba Emekli Sandığı üyesi ise çift maaş bağlanır.


DUL VE YETİM AYLIĞI
1.SGK ından birinden emekli aylığı alan dul kadın babasından dolayı SSK ve Bağ-kur dan yetim aylığı alamaz.
2.SSK ve Bağ-kur dan emekli aylığı alan dul kadın babasından dolayı Emekli sandığından yetim aylığı alır.
3.Emekli sandığından emekli aylığı alan dul kadın Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alamaz.
4.Eşlerden birinin vefatı halinde hayatta kalan eşe dul aylığı bağlanır. Eş kendi emekli aylığını ile eşinden dolayı dul aylığını birlikte alabilir.Ancak, sağ kalan ve ölüm aylığı alacak olan eşin çalışması veya kendi emekliliğinden dolayı emekli aylığı alması durumunda eşinden olan ölüm aylığının yüzde 50'si bağlanır. 
YAŞAR GÖNENÇYazar : YAŞAR GÖNENÇ