DULLUK MAAŞI


Sponsor Reklamlar


DUL MAAŞI BAĞLANMASININ ŞARTLARI

Eşi vefat etmiş dul kadınlara iki ayda bir olmak üzere 500 TL maaş bağlanması için bazı koşulların oluşması gerekir. Bu koşullar, dul kadının evlenmemesi yani dul halinin devam etmesi, sigortalı bir işte çalışmaması, kendi ya da anne-babası üzerinden ölüm aylığı almaması, ya da aylık alıyor ise aylık miktarının muhtaçlık sınırı olan 250 TL’nin altında olması, muhtaç olması yani kişi başına düşen geliri 250 TL’nin altında olmasıdır.  

Kendisine muhtaç dul maaşı bağlanan kadının daha sonra bir başkasıyla evlenmesi, sigortalı bir işte çalışmaya başlaması, muhtaçlığın sona ermesi, resmî evlilik bağı olmaksızın fiilen bir başkası ile birlikte yaşadığının tespit edilmesiyla bağlanan maaş kesilmektedir. 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş maaşı bağlanmış olan kadınlar, muhtaç dul kadın maaşı almak isterlerse üç ayda bir 600 TL olarak ödenen 65 yaş maaşı kesilecek ve kendilerine sadece iki ayda bir ödenen 500 TL dul maaşı bağlanacaktır.  


DULLUK MAAŞI

Muhtaç dul aylığı bağlanabilmesi için;

  • Sigortalı bir işte çalışmamak
  • Anne, baba veya eş üzerinden ölüm aylığı almamak veya alınan aylığın muhtaçlık sınırı altında olması
  • Ev, araba, arsa gibi üzerine kayıtlı mal olmaması
  • Nikahsız olarak veya imam nikahlı olarak başka biriyle yaşamamak

EMEKLİLİK İÇİN 3 ŞART VAR
1-) Hi̇zmet 2-) Si̇gortalilik süresi̇ 3-) Yaş Bunlardan bi̇ri̇si̇ eksi̇kse o eksi̇ği̇n dolması bekleni̇r. Engelli̇ emekli̇li̇ği̇nde yaş şartı yoktur..di̇ğer i̇ki̇ şart rapor oranına göre beli̇rleni̇r. Malülen emekli̇li̇kte yaş şartı yoktur..en az 10 yıllık si̇gortalılık süresi̇ (başkasının bakımına muhtaç olduğu raporla tespi̇t edi̇li̇rse 10 yıl şartı aranmaz) 1800 gün ödenmi̇ş pri̇mi̇ni̇n olması gereki̇rYazar : YAŞAR GÖNENÇ