MALÜL AYLIĞI FAZLADIR


Sponsor Reklamlar


ÖLÜM HALİNDE MAAŞLAR
Yönetmelik ve Genelgede yapılan açıklamalara göre, sigortalı veya hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK’ca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenmektedir. 
Ölüm halinde, sigortalı ve hak sahiplerine ölüm tarihine ait ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmaz. Ancak ölüm tarihinden sonraki ödeme dönemine ilişkin gelir ve aylıkların ise geri alınması gerekir.

MALÜLLÜK AYLIĞI NORMAL AYLIKTAN FAZLADIR
 Malulen emekli olmak için; 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödeme ve en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı aranıyor. 
Malülen emekli olmak için en az 1800 gün gerekir ama bu kişilere aylık hesaplanırken, SSK’lı iseler sanki 7200 günleri, Bağ-Kur’lu iseler sanki 9000 günleri varmış gibi emekli aylığı hesaplanmaktadır. Kademeli engelli emekliliğinde engellinin alacağı emekli maaşı miktarı hesaplanırken ABO yüksek tutulduğu için alınacak emekli maaşı da yüksek olur.
Hatta başkasının bakımına muhtaç iseler bu rakam daha da arttırılmaktadı

Sigorta primlerimi geri alabilirmiyim.
Emekli aylığı bağlanması için gerekli olan yaşınızı doldurduğunuz halde, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamamanız durumunda, sizin adınıza bildirilen (ücretinizden kesilen) malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini, talepte bulunmanız halinde toptan ödeme şeklinde geri alabilirsiniz.

Sigortadan  Kısmi Emeklilik (4500-5400)

5400 günlük prim ödeme süresi, 30 Nisan 2008 tarihi ile 31 Aralık 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4600 gün olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için ise her takvim yılı başında 4600 güne 100 gün eklenmek suretiyle

1.5.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4600 gün,
1.1.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4700 gün,
1.1.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4800 gün,
1.1.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 4900 gün,
1.1.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 5000 gün,
1.1.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 5100 gün,
1.1.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 5200 gün,
1.1.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için 5300 gün,

1.1.2016 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için 5400 gün,

KIDEM TAZMİNATI ALMA DA BAĞ-KURLU GÜNLER
506 sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun'un Geçici 81'inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle işçilere kıdem tazminatı ödenir. Yani ilk işe başlama tarihinden itibaren 15 yıl sigortalılık süresi ve kısmi emeklilik için gereken 3600 prim gün sayısının oluşması gerekir. Bağ-
Kur'lu olarak geçen süre dikkate alınmaz. SSK'ya tabi 3600 gününüz ve 15 yılınız olması halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız.


Yazar : YAŞAR GÖNENÇ