KIZ ÇOCUKLAR


Sponsor Reklamlar


Kız çocuklar;
a) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 10 yıldan fazla olması durumunda evli olmaması halinde, ayrıca devlet memuru olmadığı süre içerisinde yetim aylığını alabilecekleri anlaşılmaktadır. Ancak evli olan veya devlet memuru olan kız çocuklara yetim aylığı bağlanmamakta, bağlanan aylık var ise kesilmektedir.
b) Vefat eden babası veya annesinin hizmet süresi 5 ila 10 yıl arası ise, yine evli olmama ve devlet memuru olarak çalışmaması durumunda yetim aylığı alabilmektedirler. Ancak bu aylıklar, 18 yaşına kadar şartsız, ortaöğrenim görenlerde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 yaşına kadar muhtaç olmaları kaydıyla ödenmekte, bu yaşların dolum tarihi itibariyle kesilmektedir.


ÖLENİN EMEKLİ MAAŞINI ÇEKİLMESİ

Peşin ödeme olduğundan aylık çekilmez

SGK tarafından yapılan emekli aylığı ödemelerinde dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi bu ödemelerin peşin olarak yapılması. Yani nisan ayında hesabınıza yatan emekli aylığı aslında mayıs ayının hak edilen tutarı.

Bununla birlikte SGK’dan alınan emekli aylıklarında bir aylık (30 günlük) emekli aylığı ifadesi, her ayın 1’i ila 30’u arasındaki zaman dilimini ifade etmiyor. Emekli aylıklarında bir aylık dönem; emekli kişinin bankadan çektiği maaşının tarihi ile bu tarihten bir ay sonraki aylığı çekeceği tarih arasında kalan devreyi ifade ediyor.

Eğer aylık alan kişinin aylıktan çıkmasını gerektiren ölüm tarihi aylık alma tarihinden önce ise, bankaya yatırılan paranın alınmaması gerekiyor. Örneğin, ölüm 20 Nisan’da olmuş, emekli maaşı ise 25 Nisan’da hesaba yatmışsa bu paranın hesaptan çekilmemesi gerekiyor.

Ölümden önce yatan para çekilir

Eğer kişinin aylıktan çıkmasını gerektiren ölüm tarihi aylık alma tarihinden sonra ise, bankaya yatırılan para, yani aylık alınıp kullanılabilir. Örneğin, emekli maaşı 21 Nisan’da hesaba yatmışsa ve emekli şahıs 24 Nisan’da ölmüşse bu durumda eşinin veya çocuklarının bu parayı hesaptan çekmelerinde bir sakınca bulunmuyor.

 Emekli aylıkları peşin olarak ödenmektedir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 121. maddesinde, Sandık tarafından ilgililere istihkaklarından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelerin beş yıl geriye dönük olarak tahsil edileceği belirtilmesine karşın, 122. maddesinde ölüm halinde avans veya peşin olarak ödenen aylıkların geri alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre peşin ödenen aylıkların geri alınmaması gerekiyor.
Yazar : YAŞAR GÖNENÇ