08.09.1999 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 4447 Sayılı Yasa ile eklenen 1475 Sayılı Kanunun 14. maddesinin 5. numaralı bendi
506 Geçici 81'e göre, 
1-Kadın ise 20 ve erkek ise 25 tam yıl sigortalılık süresi ile aynı maddede belirtilen gün sayılarına (5000 ile 7000 arasında değişir.) ulaşmış olanlar, 
2-İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar, 
Diledikleri zaman SSK'ya başvurup Kıdem Tazminatı yazısı alabilirler.