Evde Bakım Parası


Sponsor Reklamlar


EVDE BAKIM AYLIĞINA HAK KAZANMAK İÇİN BAŞLICA ŞU 3 ŞART ARANMAKTADIR:
-Gelir kriterlerinin uygun olması
-Bakıma muhtaçlık kriterinin olması
-Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu
Şimdi sırasıyla bu şartları detaylandıralım:
1. Gelir kriteri: Evde bakım parası almak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür. Kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 2/3’ünden fazla olmamalıdır. Kişi başına düşen gelir Bu hesaplamada asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) öncesi netine göre hesaplanmıştır. Hane halkının net geliri toplanır hane halkı sayısına bölünür.
2. Bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.
3. Ağır engelli sağlık kurulu raporu: Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.
Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.
EVDE BAKIM PARASI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR

Sigortası ödenmeyenler dikkat!

■ 4 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödememiş. Ne yapmalıyım? 5...259217 Nolu SMS 
İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. SGK Denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır. Bunun için işyerinde bulunmanız gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.
.
Evde bakım parası alabilmek için özürlü bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.  KIZ ÇOCUKLARI SAĞLIK HİZMETİ 
01.10.2008 tarihinden önce anne ve babası üzerinden sağlık hak sahipliği olan kız çocukları boşanmaları ya da işten ayrılmaları halinde talepleri halinde tekrar anne ya da babalarının güvencesinden faydalanabilmektedirler Anne ya da babası ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayan kız çocukları 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar anne ve babası üzerinden sağlık hizmeti alırlar. Lisede okumaları halinde 20 yaşını, yüksek öğrenimde okumaları halinde ise 25 yaşını tamamladıkları süreye kadar sağlık hizmeti alırlar.Bilginize. Yaşar Gönenç


Yazar : YAŞAR GÖNENÇ