MALÜL ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANMASI


Sponsor Reklamlar


Malul Çocuklar: Çalışamayacak durumda malül bulunan çocuklara aylık bağlanması, bunların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almaması şartına bağlıdır.


MALÜL EMEKLİLİK İÇİN SAYILAN HALLER
Eski yönetmeliğe göre sadece böbrek ve karaciğer nakli olan hastalar malul sayılıyorken, kalp, akciğer ve barsak nakli olan hastalara da maluliyet hakkı getirildi.
- Kronik böbrek hastalığı olan vatandaşlar diyalize girmeden de doktor raporuyla maluliyet hakkı kazanabilecek.
- Downsendromu, otizm gibi hastalıklar da listeye eklendi.
- Eski yönetmelikte maluliyet şartlarıyla ilgili olarak çok farklı hastalık gruplarını içeren, somut olmayan kriterler, yeni yönetmelikte birçok hastalık için ayrıştırıldı, kriterler somut hale getirildi.
- 1 yıllık kontrol muayeneleri kaldırıldı. Sadece Yönetmelik 15’inci maddede belirtilen durumlarda kontrol muayenesi yapılacak.
- Kemik iliği nakli hastalarına da maluliyet hakkı getirildi. Ancak kemik iliği nakillerinde 1 yıllık kontrol muayeneleri devam edecek.
- Birkaç istisna dışındaki tüm kanser hastalarına 18 ay, lösemi hastalarına 24 ay, bulaşıcılığı yüksek veya tedaviye dirençli olan hastalıklar için 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirildi.
- Yatalak, bakıma muhtaç kişiler yeni düzenleme ile malul sayılabilecek
Lütfi Köksal


Yazar : YAŞAR GÖNENÇ