PİRİM İADESİ


Sponsor Reklamlar


SSK TOPTAN ÖDEME ŞARTLARI
-Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan.
- Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulunan sigortalıya,
-50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıya, Kendisinin ve işverenlerinin ödediği, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir.
BAĞKUR TOPTAN ÖDEME ŞARTLARI
-Bağkur Kapsamında sigortalı olmasını gerektiren faaliyetini sonlandırması
-Yaşlılık aylığına hak kazanamaması
-Kadın 60, Erkek 62 yaşını doldurmuş olması

CENAZE ÖDENEĞİ

SSK’da Cenaze yardım ödeneği, emekli ile adına en az 360 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş olan sigortalının vefat halinde, eşine, eşi yoksa çocuklarına, çocukları da yoksa ana ve babasına, ana ve babasında yoksa kardeşlerine ödenir.  Bu kişilerin olmaması ve cenazenin gerçek ve tüzel kişiler tarafından kaldırılması halinde, tarifede belirlenen cenaze yardımı ödeneği tutarını aşmamak üzere, belgelere dayanan masraflar; masrafı yapan gerçek veya kişilere ödenir. SSK’da dul veya yetim aylığı alanın vefatı halinde, cenaze yardım ödeneği ödenmez.  

Emekli Sandığında ise durum biraz  faklı. Memur emeklisinin vefatı halinde; cenaze yardım ödeneği eşe, eş yoksa çocuklarına, çalışan memurun vefatı halinde eşine, yoksa çocuklarına veya çalışan memurun eşi veya çocuklarının vefatı halinde, çalışan memura cenaze yardım ödeneği ödenir. Ancak Emekli Sandığından Dul veya Yetim aylığı alanın vefatı halinde,  hak sahiplerine cenaze yardım ödeneği ödenmezYazar : YAŞAR GÖNENÇ