Yedek Subaylık


Sponsor ReklamlarSGK şimdi de sigortalılar hakkında yersiz olarak hizmet bildirme ve birleştirme yapılmaması açısından Tescil ve Hizmet Dökümü Programında “sahte işyeri”, “kontrollü işyeri” ve “şüpheli işyeri”nden bildirilen hizmetlere farklı renk (turuncu renk) vererek  zamanında denetleyemediği işyerlerini denetime almaya başladı….

YEDEK SUBAYLIK
Askerlik erkeklerde erken emekliliğe yol açıyor. Ancak üniversite mezunu yedek subaylar için ayrıca fiili hizmet zammı da devreye giriyor. Hesaplama yaparken dikkat etmek gerekiyor

Erkekler açısından emeklilik hesabında askerlik süreleri çok önem kazanıyor. Özellikle sigortadan önce askerlik yapanlar bu süreleri borçlandıklarında en az 1 yıl erken emekli olabiliyor ve maaş alıyor. Tabi askerliği sadece er olarak değil yedek subay rütbesiyle yapanlar da bulunuyor. Bu arkadaşlarımız için de iki farklı hesaplama bulunuyor.
Son günlerde özellikle yedek subay olarak askerlik yapan okurlarımızdan sorular yağmaya başladı.
Emeklilik hesaplarının nasıl yapılacağını merak ediyorlar.
Genel kuralları buradan anlatmaya çalışacağım. Daha sonra gelen soruları cevaplayalım.
Asteğmen olarak askerliğini yapan kişilerde iki ayrı durum söz konusu. Öncelikle yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyorlar. Bu da genellikle 3 aylık bir süre oluyor.
Asteğmen olarak görev yaptıkları süreler de emekliliği öne çekiyor. Adaylar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı'na tabi oluyor.
Yedek subaylıktan önce SSK'lı olanların işe giriş tarihleri asteğmenlik süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor.
Önce yedek subay olup sonra SSK'lı olunmuşsa 4C'li oldukları tarih yedek subaylık süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülerek işe başlangıç sayılıyor. Yani burada 3 aylık Fiili Hizmet Zammı Süresi uygulanıyor. Primler de toplam prime ekleniyor.
Şimdi bu kurallar çerçevesinde okurlarımızın sorularından iki tanesini cevaplamaya çalışalım.

BORÇLANMA DEĞİL YIPRANMA

14.03.1972 doğumluyum.
SSK işe giriş tarihim 20.12.1989. Daha sonra 15.04.1999 ve 15.04.2000 tarihleri arasında yedek subay olarak görev yaptım.
Yedek subay öğrencilik dönemini borçlanırsam 51 yaşa mı yoksa 52 yaşa mı tabi olacağım. Özer BAYRAKLI

SSK girişinize göre 25 yıl 52 yaş ve 5525 gün şartlarına tabisiniz. Askerliğin size sağlayacağı avantajları da değerlendirelim.
Yedek subay okulunda geçen süreyi borçlanırsanız işe giriş tarihinizi 23.11 1989 öncesine çekemezsiniz. Çünkü askerliğinizi sigortadan sonra yaptığınız görülüyor. Ancak asteğmenlikten kazandığınız yıpranma süresi (Fiili Hizmet Zammı Süresi) olduğu için zaten buna gerek yok. Yıpranma ile 3 ay başlangıcınız geriye gidecek ve 51 yaşında 1 yıl önce emekli olacaksınız.

1 YIL KAZANACAKSINIZ

Doğum tarihim.
22.06.1976. Sigorta başlangıcım 01.08.1994.
Yedek subaylık başlangıcı 15.04.2000. Terhis 15.04.2001. 2001 yılından itibaren özel sektörde çalışmaktayım.
Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim.
Sigorta başlangıcım 3 ay geriye gider mi? Metin SAKAR

İşe giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 25 yıl 55 yaş ve 5750 gün prim şeklinde.
Asteğmenliğin size avantajlarına bakalım. Askerlik sigortadan sonra olduğu için yedek subay okulundaki süreyi borçlanmak yaşı geri çekmiyor. Asteğmenlikteki fiili hizmet zammıyla kazanacağınız 3 ay başlangıç tarihinizi 01.05.1994 yapacak.
Böylece emeklilik yaşınız 54 priminiz ise 5675 olacak.
Bu şekilde 1 yıl erken emekli olacaksınız.SSK Etkisi:(01.10.2008 tarihinden önce yapılan yedek subaylık görevlerinden dolayı 1 yıla 90 gün ilave verilir ve bu süre kadar da ilk işe başlama tarihi geri çekilir. Ancak bunun için de kesinlikle "kışlada silah altında" bu görevin yapılması gerekmektedir.)
4/a kapsamından emekli olacaklar açısından; ilk defa sigortalı olunan tarih yedek subaylıktan önce ise bu tarih yedek subaylık süresinin dörtte biri oranında geriye götürülür. 
Kişi önce yedek subay olmuş sonra sigortalı olmuşsa bu kez teğmenliğe nasbedilmeleri nedeniyle emekli sandığı ile ilişkilendirildikleri tarih yedek subaylık süresinin dörtte biri oranında geriye götürülür. Sonucunda sigortalının hem işe giriş tarihi geriye gitmiş hem de prim ödeme gün sayısı artmış olur.


Bağ-Kur Etkisi:
4/b (Bağ-Kur) kapsamından emekli olacak olan ve yedek subaylık yapan sigortalılar da fiili hizmet süresi zammından yararlanır. Bunların prim ödeme gün sayıları yedek subaylık ve fiili hizmet süresi zammı kadar artmış olur. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve askerliğini yedek subay olarak yapmış olanlar fiili hizmet süresi zammı nedeniyle daha önce emekli olabilirler


1/10/2008 sonrası İlk Defa 4-1(c) kapsamında Kamuda çalışan, Polis,Asker,MİT statüsünde olmayan devlet memurları için yedeksubaylıkda kazanılan fiili hizmet zammı sadece süreye eklenirken,erken emekli olma adına yaş indiriminden faydalanamayacaktır.
4-1(a) ve 4-1(b) çalışsa sadece hizmet süresine eklenecektir.Şevket Tezel
Ana-Babası SSK’lı veya Bağ-Kur’lu ise, üç şart ile yetim aylığı sahibi olabilir, bunlar;

1-Evli olmamak,

2-Çalışmamak (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı)

3-Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık sahibi olmamak yani emekli olmamak.

Ana-Babası eski adıyla T.C. Emekli Sandığı yani 5434 sayılı Kanuna tabi ise iki şart ile yetim aylığı alabilirler;

1-Evli olmamak,

2-Memur olmamak veya memur emeklisi olmamak.

SGK’ya başvurup, aylık olarak asgari ücretin yüzde 3’ü kadar (bugün için 61 TL) genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık yardımı alabilirsiniz. İsterseniz bir ay içinde gelir testi için başvurup, gelir testi sonucuna göre aile içindeki aylık gelirin tutarı asgari ücretin üçte birinden az olursa prim ödemeksizin sağlık yardımı alırsınız.Yazar : YAŞAR GÖNENÇ